Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

Beszéljük meg

A lélek felébredése

A lélek felébredése Hermész első könyvének 72. szakaszában a léleknek a testi alvás során fellépő „józanságáról” beszél. Így felmerül a kérdés: mire gondol Hermész ennél a kifejezésnél? Hol marad a személyiség azon része, amely a test alvása során kilép, és mit tesz, vagy jobban mondva mi történik vele az éjszakai órákban?Jan van Rijckenborgh írása alapján„A test alvása a lélek józansága lett,

a szemek behunyása az igazi látás,

a hallgatás a jóval való terhesség

és az ige kihordása az üdv termékeny tetteivé vált.”

Corpus Hermeticum I. könyv, Pimander, 72. szakaszAz emberi tudat összetétele

Az éjszakai ember, ha szabad így kifejezni magunkat, az éjszakai órák folyamán a dialektikus természet asztrális szféráiban tartózkodik. Amint álomba merül, személyiséghasadás következik be, és a személyiség egy része kilép a testből. A vizsgálók figyelmét azonban a legtöbbször elkerüli, hogy a személyiséghasadásnál a tudat is elhasad.

A dialektikus tudatot azon atomok együtthatása okozza, amelyek egy adott pillanatban személyiségrendszerünket képezik. Ezzel összefüggésben négy tudatállapotot különböztethetünk meg: kettő inkább a durvább anyagtesthez és étertesthez tartozik, további kettő pedig a finomabb asztráltesthez és mentáltesthez.

Az alvás során a személyiség finomabb része kilép, és a tudat is elhasad. A tudat anyagi nézete az anyagtestnél marad, néha úgy, hogy nem működik, olykor azonban valamiféle félig működő állapotban. Ez utóbbi akkor lép fel, ha például napközben a testet nagyon megerőltették, ha különösen ideges, vagy gondok nyomasztják. A tudat másik nézete a kilépő asztrálist és mentális testet követi. És mivel minden ember mentálteste még nagyon elemi és tökéletlenül szervezett, ezért az alvó tudatot szinte teljes mértékben az asztrális kormányozza.

Ezért mondhatjuk, hogy a mai ember álomtudata asztrális tudat.

Ebből a megállapításból levezethető, hogy az ember éjszakai tudati élete sehogyan sem hasonlítható az anyagi élet szokásos tudati életéhez, amelyben a négy, koncentrikusan egymásban fekvő tudaterőforrás kölcsönhatásban van, és egymást ellenőrzi. Az éjszakai tudat tehát kizárólag asztráltudat. Aki valóban tudja, hogy ez mit jelent, az nem lesz a számtalan tévedés áldozata, melyeket ezen a ponton követnek el.

Az asztrális szféra jellege

Az asztrális szférának erős alkotó tulajdonsága van. A gondolatok, vágyak, érzések és akarati folyamatok kivetüléseket hoznak létre benne. A tükörszféra élete miatt, és az emberiség általános viselkedésének köszönhetően a dialektikus természet asztrális szférája nagyon bonyolulttá és szennyezetté vált. Minden megtévesztés benne, és a gnosztikus élet szempontjából halálos, mert az asztrális anyag különösen mágneses. Minden, ami nem egyezik a tartalmával, azt az asztrális szférába való belépésekor az alvó embertől egyszerűen elveszik. Ezért ennek a szférának a jellegét, és az ennek megfelelő asztrális szubsztanciát kapja meg. Ezért olvasható a „Pistis Sophia Gnosztikus Evangéliumában”, hogy Pistis Sophia világosságerejét folyamatosan elrabolják.

A szokásos élet asztrálisa telis-tele van szentségtelen erőkkel, az ún. eonokkal, melyeket természeterőknek tekinthetünk. Az eon szó jelentése: az idők folyása, mérhetetlen időtartam. Ez rávilágít arra, hogy az asztrális szférával kapcsolatban mik az eonok.

Az eonok asztrális erők vagy hatások, melyek nagyon hosszú idő alatt alakultak ki és váltak  hatalmassá. Többnyire emberi vágyak és gondolatok kivetüléseiből állnak, melyeket oly sokáig tápláltak, hogy végül az asztrálterületeken önálló életre keltek.

Vegyük úgy, hogy van egy bizonyos gondolatképünk, amiről újra és újra beszélünk, és amit az évek során állandóan fenntartunk. Ezt a képet plántáljuk gyermekeinkbe, és mindenkibe, aki velünk szeretne haladni. A művészek pedig megrajzolják, megfestik és szobrot alkotnak, költők verseket írnak róla. Így elképzelhetjük, miként alakul ki az asztrálterületeken egy-egy eon. Az eonok emberi vágyak, gondolatok folyamatos áramlatai, melyeket annyira éltetnek, hogy végül ők maguk uralják az emberiséget.

Szüntelenül erősödnek, mert folyamatosan táplálja őket az emberiség, és minden gnosztikusan irányuló embertől elrabolják a világosságerejét, aki belép az asztrális területekre.

 Pentagram 2010/2

A teljes cikk megtekinthető itt

 

Megjelent: 2010. május 24.

Share/Save/Bookmark

Hozzászólások

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,