Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

Beszéljük meg

Confessio Fraternitatis

Confessio Fraternitatis Az embernek azt mondják: Istentől valók vagytok.

Miért nem ragadjuk meg az istenit? Visszatart bennünket valami talán? Nem eléggé vonzó számunkra? Vagy talán nincs elég merszünk feladni a "Porból lettünk, s porrá leszünk" kijelentés kényelmes biztonságát?

Isten nemzetségéből valók vagyunk.

A rózsakeresztes ehhez az igazsághoz tartja magát, ehhez emelkedik fel, ez által találja meg a kiutat a világ tétlenségének mocsarából.
 

Idézet a "Confessio Fraternitatis A Rózsakereszt Szerzetének hitvallása" - című középkori iratból:

Mi - a rejtett titkok kutatói - tudjuk, hogy az egész mindenségben rendszer és rend uralkodik, valamint a mindenség öröktől örökké enyészhetetlen törvények alapján létezik és fejlődik.

Mi, akik fokról-fokra eltávolítjuk a Kimondhatatlantól elválasztó fátylat, felfedezzük, hogy minden bizonyos terv alapján valósul meg.

Mi - akik megvizsgáljuk a makrokozmosz és a mikrokozmosz viszonyát - mindenben a pompás egyensúlyt csodáljuk. Ahogyan felkapaszkodunk Merkúr létrájának vékony fokain, hogy tudatos lényünket felvigyük a láthatatlanság világaiba, látjuk amint hullámzanak a természeti birodalmak életáramai.

Mi - akik közeledünk a nagy csendhez - halljuk a csend hangját.

Ahogyan - a Szellemi Iskola tanulóiként - belépünk a szellem templomába, részesülünk az elvont gondolkodás dicsőségében.

Mi - a tűz szolgái - mélyen belelátunk az emberi képességek forrásába. Tudjuk, hogy mire hivatott az ember kezdettől fogva.

Mi - Fohát kertjében rózsát szedők -, látomásaink perceiben meglátjuk láthatártól láthatárig villámként fellobbanni a fejlődés ösvényét.

Mi - akik tudásunkat így gyarapítjuk, látókörünket így szélesítjük, tudatunkat tágítjuk, és erőinket dinamikus energiával töltjük meg - a csodálkozáson át a csodálathoz, lélegzetünk elállásától az imádat rebegéséhez, és az alázathoz, Isten szolgálásához jutunk.

Mi - akikre azt mondják, hogy a rideg észt becsüljük a legtöbbre - azt vesszük észre, hogy tudásunk mély vallásos meggyőződésben éri el csúcspontját.

Fejet hajtunk Isten hatalmassága előtt, mert az Ő fáradozása alapos vizsgálatunk előtt minden szinten és birodalomban megmutatkozik, és látjuk a minden mögött ható erőt, a magasztos erőt, a világ világosságát, a Krisztust, aki bolygónkat mozgatja a térben.

 

Megjelent: 2009. szeptember 13.

Share/Save/Bookmark

Hozzászólások

13. | babi | 2009. Szeptember 25 23:32 Válasz
"És ha egyszer egy lezuhant csillag visszatér (felzuhan), akkor úgy gondolom nagyon fog vigyázni arra, hogy ilyesmi többé ne történhessen meg. Még az is lehet, hogy megfogja egy hullani vágyó kezét, és elgondolja, átgondolja neki azt, hogy milyen is volt idelent. Már csak ezért is érdemes felzuhanni!"
EZ NEM CSAK NAGYON SZÉP, HANEM NAGYON IGAZ IS! Köszönöm, hogy elolvashattam!
12. | martamaria | 2009. Szeptember 20 18:25 Válasz

„Isten nemzetségéből valók vagyunk..”

Bárcsak így lenne!
De vajon így van-e ez valójában?

Ha lelkiismeretesen végiggondoljuk, mit is jelent a fenti kijelentés, meg kell állapítanunk, hogy mi, földi emberek, egyáltalában nem ismerjük Istent – még az „Istenit”sem ismerjük!
Ahhoz, hogy egyáltalán elkezdhessünk közeledni az isteni dolgokhoz, először is olyan lélekkel kell rendelkeznünk, amely alkalmas erre a közeledésre, amely rendelkezik a kapcsolatfelvételhez szükséges tulajdonságokkal.

Mert a bennünket lelkesítő természet-lélek erre nem alkalmas.

