Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása olvasójához

Könyvajánló > A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

Új korszakba léptünk, mely különösen a modern Szellemi Iskola tanulói számára, és mindazok számára, akik belső tulajdonságuk és beállítottságuk alapján erre a tanulóságra hivatottak, nagy jelentőségű. Olyan korszak ez, amelyből rendkívül kényszerítő, sürgető erő árad. Ilyen korszak csak egyszer adódik számtalan nemzedék számára, és sok nézete, következménye s különlegessége miatt alapos meggondolásra késztet.

Az emberiség mögött bezárult egy ajtó. Teljesen új térségbe léptünk - az emberiség is, de különösen a Szellemi Iskola - és ehhez mindegyikőnknek hozzá kell igazodnia. Értelmetlen lenne Önt például ennek a korszaknak a valóságára rábeszélni, hogy esetleg azt mondja: „Tényleg? Milyen érdekes!” és „Lehet, hogy igazuk van!”

Így ez csak elmélet lenne az Ön számára, s úgy gondolkodna el rajta, mint természetrendünk minden más elméletén. Időnként pedig, ha éppen alkalom adódik és eszébe jut, esetleg megpróbálna valamit a gyakorlatban megvalósítani belőle.

Az olvasó bizonyára megérti, hogy valami elmélet gyakorlása soha sem lesz gyakorlati valóság a Gnózis értelmében. Világunkon a gyakorlat mindig valami alkalmazott elmélet. Az ember tanul egy kicsit, s ha megtanulta, akkor alkalmazza. Életterületünkön az egyén az elméleti fokról tér rá a gyakorlatira. A Gnózis értelmében azonban a gyakorlat mindig egy tudatállapot eredménye, s a tudatállapot mindig következményekkel jár. A tudatállapot ugyanis valóság, s az ember igyekszik a valósághoz igazodni. Az élet, az életállapot, mely így fejlődik ki, s amelyből az ember kiindul és törekszik, éppoly valóságos, mint a tudatállapot, és semmi köze sincsen alkalmazott elmélethez. Ha ugyanis tudata az Ön figyelmét bizonyos dologra irányítja, s ezt Ön helyesnek tartja, akkor a világ minden elméleti szakembere mondhatja Önnek: „nehogy ebbe az irányba menjen!”. Tudata Önt szembesíti ezzel a dologgal, és Ön a tudatát életállapottá teszi.

Vegyünk egy példát! Gondoljunk a teológusra. Egyetemi tanulmányai folyamán az elmélettel foglalkozik, egyházközségében azonban nemsokára bekerül az úgynevezett teológiai gyakorlatba. Feltesszük a kérdést: Isten birodalmát illetően van-e különbség e két létállapot között, a teológiai elmélet gyakorlata által? Egyáltalán nincsen! A teológusnak, mint embernek, megvan a tudati állapota, s ez határozza meg az ő valóságát, életállapotát, nem pedig a teológia.

Az a fontos, hogy Ön tudatában legyen az új korszaknak, mert csak a tudatállapot válhat életállapottá. A tudati valóság alkotja meg az életvalóságot, a tudatállapot nyilvánul meg, vetítődik befelé és kifelé is.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,