Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Az egyetemes Gnózis

A Bibliáról

Könyvajánló > Az egyetemes Gnózis

A Szentírást sokan a Gnózis beszédének, a megnyilvánult Gnózisnak tartják. Ez egyáltalán nincs így! A Szentírás is a Gnózisról beszél, Istenre utal - és éppúgy nem igaz, hogy valamiféle okkult vagy kabalisztikus kulccsal vagy módszerrel meg lehetne tanulni másképpen olvasni, mélyebb értelmét kipuhatolni. A kabalisztika és hasonló tudományok - mint az asztrológia is - a hamis Gnózishoz tartoznak. Hamison ne értsünk éppenséggel rosszat vagy bűnöset, hanem csupán dialektikust, ehhez a természethez tartozót.

Értsék meg jól: a nyelv, a beszéd egy eszköz, amellyel az ember kifejezi a gondolatait, érzéseit és szándékait. A nyelvnek hangképe és írásbeli képe van. Ha az ember a hangot vagy az írott képletet nem érti, akkor a nyelvtudományok a meglévő vagy még feltalálandó módszerekkel elemezni tudják a hangképet vagy az írást, s így áttörhetnek a mögötte rejlő ötlethez. De kijelentjük, hogy ha a hangkép vagy az írás nem jelent, nem mond Önöknek semmit, akkor a kabalista vagy más elemzésnek sem lesz eredménye.

Nézzük meg például a „Jézus” szót. Ha kabalisztikusan elemezzük, akkor „üdvözítőt” vagy „megváltót” kapunk.

A szellemileg „befalazott” ember számára ennek a névnek nincsen jelentősége, a benne rejlő mélységnek nincsen semmi értelme. Annak azonban, aki nyitva áll a Gnózis számára, nincsen a szóban és hangban egyetlen titok sem, amelyet még fel kellene tárni. Aki eljutott odáig - az tud. Aki pedig még nem jutott el odáig, annak még nem is kell tudnia. Semmit sem tudna vele kezdeni, önző hencegésen kívül.

Hát nincsen-e sok rejtett értelem a Szentírásban? Persze hogy van, de ezt a rejtettet csak az tudja alkalmazni, akinek ez a legbensőbbjében feltárult. A Szentírás sok részlete a tanító és tanítványai között lefolyt beszélgetés feljegyzése. Aki a törvény követelményeinek megfelelően tényleg tanuló lesz, az egyáltalán nem lesz hajlamos rejtett titkok kabalisztikus ellopására. A kabalisztikusan gyűjtött tudás cseppet sem megszabadító. Nem olyan bölcsesség, mely minden észt felülmúl. Ha Önök bejárják az ösvényt, akkor mindent ingyen, ajándékba kapnak, s a hangképben és az írásban már csak az ajándékba kapott dolgok bizonyítékát fogják megtalálni és látni.

Így felmerülhet a kérdés, hogy van-e a Szentírás létének egyáltalán értelme. Csak akkor van értelme, ha be tudja tölteni a rendeltetését. Szerzői arra hivatottak, hogy a dialektikus embert felrázzák és a Gnózishoz vezessék, nem szóáradattal, nem rábeszéléssel, hanem azzal, hogy közvetlenül leplezetlen valóságában támadják meg az embert.

Amikor ez történik - mint a hegyi beszédben vagy Pál leveleiben -, akkor senki sem óhajt kabalista elemzést. Amikor Jézus, az Úr, meszelt sírokról beszél, melyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal vannak tele, akkor ezt a legegyszerűbb ember is megérti, olyan jól, hogy jobban már nem is lehet.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,