Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

Előzmény megtekintése

5. | gabesz69 | 2010. június 08. 21:32 Válasz
Megint csak vitatkozni fogok! Én ár csak ilyen vagyok..hehe!!

"A szénhidrogének szerkezeti felépítését már megoldották, de a benzol titkát nem sikerült felderíteni ... Évek múltak el, míg sikerült a dolog nyitjára bukkanni. 1865-ben Kekulé oldotta meg a talányt. Az anekdota szerint — amelyet különben Kekulé is megerősített — gondolkodva-álmodozva maga elé képzelte a kígyóként tekeredő, ficánkoló szénláncot, majd észrevette, hogy az egyik kígyócska hirtelen — akár az alkimisták sárkánya — megragadta saját farkát, s karikaként villózva, szédítő sebességgel forogni kezdett. Állítólag ekkor döbbent rá, hogy a benzol (C6H6) szerkezetében a szénatomok gyűrűként kapcsolódnak össze.."

Ha ez nem intuitív tudás, akkor..??

"Ez a Lectorium tanulóinak körében elterjedt gondolat, mely a megvilágosodás útjának felismerésére vonatkozik. Nem szabad mindenre általánosítani, mert akkor dogma lesz belőle. Általában elég, ha a kutató elme széles látókörrel, szellemi szempontból motivált és így nyitott marad a mélyebb igazságra."

"25Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: "Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. 26Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 27Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni." (Mt 11:25-27)

Előzmény: 4. | gogesmagog | 2010. június 07. 16:05

Az első témánál szerintem minkét irány működik, mindkettő igaz. Pl. Kekulé tudósunk megálmodta a benzol keresett kémiai szerkezetét. Itt a logikai út volt előbb és a kutató elme nyitottsága lehetővé tette a megoldás megkapását, miután dolgozott rajta és megtette a magáét. Más esetben kaphatunk egy intuitív benyomást, egy komplex képet, amit fel kell dolgoznia az elmének, meg kell értenie. Így vagyunk sokszor a feleségemmel. Ő valamit áthoz és elmondja, én megértem és elmondom, mit értettem meg. Akkor ő is érti.
Egyébiránt egyáltalán nem biztos, hogy el kell jutni az elme végső határáig, hogy a lényegi tudás megmutatkozzon. Ez a Lectorium tanulóinak körében elterjedt gondolat, mely a megvilágosodás útjának felismerésére vonatkozik. Nem szabad mindenre általánosítani, mert akkor dogma lesz belőle. Általában elég, ha a kutató elme széles látókörrel, szellemi szempontból motivált és így nyitott marad a mélyebb igazságra. A dolgozik egy ügyön, a nyitottsága és figyelme megengedi a teljes képnek, vagy egy aspektusának a befogadását. Ekkor már a végpontok és határok is automatikusan körvonalazódnak anélkül, hogy előzőleg azt feszegettük volna. Más esetekben, amikor az elme nem elég rugalmas és nyitott bizonyos irányban, ha sztereotípiák tartják kötve, nincs más mód, mint a sztereotip gondolkodást paradoxonhoz vezetni és megtörni az akadályozó gondolatmenetet. Mint amikor Szung Szan Zen mester kiált: "KACU", és súlyt a botjával elvágva a tanítvány illúzórikus gondolatfolyamatát.

A második részben a teremtésre utaltam, nem az ember általi deduktív megértésre. A teremtésben az osztatlan egész részek nagyon komplex összefüggéseiben mutatja meg önmagát. Viszont ezen összefüggések megértése közelebb visz a teljesség megértéséhez valóban. A részek és összefüggések megértése egy előkészítő munka, az Egész egységes meglátása, a kinyilatkoztatás felfogása viszont beavatás, ami az előkészületet követi. Az egyik feltételezi és követi a másikat, külön-külön nem megy.

Vissza a fórumhoz

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,