Új lélekre van tehát szükség – olyan új lélekre, amely a szívünkben rejlő szellemszikra-atom működéséből keletkezett: az eredeti, Isteni Ember megmaradt , jelenleg csupán látens, de újra feléleszthető életelvéből.
Mert Ő, az Isteni Ember való Isten nemzetségéből.

11. | gogesmagog | 2009. Szeptember 20 16:00 Válasz
Igen, erre utalnak írások, hogy a mikrozokmoszban lévő intelligencia (EGÓ, Aurikus lény) álmodó, vagy féléber tudatállapotban van a legtöbb embernél, az eredeti Ember, a Monád pedig mélyalvásban.

Előzmény: 10. | aranyhorda | 2009. Szeptember 20 12:11

Igen, a mikrokozmosz része a Mennyek Birodalmának most is, mint ahogy gyakorlatilag minden. Nem tudatos benne-mint ahogy nem tudatos az alvó tudat sem a maga valóságában.

10. | aranyhorda | 2009. Szeptember 20 12:11 Válasz
Igen, a mikrokozmosz része a Mennyek Birodalmának most is, mint ahogy gyakorlatilag minden. Nem tudatos benne-mint ahogy nem tudatos az alvó tudat sem a maga valóságában.

Előzmény: 5. | NagyG | 2009. Szeptember 17 22:17

Szerintem benne vagyunk a Mennyek Birodalmában is, de mégis a másikat, a moslékos-fazekas halálbirodalmat választjuk, vagy választatják velünk nap mint nap.
Annak az ötletnek...

9. | aranyhorda | 2009. Szeptember 20 12:09 Válasz
Megejtő, áhítattal és az igazság mélységes ismeretének hitével tölt el a szöveg.
Hasonló ahhoz a szent iratokhoz, mint a Tabula Smaragdina, avagy a Genezis,és még sorolhatni, amelyek önmagukban hordozzák az egységet. A többit pedig köréjük írták.
8. | gogesmagog | 2009. Szeptember 18 09:12 Válasz
Hol van az első pont, ahol el lehet válni a minket működtető kozmikus és mikrokozmikus erőktől?

ÉBERSÉG ÉS TUDATFÓKUSZ ÁTHELYEZÉSE

Hol lehet leleplezni az aurikus én, megváltásra való törekvését? Honnan tudjuk, hogy felzuhanásért küzdünk, vagy épp a lezuhanás szélén vagyunk?

Akár a személyiség szellemi aspirációjában a fejlődésre. Az egész lény be lett oltva a fejlődés eszméjével és vágyával, csakhogy mivel a magasabb énünk eleve tökéletlen, a fejlődést sem tudja megfelelően kivitelezni és közvetíteni a személyiségének. De a törekvés tetten érhető és istentől való. A kivitelezés nem. Alapvetően a magasabb én éberségét és önismeretét kell kifejleszteni a helyes irányuláshoz, ezt pedig a személyiségen keresztül tudja megkapni.

Előzmény: 6. | Barbelo | 2009. Szeptember 18 07:09

"Szerintem benne vagyunk a Mennyek Birodalmában is, de mégis a másikat, a moslékos-fazekas halálbirodalmat választjuk, vagy választatják velünk nap mint nap."

Választjuk...

7. | gogesmagog | 2009. Szeptember 18 09:04 Válasz
Éppen mostanában olvastam, hogy jelen vagyunk folyamatosan a tükörszféra felső síkjain is a magasabb énnel és az isteni világban is a Monáddal. Csakhogy szendergő, vagy alvó állapotban. Ami alapvetően hiányzik a koncentrált éberség. Ezt kell megszerezni.

Előzmény: 5. | NagyG | 2009. Szeptember 17 22:17

Szerintem benne vagyunk a Mennyek Birodalmában is, de mégis a másikat, a moslékos-fazekas halálbirodalmat választjuk, vagy választatják velünk nap mint nap.
Annak az ötletnek...

6. | Barbelo | 2009. Szeptember 18 07:09 Válasz
"Szerintem benne vagyunk a Mennyek Birodalmában is, de mégis a másikat, a moslékos-fazekas halálbirodalmat választjuk, vagy választatják velünk nap mint nap."

Választjuk - választatják
Alig van különbség. A választjuk nyilvánvaló ösvény. A választatják a fájdalmasabb, hiszen már valahol ráébredünk áldozatiságunkra.

Hol van az első pont, ahol el lehet válni a minket működtető kozmikus és mikrokozmikus erőktől?

Hol lehet leleplezni az aurikus én, megváltásra való törekvését? Honnan tudjuk, hogy felzuhanásért küzdünk, vagy épp a lezuhanás szélén vagyunk?

