Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!A Világosság Hármas Szövetsége

Az isteni fénykincs

Könyvajánló > A Világosság Hármas Szövetsége

De hát mi is ez a kincs? Nos, elméletben Önök mindnyájan tudják, hogy az új lélek a mennyei szívben születik meg, és a mennyei szívből egy adott pillanatban beletekint a homlok mögötti nyílt térségbe. A lélek lát, szembesül a Szellem világosságával és sugárerejével. Ettől az órától kezdve birtokolja a múlhatatlan kincset, amely tulajdonává vált.

A lélekben tükröződő Szellem az egyetemes szellemtér része. Az egyetemes szellemtér hét áramlatban, a tökéletesség hét áramlatában nyilvánul meg. Mi Hétszellemről beszélünk. Aki ezt újjászületett lélekként megkapja, vagy birtokolja, az attól az órától kezdve részese mindannak, ami a Hétszellem vagy Isten maga, és mindannak, amit Ő szándékozik tenni. Birtokolja az anyagtalan kincset, a legfenségesebbet, a legcsodálatosabbat, amit az újjászületett ember megkaphat.

A Szellemben van

a tökéletes élet,

a tökéletes szeretet,

a tökéletes értelem,

a tökéletes harmónia,

a tökéletes bölcsesség,

a teljes odaadás,

a tökéletes, megszabadító cselekvés.

Önöknek arra kell törekedniük, hogy e hét nézetet ne egymástól elkülönülve, hanem egységnek lássák, mivel ezek egymást kölcsönösen meghatározzák.

Bizonyára ismernek olyanokat, akik vitték valamire az életben, és rendkívül szeretetteljesek, vagy másokat, akik nagyon értelmesek. Ismét mások tetteikkel és viselkedésükkel sugároznak valamelyest harmóniát. Kétségtelenül ismernek bölcs, nagyra hivatott, elkötelezett és tevékeny embereket. Aki viszont az egyetemes Hétszellemben részesül, az megkapja a hétszeres kincset, melynek tényezői egymást meghatározzák. A Logosz hét sugarának együttműködése során a megszabadított emberben megnyilvánul az örökkévalóság a jelenben. Ekkor nincs többé korlát a „szellem-lélek-ember” tudása, megismerése, önuralma és tevékenysége előtt. Minden határ, minden akadály és korlátozás teljesen elhárul. Ettől az órától kezdve kibontakozik a fiú és az Atya közötti kapcsolat. Folyamatszerű egyetemes fejlődés következik, természeténél fogva megállíthatatlan növekedés, amely a múlhatatlan kincsből táplálkozó élet, irányulás és folyamatos tevékenység.

Ez a katárok kincsének anyagtalan nézete, ez volt mindenkor, és még most is ez minden beavatott kincse. Ebben Isten minden fia teljesen egyforma és ugyanazt a kincset birtokolja. Mind egyek, és egyek is lehetnek, mert nincs semmi sem, ami elválaszthatná őket. Emiatt az egész világon felismerik egymást. A legnagyobb tisztelettel vannak egymás iránt, annak ellenére, hogy nincsenek mindannyian a szellemi fejlődés egyazon szintjén, lévén idősebbek és fiatalabbak a testvérek között. Az idősebbek előbbre vannak a megszentelődés folyamatában. A fiatalabbak ismerik, látják és érzik ezt. Az idősebb azonnal felismeri a fiatalabbat, és teljes szívéből örvend, hogy újabb testvér részesül a mérhetetlen és örök kincsből. Az idősebb egy cseppet sem érzi magát többnek a fiatalabbnál, mert az egyetemes szellemben nincs több vagy kevesebb. A „szellem-lélekben” születettek között szent demokrácia uralkodik, igazi szabadság, egyenlőség és testvériség. Ami egyiküké, az mindnyájuké lesz, amit egy elér, azt mindannyian elérik, amit egyikük tesz, azt mindannyian tenni fogják.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,