Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

Az új életmód, tudatos meggondolást jelent

Könyvajánló > A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

Az új életvitelnek a személyiséget elő kell készítenie, alkalmassá és készségesen befogadóvá kell tennie az egyetemes élet elektromágneses erőinek az érintésére. A Szent Szellem ezen erőinek az érintéséből ébredhet fel az új tudat, s így válik lehetővé egy új életállapot.

A Szerzet mindannyiunkat kész elfogadni úgy, ahogyan pillanatnyilag vagyunk, ha legalábbis késznek mutatkozunk rátérni egy kétszeres mágikus öntevékenységre, amit hitnek és életnek neveztünk. Ezt a két fogalmat nem lehet elválasztani, mert ha elválasztanánk, akkor a várt hatás elmaradna.

Az olvasónak azonban meg kell értenie, hogy az Iskola nem szándékszik neki életszabályokat nyújtani, nem írja elő, hogy ezt szabad, azt meg nem, mi a kívánatos és mi nem. Nem nyújt átalakított ószövetségi törvényt, semmiféle új tíz-parancsolatot például: éppoly kevéssé fog az Iskola új életszabályokat misztikus formába önteni.

Sokféle misztikus tan és életszabály létezik, amelyek tisztelettel töltenek el minket, ha elmélyülünk bennük. Ilyenkor meghatottan engedjük át magunkat az ilyen misztikus beszédnek, egymásnak felolvasván: „Krisztus azt mondja... Buddha mondja..., és sok költő és gondolkodó mondja...” Valóban, „mondják”, és szép és fennkölt, amit tudomásunkra hoznak: de gondolja meg: azért mondják, hogy megtegyük!

Az új életmód tudatos meggondolást jelent. Gondoljuk meg tehát alaposan, gondolkozzunk el ezen! Amikor Krisztus azt mondja: „Kövessetek”, akkor ezt jól kell értenünk. Ez azt jelenti, hogy annak a törvénynek engedelmeskedjen, mely az Ön szívébe van írva.

Kijelentettük, hogy a modern Szellemi Iskola minden valódi tanulója a Szent Szellem érintésére vágyik. A hívő állapotból indul ki, s ebben az állapotban a lehetőségeknek egy sorát látja szinte messziről. Ha tehát hívő állapotról van szó, akkor hitvilágosság is van, amelyben meglátunk bizonyos esélyeket. Ha aztán ezt az Önben lévő világosságot jól megvizsgálja, akkor felfedezi, hogy ez a sugárzás egy sor útmutatást is tartalmaz, hogy a világosságban látottakat hogyan lehet megvalósítania. Ez az Ön szívébe írt törvény.

Ez a törvény az Önben lévő rózsa irónjával lett világító jelekkel az Ön szíve vérébe írva. Ez a bennünk lévő törvény azonban mindegyikőnknél nagyon is más. Az elv ugyanaz, és a cél is ugyanaz: ami azonban a szívünkbe van írva, vagy még bele lesz írva, az teljesen a mi létállapotunkhoz, egyéni múltunkhoz, jelenünkhöz és jövőnkhöz igazodik.

Ezért nem ad az Iskola külső törvényt: ezért nem követeli meg bizonyos tantételek és életszabályok alkalmazását: de azt tanácsolja, hogy az igaz hit alapján alkalmazza az Ön szívébe írt törvényt. Ha bizonyos dolgoknak és szükségességeknek még nincsen tudatában, akkor azok még nincsenek a szívébe írva. Valaki mondhatja ugyan, hogy „ezt kell tenned, azt meg hagyd abba”, de ennek alkalmazására Önnél ekkor még nem kerülhet sor. Ezért nem kérdezhet minket, hogy milyen legyen az Ön új életvitele!

Ebben a tekintetben mi nem segíthetünk Önnek. Csak azt mondhatjuk: Nézzen bele a saját szívébe, olvassa el a szívébe írt levelet és aszerint cselekedjen. Menjen a saját útján a saját sebességével, és rakja a dolgokat az Ön számára rendelt sorrendbe. - De cselekedjen végre! Ne riadjon vissza, ne féljen semmitől, ne kímélje magát - ez az új életvitel mágiája.

Nincsen más módszer, csakis így tárja az Ön lélekállapotát nyíltan és mezítelenül a Gnózis elé, mely már réges-régen zörgeti az Ön lelkének ajtaját. És be fog menni Önhöz és lakozni fog Önben. Akkor pedig az új tudatállapot új életállapottá válik Önnél.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,