Fogalomtár

Egyiptomi örökség

Egyiptomi örökség és annak kozmikus természete: az árja korszak minden gnosztikus tevékenységének – ebbe következésképpen beleértve az élő őskereszténységet is – ugyanaz volt a forrása: Hermész Triszmegisztosz egyiptomi ős-Gnózisa, a nagy egyiptomi misztériumok ősbölcsessége. Ezek a bukott embert egyetemes eredetére, Isten Egyszülött Fiára irányítják.

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: celtic@aion.hu

webmester: , validálás: html, css, készítette és tárolja: AionNET Kft.