Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

Hozzászólások

7. | gabesz69 | 2010. Június 13 19:11 Válasz
Csak olyan tudás létezik, amit egyszer valamikor valaki kitalált! Miután! kitalálta elmondta vagy lejegyezte másoknak, megosztotta másokkal. De minden ismeret eredője az intuíció!

ehehe! Máglyára ki ellenszegül..

Az életben igazán! fontos dolgokat NEM lehet megtanulni!! Nem lehet!
Vannak bizonyos "háromszor elvált házassági tanácsadók", de ők csak szemfényvesztők! Az igazi ismeret alapja a felismerés, a belátás, ami a belsőből fakad. Az egyszerű dolgokra vágyó belsőből!
Aki a tudat vagy az értelem szintjére akarja lesüllyeszteni az élet valóságát, az zátonyra fut! Egy olyan világban, ahol az a szabály, hogy nincs semmilyen konkrét szabály,ott értelmezni...?? Hát! Nem tudom!!

Előzmény: 6. | gogesmagog | 2010. Június 09 18:02

"Ha ez nem intuitív tudás, akkor..??" - igen, ez intuitív tudás, mely összekapcsolódik a logikai tudással, sőtt abban fejezi ki magát a kutató elme számára.

Nem értem,...

6. | gogesmagog | 2010. Június 09 18:02 Válasz
"Ha ez nem intuitív tudás, akkor..??" - igen, ez intuitív tudás, mely összekapcsolódik a logikai tudással, sőtt abban fejezi ki magát a kutató elme számára.

Nem értem, ez a bibliai idézet miképpen válasz az írásomra. Ne haragudj, de ez kicsit hasonlít a keresztény érzelmű térítők módszerére, akik ha egy önálló gondolattal találkoznak, egy idézetet állítanak szembe vele, mintha bármelyik ellent mondana a másiknak. Az említett bibliai idézetet nem látom közvetlen összefüggésben az enyémmel. Ugyanakkor mindkettőt igaznak tartom.

Előzmény: 5. | gabesz69 | 2010. Június 08 21:32

Megint csak vitatkozni fogok! Én ár csak ilyen vagyok..hehe!!

"A szénhidrogének szerkezeti felépítését már megoldották, de a benzol titkát nem sikerült felderíteni ......

5. | gabesz69 | 2010. Június 08 21:32 Válasz
Megint csak vitatkozni fogok! Én ár csak ilyen vagyok..hehe!!

"A szénhidrogének szerkezeti felépítését már megoldották, de a benzol titkát nem sikerült felderíteni ... Évek múltak el, míg sikerült a dolog nyitjára bukkanni. 1865-ben Kekulé oldotta meg a talányt. Az anekdota szerint — amelyet különben Kekulé is megerősített — gondolkodva-álmodozva maga elé képzelte a kígyóként tekeredő, ficánkoló szénláncot, majd észrevette, hogy az egyik kígyócska hirtelen — akár az alkimisták sárkánya — megragadta saját farkát, s karikaként villózva, szédítő sebességgel forogni kezdett. Állítólag ekkor döbbent rá, hogy a benzol (C6H6) szerkezetében a szénatomok gyűrűként kapcsolódnak össze.."

Ha ez nem intuitív tudás, akkor..??

"Ez a Lectorium tanulóinak körében elterjedt gondolat, mely a megvilágosodás útjának felismerésére vonatkozik. Nem szabad mindenre általánosítani, mert akkor dogma lesz belőle. Általában elég, ha a kutató elme széles látókörrel, szellemi szempontból motivált és így nyitott marad a mélyebb igazságra."

"25Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: "Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. 26Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 27Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni." (Mt 11:25-27)

Előzmény: 4. | gogesmagog | 2010. Június 07 16:05

Az első témánál szerintem minkét irány működik, mindkettő igaz. Pl. Kekulé tudósunk megálmodta a benzol keresett kémiai szerkezetét. Itt a logikai út volt előbb és a kutató elme nyitottsága...

