Fogalomtár

Ozirisz

Az „egyiptomi örökségnél” azt mondtuk az Egyiptomi Misztériumokról, hogy azok a bukott embert emlékeztették egyetemes eredetére, Isten egyszülött Fiára. Az utat, amire az elveszett fiúnak kell rátérnie, hogy eljuthasson az Atyához, az egyiptomi misztériumok a zöld Ozirisztól a fekete Oziriszhoz vezető útnak nevezték. A zöld Ozirisz az a komoly jelölt, aki a Gnózis vezetésével tudatosan és állhatatosan bejárja a visszautat. Meg kell jelennie Ozirisz törvényszéke előtt, tehát új viselkedéssel kell megmutatnia, hogy kész folytatni belső beavatását, és felemelkedni a fekete Oziriszhoz, amely a magas cél, a visszatérés, a belemerülés az Atyába. Ezt a háromszoros utat az egyiptomi rendszer Kepler-Mesnaut-Ká-nak is nevezi, vagyis „hernyó-báb-lepke” folyamatának. Ez a transzfiguráció régóta ismert útja, az élő lélek útja az életet adó szellemállapothoz; vagy ahogyan a Katárok mondták: formálás – reformálás – transzformálás. Szellemlélek.

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: celtic@aion.hu

webmester: , validálás: html, css, készítette és tárolja: AionNET Kft.