Fogalomtár

Endúra

Az Én összetörésének útja, az énfeloszlatás ösvénye, az arany halál, amikor az ember átadja magát az őbenne lévő Másiknak, az igaz, halhatatlan embernek, a bensőjében lévő Krisztusnak. A „néki, a mennyei másiknak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom, hogy ő élhessen” ige gyakorlata. Ez minden idők klasszikus útja, melyen a bukott, sötétségbe, szenvedésbe és halálba süllyedt ember élete teljes megfordításának tisztító tüze által feltámad igazi, halhatatlan lényében, és benne és vele visszatér az Atyához. Életutunk a dialektikán át az elhalálozás útja; az endúra az éntermészet önkéntes elveszejtésének a halála, mely a Másikban folytatott örök élethez vezet. „Aki az ő életét hajlandó elveszíteni énérettem, az megtalálja ezt.”

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: celtic@aion.hu

webmester: , validálás: html, css, készítette és tárolja: AionNET Kft.