Előzmény: 5. | NagyG | 2009. Szeptember 17 22:17

Szerintem benne vagyunk a Mennyek Birodalmában is, de mégis a másikat, a moslékos-fazekas halálbirodalmat választjuk, vagy választatják velünk nap mint nap.
Annak az ötletnek...

5. | NagyG | 2009. Szeptember 17 22:17 Válasz
Szerintem benne vagyunk a Mennyek Birodalmában is, de mégis a másikat, a moslékos-fazekas halálbirodalmat választjuk, vagy választatják velünk nap mint nap.
Annak az ötletnek a felvillanása a döbbenetes, hogy bármelyik pillanatban át tudnánk lépni, ha alkalmas szerkezetünk lenne hozzá. Ha a tudatunk nem erre a pokoli világra lenne kondicionálva. Persze nem ilyen egyszerű, de biztosan minden egyes lény potenciálisan magában hordja a metamorfózis lehetőségét.
A hernyók világát most erősen rázzák, lehet hogy meg is gyújtják a szélén, hátha hamarabb lesz egy-két versenyzőből pillangó, akik a többieknek kedvet csinálhatnak. Utat mutathatnak egyesek vagy egyes csoportok, mint ahogy ez már a sirályoknál is megtörtént, ahogy azt olvashattuk. Bár ez az út nem pálmalengető szüzek között vezet, hanem inkább veszélyes szakadékok peremén, ahová néha serényen be akarnak lökdösni kedves jóakarók. De ahogy Saulból Pál, úgy mindenkiből lehet apostoli elhívatott. Sőt, végtére is nincs más megoldás. Vagy a kénköves és moslékos létünk pörgetése ész nélkül, ami végül is a mikroszban az életek sokaságaként jelentkezik, vagy egyszer megrázni magunkat, és vaksi szemmel felnézni a csillagos égre. Vannak csillagok, akik már messze előttünk járnak, és hívogatnak is talán. Van-e még fülünk meghallani a hívást, és van-e elég hitünk elhinni, hogy meg tudjuk tenni az első vagy a következő szükséges lépést? És lépés lépés után, egyszer csak aranyló csillaggá leszel. A belépés az örök létbe nem fantázia, vagy oktalan ábrándozás. Az oktalan hiábavalóságot a mindennapi élet forgatagában követjük el. Nézzetek fel a csillagos égre, többen vannak fenn, mint ahányan lehullnak. És ha egyszer egy lezuhant csillag visszatér (felzuhan), akkor úgy gondolom nagyon fog vigyázni arra, hogy ilyesmi többé ne történhessen meg. Még az is lehet, hogy megfogja egy hullani vágyó kezét, és elgondolja, átgondolja neki azt, hogy milyen is volt idelent. Már csak ezért is érdemes felzuhanni!
4. | Petruss | 2009. Szeptember 17 12:12 Válasz
"Vagyis a Mennyek Birodalma jelen van.
Mi nem vagyunk jelen benne."

"Az EGY áthatja a mindent, a sokat.
De az a sok, a minden minőségben nem hatja át az EGY-et." Hermész.

A "Minden Isten", "üres", stb. panteizmus frappáns feloldása.


Előzmény: 3. | oregbogre | 2009. Szeptember 14 16:47

Úgy tudom, hogy a megváltás misztériumának ez az egyik legelső lényege ez, azzal a vércseppel együtt,amely a Jézus testéből a Földre csordult, egészen bolygónk legbenső(nem csak anyagi)...

3. | oregbogre | 2009. Szeptember 14 16:47 Válasz
Úgy tudom, hogy a megváltás misztériumának ez az egyik legelső lényege ez, azzal a vércseppel együtt,amely a Jézus testéből a Földre csordult, egészen bolygónk legbenső(nem csak anyagi) magjáig, átitatódott a Krisztus erővel, és átvette a Föld szellemének helyét.
Vagyis a Mennyek Birodalma jelen van.
Mi nem vagyunk jelen benne.

Előzmény: 1. | Barbelo | 2009. Szeptember 14 16:25

"a Krisztust, aki bolygónkat mozgatja a térben."
Ezen fennakadtam, egy érdekes gondolat... próbálom befogadni...

1. | Barbelo | 2009. Szeptember 14 16:25 Válasz
"a Krisztust, aki bolygónkat mozgatja a térben."
Ezen fennakadtam, egy érdekes gondolat... próbálom befogadni...

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,