Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

Nem tudnám-e mégis a megszabadulást , másoktól függetlenül elérni?

Könyvajánló > A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

Amilyen mértékben a tanulók megvalósítják az új életvitelt, az Iskola mágneses tere is tovább változik, s bizonyos pillanatban új jelenség nyilvánul meg benne. A mágneses tér nem marad csupán erőtér, hanem emellett a világosság tere is lesz. Ez az alakulás, a növekvés a tanulók növekvésével, haladásával tart lépést és ennek a testnek hatalmas kegyelemadományai, ha már megnyilvánultak, mindenkinek rendelkezésére állnak, aki ebbe a testbe felvétetett és ebben kibírja, képes benne megmaradni.

Persze elég sokan teszik fel maguknak a kérdést, hogy „nem tudnám-e mégis a megszabadulást a többiek nélkül, másoktól függetlenül elérni? A csoportegység és ennek velejárói nem tetszenek nekem, inkább egyedül megyek.” Erre az a válasz: Ez lehetetlen! Mert a szellemmel való élet, a benne és általa folytatott élet mindenekelőtt egyesítő. Azonkívül be kell látnia, mily nagyszerű, örömet okozó, páratlanul boldoggá tevő szeretetünnep a szellemben megalapozott együttműködéssel egy újszerű előkészítő mágneses teret kialakítani, amelyben mindenkit meg lehet menteni, amelyben a legesleggyengébbeket a legerősebbek tovább vihetik!

Az elkülönült embernek kezdetben természetesen sok kifogása lehet ez ellen az út ellen, mert amíg nem látja a célt tökéletesen, és nem illeszkedik be boldogan, belátással az új csoportegységbe, addig a kezdők ennek a világnak a módszerei szerint oly sokat taszigálják, rugdossák, becsmérlik, gúnyolják és irgalmatlanul kritizálják egymást, hogy ebből nagyon sok szenvedés és fájdalom adódik. De annál gyorsabban átküzdöttük magunkat a könnyek tengerén, minél többen készek az áldozatra, a nagy cél érdekében hagyják ütni, gúnyolni és kritizálni magukat, hogy aztán a többiekkel együtt élvezhessék az új nap boldogságát. Annak a tudata, hogy szabad együtt építenünk az egyetlent, a mindenekelőtt szükségeset, végül elfeledtet minden szenvedést. Léteznie kell egy teljesen megszervezett, tökéletesen elkészített és mindennel felszerelt mágneses testnek, hogy elkezdhessük és elvégezhessük a hazautazást.

Bizonyára eléggé kifejezésre juttattuk, hogy egy mágneses tér az Ön életében nem mellékes kellék, hanem feltétel, sőt a fő dolog. Mágneses tér nélkül nem élhetne. Ami csak létezik az égen és a földön, az mind egy mágneses tér hét sugarából magyarázható. Életterületünkön minden lény létének magja egy mágneses elv, amelyből és amely által az egész létezés és lény keletkezett. Mindig a mágneses elv van itt először: ez benne rejlik az emberi magban is.

Képzeljék el, hogy a gnosztikusan fogékonyak, akik annakidején elkezdték a munkát, a Szellemi Iskola kifejlesztését, arra az álláspontra helyezkedtek volna, hogy „ellenszenvet érzünk embertársainkkal szemben, legalább is a legcsekélyebb mértékben sem érdekel minket mások lelki üdvössége: gondoskodjon csak mindenki magáról!” Akkor persze nem lenne Szellemi Iskola, nem lenne mágneses test. És a transzfigurista üdváldozat megismétléséről szó sem lenne! Ez az áldozat mindenkiért van minden időkre: de lentről kell megkezdeni és felépíteni.

Azért mondjuk ezt, hogy az esetleg még meglévő érvényesülésre ösztönző utolsó csirát is kiirtsuk, a szeretet hiányának, a ridegségnek utolsó nyomait is eltöröljük Önben, hogy önkéntelenül és örömmel merüljön Krisztus útjának hatalmas szeretetáldozatába. Folytatjuk vizsgálatunkat, és látjuk, hogyan lesz az erőtér bizonyos pillanatban világosságtér is. Az elektromágneses tér, mint erőtér, világosságmegnyilvánító tér is lesz, ami rendkívüli esemény a gnosztikus mágneses gömb fejlődésében. Mint valami teremtés napjának a koronázása: „Legyen világosság, és lőn világosság!”
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,