Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

Beszéljük meg

Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője II. kötet

Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője II. kötet A hatodik nap kezdetén a jelölteket a torony alsó szintjén hívják össze, hogy életüket, életmódjukat, anyagtestüket utoljára megszenteljék, hogy az átváltozás és megújítás nagy munkájának kezdetén megfeleljen a követelményeknek és ennek a bizonyítékait és eredményeit végképpen mutassa. A hatodik nap reggelén az Öreg belép megnézni, hogy minden rendben van-e, semmi kifogásolni valót sem talál.

Erre néhány fiatalember jön be létrákkal, kötelekkel és szárnyakkal. A folyamat most kezdődő szakaszában minden jelöltnek hordoznia kell ezek közül valamelyiket. Felmerül a kérdés, hogy itt szabadon lehet-e választani, vagy sorsolás döntsön. Végül az Öreg határoz: sorsot húznak.

Ez a részlet azt akarja világossá tenni, hogy az első öt napon, az első öt időszakban minden jelölt teljesen szabadon készülhetett elő a kellékek egyikére, ha azonban eljött a hatodik nap, a megvalósítás napja, akkor választásnak már nincsen értelme. Akkor a jelölt belső állapota határozza meg, hogy miként jut fel a következő szintre, tehát hogyan léphet ki az anyagtestből, helyezheti tudatát éteri másába, az éteri területekre, és hogyan tevékenykedhet ott.

 

Erre, mint látjuk, három lehetőség van. Van létra, van kötél és van szárny.

A létra birtoka olyan tanulót jellemez, aki komoly tanulósága folyamán a hangsúlyt mindig a tettre helyezte, aki a megszabadító élet előkészületeinél minden új lépést megpróbált teljesen átélni és ennek eredményét a rendszerébe tapasztalatbőség formájában beépíteni. Az ilyen tanuló elsősorban a kígyótűzrendszerében hoz létre változást. A kígyótűzrendszer bizonyos tekintetben útnak mondható, mely felfelé vezet a plexus sacralistól a tobozmirigytérségbe. Ez az út teljesen egyezik a csakrarendszerrel. Aki ezt az utat készíti elő, nyitja meg, tisztítja meg a megszabadító cselekedettel, az új életmóddal, az a saját tudatával mindig is hozzáférhet ehhez az emelkedő kígyótűzösvényhez. Az ilyen ember mindig felmászhat a létrán, s beléphet a személyiségállapot legmagasabb, vagyis hetedik nézetébe, a tudat-énbe, a legmagasabb Ego-nézetbe, amellyel a szellem van kapcsolatban.

Rózsakereszt Keresztélynek megvolt ez a létrája, ha nehéz is volt, a felelősség miatt, mely emiatt a tanuló vállain nyugszik.

A második típus, mint komoly tanuló, teljesen a hitből él, és a tannal és élettel szembeni odaadásból, mely a hitéből következik. Hitéből fejlődik a tudás, és hitből végzi a cselekedeteket. A hangsúly a hiten, s ezzel a szíven van.

Az első típus a tudatból él. Ebből buzog magától értetődően a hit és a tudás. Ennek megvan a létrája.

A második típus a misztikus, aki a szívből él. Ennek a kötél van meg, az istráng, mellyel felmászhat és tudatossá teheti magát a második Ego-nézetben, az érzés-énben, amely a léleknek felel meg.

A szövegben bemutatott harmadik típus, mint komoly tanuló, a tudásból él. Nem birtokszerűből, hanem abból a tudásból, mely mindenekelőtt ismeret és felismerés az ésszel látás és értés értelmében. Nincsen itt szó valami ismeret értelmi tárolásáról az agy valamelyik tekervényében tehát emlékezetbevésésről, mert ennek sem tudáshoz, sem ismerethez, sem észhez nincsen köze.

Hanem lehetséges, hogy amikor a gnosztikus Szellemi Iskolában például az Ön számára eddig ismeretlen témáról beszélnek, akkor hirtelen mintegy ennek a témának a területére helyezve érzi magát, szinte szárnyakkal emelkedik oda, s a téma különböző nézeteit világosan látja és belsőleg átéli. Ez a harmadik Ego-nézet, a megtisztult ész-én hatása, amelynek a megtisztult testi ember felel meg.

A harmadik típus hit és tettnézetét tehát az észbeli belső látás mértéke és minősége határozza meg.

