Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!A Rózsakereszt útja korszakunkban

A föld minden teremtménye közül csak az ember kettős lény

Könyvajánló > A Rózsakereszt útja korszakunkban

a föld minden teremtménye közül csak az ember kettős lény:

teste és tudata ebből a természetből való, itt keletkezett, és ezért halandó;

mikrokozmosza halhatatlan, „Isten nemzetségéből való”, de az isteni szellemmel való kapcsolat nélkül, mert az egy kis atomi „szikra”, a szellemszikra kivételével teljesen visszahúzódott belőle.

Két világ találkozik tehát az emberben, melyek egymás számára tulajdonképpen idegenek. Mintegy ideiglenesen lettek egymáshoz kapcsolva, egy megmentési terv alapján. Az ember élete e két világ szakadatlan, fájdalmas és leleplező összecsapásai közepette játszódik le. Egyrészt tudat alatti, csak múltbéli isteni eredetéből magyarázható ösztön unszolja boldogságra és jólétre, ami az eredeti világban lett volna a sorsa. Szabadságra, egyenlőségre és igazságra vágyik, és személyisége egész törekvésével a megálmodott Paradicsomot ezen a mulandó világon próbálja megteremteni.

Másrészt az én-ember önző életét éli, szüntelenül önérvényesítésre és önigazolásra törekszik, s arra kényszerül, hogy helytálljon és fenntartsa magát a mindennapi élet csataterén.

Így jut az ember fájdalmon és szenvedésen keresztül tapasztalathoz, a tapasztalaton keresztül tudathoz, s a tudat segítségével én-sze­mé­lyi­sé­ge határainak megismeréséhez. Felteszi az élet értelmének a kérdését, kutatni, keresni kezd.

Így van a mikrokozmikus lény a születés és halál, az ok és okozat törvényeihez kötözve. Ez pedig addig folytatódik, amíg számtalan megtestesülés tapasztalati kincse révén egy eléggé tudatos személyiség nem keletkezik a mikrokozmoszban, amelyik képes lesz megérteni anyaghoz kötöttsége okát, s képes lesz ezt a köteléket eloldani. Kötöttsége okát azonban nem környezetében fogja megtalálni, hanem saját magában. Az öndicsőítésre irányuló életerőt és az ebből keletkezett önfenntartó személyiséget le kell győzni és fel kell adni, hogy az élő lélekember megint elfoglalhassa a neki járó helyet. Az emberi élet megmásíthatatlan célja ebben a természetben tehát az eredeti isteni ember újramegalkotása.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,