4. | gogesmagog | 2010. Június 07 16:05 Válasz
Az első témánál szerintem minkét irány működik, mindkettő igaz. Pl. Kekulé tudósunk megálmodta a benzol keresett kémiai szerkezetét. Itt a logikai út volt előbb és a kutató elme nyitottsága lehetővé tette a megoldás megkapását, miután dolgozott rajta és megtette a magáét. Más esetben kaphatunk egy intuitív benyomást, egy komplex képet, amit fel kell dolgoznia az elmének, meg kell értenie. Így vagyunk sokszor a feleségemmel. Ő valamit áthoz és elmondja, én megértem és elmondom, mit értettem meg. Akkor ő is érti.
Egyébiránt egyáltalán nem biztos, hogy el kell jutni az elme végső határáig, hogy a lényegi tudás megmutatkozzon. Ez a Lectorium tanulóinak körében elterjedt gondolat, mely a megvilágosodás útjának felismerésére vonatkozik. Nem szabad mindenre általánosítani, mert akkor dogma lesz belőle. Általában elég, ha a kutató elme széles látókörrel, szellemi szempontból motivált és így nyitott marad a mélyebb igazságra. A dolgozik egy ügyön, a nyitottsága és figyelme megengedi a teljes képnek, vagy egy aspektusának a befogadását. Ekkor már a végpontok és határok is automatikusan körvonalazódnak anélkül, hogy előzőleg azt feszegettük volna. Más esetekben, amikor az elme nem elég rugalmas és nyitott bizonyos irányban, ha sztereotípiák tartják kötve, nincs más mód, mint a sztereotip gondolkodást paradoxonhoz vezetni és megtörni az akadályozó gondolatmenetet. Mint amikor Szung Szan Zen mester kiált: "KACU", és súlyt a botjával elvágva a tanítvány illúzórikus gondolatfolyamatát.

A második részben a teremtésre utaltam, nem az ember általi deduktív megértésre. A teremtésben az osztatlan egész részek nagyon komplex összefüggéseiben mutatja meg önmagát. Viszont ezen összefüggések megértése közelebb visz a teljesség megértéséhez valóban. A részek és összefüggések megértése egy előkészítő munka, az Egész egységes meglátása, a kinyilatkoztatás felfogása viszont beavatás, ami az előkészületet követi. Az egyik feltételezi és követi a másikat, külön-külön nem megy.

Előzmény: 3. | gabesz69 | 2010. Június 06 21:23

"A tudásnak az intuíció a forrása, de ahhoz, hogy átlátható legyen ,kell az értelem, ami kicsomagolja és megmagyarázza."

Bocsánat, hogy vitatkozom, de szerintem pont...

3. | gabesz69 | 2010. Június 06 21:23 Válasz
"A tudásnak az intuíció a forrása, de ahhoz, hogy átlátható legyen ,kell az értelem, ami kicsomagolja és megmagyarázza."

Bocsánat, hogy vitatkozom, de szerintem pont az ellentéte igaz ennek az állításnak.
Véleményem szerint azt történik, hogy amikor a kutató elme zátonyra szalad, képességei határához ér, akkor kap egy belső, nem a tudatból fakadó "információt".
Ezt a fajta "tudást" nem az elme értelmezi,számolja ki, hozza létre. Ahogy mondani szokás, egyszerűen "beugrik neki"! Pl. egy fejre pottyant almától. A tudatnak nincs több dolga vele. Készen kapja!

"Mintha az egyetemes tudás dimenziókra robbanva tárná fel, fejezné és mutatná ki saját mélységeit, önkifejezésképpen."

Épp ez amit nem teljesen értek!
Hiszen minden eredője közös, tehát minden egy. Miért bontjuk, tagoljuk el egymástól a "dolgokat", amikor minden mindennek a része, tehát egységet alkot.
Itt a gond! Ha egy házról beszélünk, akkor nem az alapról, a falról, a tetőről beszélünk, hanem a házról. Ha széttagoljuk elemeire az épületet,a részegységeiben nem tudjuk felfedezni, megérteni az, hogy valójában mire is szolgál, miért is épült, mi is az a ház. Csak a teljesség mutat egész képet.
A teljességnek valóban vannak részei! De cseppet sem fontosabb a cifra tető vagy a kanyargós lépcső egy palotában, mint a palota földbe ásott alapja!
A teljesség a palota..

asszem..