A második típus belátás és tettnézetét hitének és irányulásának mértéke határozza meg.

És csak az első típus, maga Rózsakereszt Keresztély kötötte össze a tudati állapota miatt a hitet, az ismeretet és a tettet egyenértékű háromsággá. Őbenne van nyitva az Ego egész háromsága. Világos, hogy a második és a harmadik típusnak az első típus létállapotára kell törekednie.

J. Van Rijckenborgh

Megjelent: 2010. február 03.

Share/Save/Bookmark

Hozzászólások

6. | gabesz69 | 2010. Március 05 21:51 Válasz
Szerintem nem magát az impulzust kell vizsgálni, hanem a általa kiváltott reakciót!
Az impulzusra adott válasz milyensége az adott szint védjegye.

asszem..

Előzmény: 3. | szotto | 2010. Február 06 16:29

És azt hogyan lehet megállapítani, hogy egy konkrét impulzus melyik szintről érkezik?

5. | szotto | 2010. Február 06 21:28 Válasz
Köszi! :)

Előzmény: 4. | gogesmagog | 2010. Február 06 16:46

Talán úgy, hogy úgy érzi, tennie kell valamit és ehhez csak járulékosan társulnak gondolatok és érzések; vagy érez valamit, ami gondolatokat ébreszt, ill. cselekvésre ösztönzi; vagy...

4. | gogesmagog | 2010. Február 06 16:46 Válasz
Talán úgy, hogy úgy érzi, tennie kell valamit és ehhez csak járulékosan társulnak gondolatok és érzések; vagy érez valamit, ami gondolatokat ébreszt, ill. cselekvésre ösztönzi; vagy a gondolatok ragyogó összképe merül fel a tudatában és ez alapján határoz a cselekvés mellett, ill. alakulnak érzései ezzel kapcsolatban. Mi az elsődleges, ami a másik kettőt is mozgósítja. Eredeti impulzusként bármelyik jelenik meg, az tiszta típust képvisel, ezután kapcsolódik hozzá a másik kettő. Vagyis a felbukkanás pillanatában lehet észrevenni az elsődleges minőséget. Más ötletem nincs rá.

Előzmény: 3. | szotto | 2010. Február 06 16:29

És azt hogyan lehet megállapítani, hogy egy konkrét impulzus melyik szintről érkezik?

3. | szotto | 2010. Február 06 16:29 Válasz
És azt hogyan lehet megállapítani, hogy egy konkrét impulzus melyik szintről érkezik?

Előzmény: 2. | gogesmagog | 2010. Február 06 16:05

Szerintem inkább az alaptípust, a súlypontot lehet megállapítani egy hosszabb megfigyelés alatt, a jellemző megnyilvánulások alapján, mint egy-egy adott gesztust. Egy konkrét impulzus...

2. | gogesmagog | 2010. Február 06 16:05 Válasz
Szerintem inkább az alaptípust, a súlypontot lehet megállapítani egy hosszabb megfigyelés alatt, a jellemző megnyilvánulások alapján, mint egy-egy adott gesztust. Egy konkrét impulzus bármelyik szintről érkezhet ugyanis, mert mindenkiben hatnak gondolati, érzelmi és akarati impulzusok, ám van mindenkinél egy domináns terület. Mint ahogy általában pszichológiailag meg lehet becsülni, hogy egy ember gondolat-, érzelem-, vagy és akarat vezérelt-e súlypontilag. Hogy egy beavatott melyik csoporthoz tartozik, az a súlypontjára vonatkozó kérdés.

Előzmény: 1. | szotto | 2010. Február 06 14:26

„A létra birtoka olyan tanulót jellemez, aki komoly tanulósága folyamán a hangsúlyt mindig a tettre helyezte.

A második típus a misztikus, aki a szívből él.

1. | szotto | 2010. Február 06 14:26 Válasz
„A létra birtoka olyan tanulót jellemez, aki komoly tanulósága folyamán a hangsúlyt mindig a tettre helyezte.

A második típus a misztikus, aki a szívből él.

A szövegben bemutatott harmadik típus, mint komoly tanuló, a tudásból él.”

Hogyan lehet megkülönböztetni, egy gondolat, érzelem vagy akarati megnyilvánulás az első, a második vagy a harmadik tudati állapotból ered-e?
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,