Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!A Világosság Hármas Szövetsége

Ariége völgyében lévő emlékmű

Könyvajánló > A Világosság Hármas Szövetsége

Az Ariége völgyében lévő emlékmű mélységes jelentősége és értéke ezáltal jelentősen növekedett. Mindazok, akik e derűs völgy szívében álló emlékműre tekintenek, az igazság tanúságtételével szembesülnek. Ez a tanúságtétel a látható bizonyítéka annak, hogy nemcsak a múltban létezett egy ősi Gnosztikus Szerzet, hanem a jelenben is fennáll egy ifjú, elevenen élő és tevékeny Gnosztikus Szerzet. Az emlékmű kifejezi, hogy a Világosság Hármas Szövetsége: a Grál, Katárok és a Rózsakereszt, nem tartalom nélküli megjelölés, hanem a múlhatatlan igazság bizonyítéka. A Világosság Hármas Szövetsége mindig létezett, az első kezdettől fogva a jelen pillanatig, és létezni fog a távoli jövőig, valójában mindörökre.

Van Rijckenborgh úr annak idején megkérte az Ussat-les-Bains-be utazó testvéreket, hogy készítsenek elő mindent egy szerény emlékmű építéséhez, amely teljesen kifejezi a mindannyiunknak ismeretes jelképet: a kört, a négyzetet és a háromszöget. Kör alakú területre gondoltunk, amire egy kocka kerül, és ennek tetejét egy meteorit-kő koronázza. Előtte megkértük munkatársainkat, hogy mutassák be tervünket Gadal úrnak. Ő először nyugodtan átgondolta a tervet, és ennek következményeként szinte csoda keletkezett. Gadal úr elhívatottnak érezte magát a felajánlásra, hogy a kocka tetejére jelképes koronaként felkerüljön a „Betlehem” barlang oltárköve. Mint tudják, az előző testvériség vezetője ezen oltárkő mögött végezte szent szolgálatait. Minden perfekt, minden tökéletes megőrizte a betlehemi szentély ünnepségeinek legszentebb emlékeit. Ezt a jelképet, ezt az eredeti jelképet kaptuk meg tehát az Ifjú Gnosztikus Szerzet számára Gadal úr kezeiből, az ussat-i barlangok őrzőjétől. Az Ifjú Gnosztikus Szerzet ezzel az Ariége völgybéli emlékművel bizonyítja, hogy a mai időkben valóságosan az „építkezés négyzetén” akar állni. Mi tanulók ezért hozunk meg minden áldozatot. Az előttünk haladók egyetemes lánca ehhez éppoly valóságosan áldását ajándékozza. Ezen az alapon állítottuk fel újonnan 1957. május 5-én az emlékművel együtt, az ősi „betlehemi szentélyt”. Az elmúlt és a mostani kor így folyt össze abszolút létté.

A kocka szívében, együtt található múlt és jelen, mint egység, és ugyanakkor egyetemesség:1. egy ólomdarab Montségur épületének tetejéből;

2. egy kő a „Betlehem” barlangjánál állt épület leégett tetejéből;

3. egy másik kő a „Betlehemnél” leégett tetőről;

4. egy agyagcserép a templomok műhelyéből;

5. egy meteorit, melyet a nagy templom udvarában találtak;

6. és 7. két úgynevezett lapis ex coelis, vagyis két nagyon különös természetű, égi származású kő.Az egyszerű égi származású kő egy átlagos szidérikus kő vagy meteorit. A lapis ex coelis azonban egy ofitikus kő, tehát erők kikristályosodása. Ezzel 1957. május 5-én a Gnózis legendás kincsét az Ifjú Gnosztikus Szerzet rendelkezésére bocsátották. A múltnak e jelképeit Gadal úr személyesen helyezte el a kocka üregébe. Mit értsünk a katárok kincse alatt? Kétféleképpen beszélhetünk róla, anyagi és nem anyagi értelemben. Így álltunk a feladat elé 1969. június 1-én, vasárnap reggel, amiért Ussat-les-Bains-be mentünk, és felálltunk az emlékmű körül a beavatási központban, a dél-franciaországi Pireneusokban. Először is felerősítettük a két emléktáblát a kocka még szabad oldalaira, miközben kimondtuk:

„Jézus Krisztus Egyetemes Szerzetlánca nevében,

az előttünk levő Katárok, és a szent Grál Szerzetének nevében,

J. van Rijckenborgh, az Ifjú Gnosztikus Szerzet nagymestere nevében,

és a Világosság Hármas Szövetsége: Grál, Katárok és Rózsakereszt összekötő erejében, hogy reményünk teljesül,

elsősorban az itt összegyűlt testvérekben,

másodsorban mindazokban, akikben a romolhatatlan rózsa felébredt,

harmadsorban mindazokban, akik méltók arra, hogy a katárok ősi kincsét megkapják, mert bizonyították, hogy érettek rá, és bensőjükben éppúgy érzik a feladatot, hogy a múlhatatlan értékű kincset nagy áldásként maguk körül szétárasszák.”

Teremtés könyve 31. részét, a 43-tól az 55. versszakig:

„Lábán pedig felelte Jákobnak: A leányaim és unokáim, a nyájaim, és minden, amit látsz mind az enyém. Mit tehetek a lányaimért és unokáimért? Jer tehát, kössünk szövetséget, hogy az legyen bizonyságul közöttem és közötted. Erre Jákob fogott egy követ, felállította emlékoszlopul, és mondta bátyainak: Hozzatok köveket! Miután elhozták a köveket, emelvényt készítettek belőlük és azon étkeztek. Lábán elnevezte a művet kaldeus névvel: a tanú kő jelének. És Jákob egy héber nevet mondott, ami azt jelenti: a bizonyság kő jele - mindegyik a saját nyelve szerint! És Lábán mondta: Ez a kőrakás legyen ma bizonyság közöttem és közötted. Ezért ezt a helyet Galaadnak nevezték, ami azt jelenti: a bizonyság kő jele. És hozzátette: Az Úr lásson bennünket és ítéljen, ha eltávolodtunk egymástól. És mondta még Jákobnak: E kőrakás és az oszlop, a melyet raktam közötted és közöttem, ez lesz a tanúnk. Ez a kőrakás és ez az oszlop tanúskodjon, hogy ne haladjunk el mellette, ha gonosz szándékkal mennénk egymáshoz. Ekkor Jákob áldozatot tett ott a hegyen, és étkezni hívta rokonait. Ott étkeztek és megháltak a hegyen. Másnap, korán reggel, Lábán megcsókolta fiait és leányait és megáldotta őket, azután visszatért a lakhelyére.”
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,