Előzmény: 2. | gogesmagog | 2010. Június 02 16:54

A tudásnak az intuíció a forrása, de ahhoz, hogy átlátható legyen ,kell az értelem, ami kicsomagolja és megmagyarázza. Hasonló az ész és intuíció viszonya az elméleti és a tapasztalati...

2. | gogesmagog | 2010. Június 02 16:54 Válasz
A tudásnak az intuíció a forrása, de ahhoz, hogy átlátható legyen ,kell az értelem, ami kicsomagolja és megmagyarázza. Hasonló az ész és intuíció viszonya az elméleti és a tapasztalati tudás viszonyához. Noha az egyik tartalmazza az egészet, mégis akkor fürdünk meg annak átélésében, ha a másik felmutatja számunkra.
Nem is a tudás foglal el teret az kozmoszban, inkább a tudás alakítja ki, alkotja meg a tereket, önmaga ábrázolására. Mintha az egyetemes tudás dimenziókra robbanva tárná fel, fejezné és mutatná ki saját mélységeit, önkifejezésképpen. Mivel a szellemi világban (a dialektikusban is) minden lényszerű megjelenésű, olyan minden átélés, mintha élő léttereket feszítene ki az üres világelmében. A mesékben is ez képeződik le. A Harry Potter sorozat varázsiskolájában is, mintha a szellemi létterek játékos ábrázolása lenne - minden él.
A terek össze- és széthajtogatása kedvünkre - fejedelmi gyakorlat, a Buddhák szórakozása.

Előzmény: 1. | gabesz69 | 2010. Június 01 22:48

Intuíciós tudás?!
Miért? Milyen van még? Lehet, hogy tévedek, de a lejegyzett és olvasható ismeretek eredője valakinek vagy valakiknek a "belsőjéből" fakadó felismerés, találmány....

1. | gabesz69 | 2010. Június 01 22:48 Válasz
Intuíciós tudás?!
Miért? Milyen van még? Lehet, hogy tévedek, de a lejegyzett és olvasható ismeretek eredője valakinek vagy valakiknek a "belsőjéből" fakadó felismerés, találmány. A legtöbbször nem is egy logikai rendszer vagy bonyolult matematikai számolás eredménye, hanem egy szimplán kipattanó ötlet a feltaláló fejéből. Legalább is az alapötlet, amiből amiből a "nagy" dolog kialakult.

Azt sem pontosan értem, hogy lehet a tudást dimenziók közé szorítani?
Az érzések, a vágyak vagy akár bűnök ismeretének helye hol és hogyan lebeg a térben?
A művészet, mely a tudás könyvtárosa, a tér melyik részét birtokolja?
A betűkkel faragott kőszobor, a kőbe faragott gyönyör, vagy a zenei koncerten érzett megindulás, felszabadultság,stb. (amiért tulajdonképpen kifizetjük a belépőjegy árát) ami számunkra, a tudatunk számára létezik, melyik dimenzió része?
Vagy a fentiek nem a tudás része?

Elakarunk szakadni ebből a dimenziókba díszített anyagi börtönünkből.
Azt már biztosan tudjuk, hogy testben nem, vagy csak vajmi kicsit tehetjük meg.
Ezért a intuícióinkkal próbáljuk feltörni a múltat, a jövőt és a teret.
De azt gondolom, hogy az eredő, a kiinduló pont, bár ebben a világban ismertük meg, csak részeben kötődik a dialektikus léthez. Nem csak! ennek a világnak a része!
De itt van a kiindulópont, amire támaszkodva könnyen kiléphetünk önmagunk határain túlra, és ahova visszatérhetünk, ha elménk elfáradt és pihenni vágyik.
Tehát, nincsenek rétegek vagy lépcsők csak egy széles-tágas tér, melyet kedvünkre össze vagy szét hajtogathatunk, ha elég bátrak vagyunk hozzá

asszem..


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,