Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!A boldognak-mondások misztériuma

Boldogok akik a Szellemre vágynak...

Könyvajánló > A boldognak-mondások misztériuma

Ez a nagy jelentőségű beszéd egy nagyszerű vigasztalással, a Boldognak-mondásokkal veszi kezdetét. Nem kevesebb mint kilencszer hangzik el: „Boldogok, akik...”. Nem „boldogok lesznek”, hanem boldogok! A 'boldog' kifejezés a legmagasabb fokú boldogságot, a szabadság igaz állapotát jelenti.

Egy gnosztikus testben természetesen sok a fiatalabb testvér. Őket már az Atya házába vezető útjukon fogadják a kilencszeres „Boldogok, akik...” köszöntéssel, ahol a hangsúly azon van, hogy már most azok. A puszta tény, hogy komoly tanulóként az Iskola Élő Testében vannak, szabadulásukat valósággá teszi. Éppen ez az, ami a gnosztikus életet jellemzi: nem egy későbbi boldogságot ígér, hanem ez már maga a boldogság, az áldottság!

Ezért - és ezt a gnosztikusok világtörténelme teljesen alátámasztja - egy gnosztikus mindig is derűs és boldog lény, függetlenül attól, hogy mi történik vele a haláltermészetben. Biztonságérzetét nem valamiféle szuggesztió ereje adja, nem egy pszichoanalitikus által sugallt 'te igenis boldog vagy' típusú mondatból ered, hanem ez annak a tapasztalatnak a bizonyossága, hogy „Úton vagyok, és miközben haladok az ösvényen, a világosság elém jön, eláraszt és átjár, és soha többé nem hagy el, sem éjjel, sem nappal. A rózsa virul és édes illatot áraszt. Így járom a rózsák útját, amelyre a világosság vonz, és amelyen vezérel is engem.”

Egy ilyen tapasztalat birtokosa csakis boldog lehet! Aggaszthatja-e még az ilyen embert egyáltalán valami az idők mélységeiben kanyargó vándorútján? Kivétel nélkül mindannyiunk számára tudatossá válhat ez a tapasztalat, akár ebben a percben!

Az egyetlen feltétel, hogy Ön elkezdje keresni a világosságot, hogy belső szükségből és egész lényével sóvárogjon a világosság után. Ne a megszokott akarásával vagy gondolataival, vagy szentimentális érzéseivel, hanem olyan vágyakozással, amely a vérállapotából ered, olyan ellenállhatatlan sürgetéssel, melynek minden intelligencia-szerve kénytelen alávetni magát.

Ekkor az Ön számára valósággá válik az első Boldognak-mondás: „Boldogok, akik a szellemre vágynak, mert övék a mennyek országa”. És onnantól kezdve az új birodalom csarnokai szélesre tárulnak Ön előtt!

Jöjjetek a világossághoz; ne késlekedjetek tovább!

Vegyetek a tűzből - és legyetek szabaddá!
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,