Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Az egyetemes ösvény

A Krisztus-rejtély megközelítéséhez tudatunknak nagy mozgási szabadsággal kell rendelkeznie.

Könyvajánló > Az egyetemes ösvény

A Krisztus-rejtély megközelítéséhez tudatunknak nagy mozgási szabadsággal kell rendelkeznie. Akinek a tudata ebben az értelemben felszabadul, az megfigyelheti, hogy valóban kezdi-e magát kioldozni a mulandóság és a bűn megbilincselő terhe alól, és a jelenségek világából való kiemelkedéssel foglalkozik-e, hogy majdan tudatosan ünnepelhesse a halál fölötti győzelmet. Az új életgondolat a tudatnak ezzel a mozgási szabadságával egészen más rezgésfokon, más színben és hangban nyilvánul meg, ami miatt megnyílhat a megszabadulás kapuja.

Feltételezzük, hogy Önök a táguló tudatnak már olyan fokán vannak, hogy tudják, mit értünk a kapun. A kapu vagy ajtó Jézus Krisztus Urunk megszabadító fénysugarának nyílik meg, mely a megváltó, négyszeres étererőt tartalmazza, minket a sugárhatásában hordoz és új életre ébreszt.

Reméljük, meg vannak győződve erről a természetfölötti lehetőségről, mely a mennyei „létbe” vezetheti Önöket. Azt is tudják - ugye -, hogy ezt a saját erejükből nem képesek meghódítani. Hiszen megtapasztalják - ezt is feltételezhetjük - a földhözkötöttségüket és szellemük fogságát. Ugye belátják, hogy az idő béklyói visszatartják Önöket az örök szabadságtól? Talán azt is megállapították, hogy húsukba mély barázdákat kell szántani ahhoz, hogy az élő víz beáramolhasson. Mert éle­tük Ura csak az élő vízből kelhet életre.

A mély barázdák a magányosság völgyében vezető vándor­útjukon vésődnek be. Ezért a szabadság ösvénye csak akkor nyílik meg Önöknek, ha mélyen tapasztalták e világ abszolút magányosságát és vigasztalan elhagyatottságát. Ezzel a tapasztalati tudással biztosítják az életcélt, mert életcél és megértés nélkül csak vergődnek, és a „mennyei ember megszabadítása” korlátozott igazság marad, ami pedig korlátozott, az nem tud a többivel növekedni, ezért nem igaz, és így újra halálra van ítélve.

Amikor tehát a rózsakereszt Szellemi Iskolája teljes ereje bevetésével a mennyei ember megszületését és megszabadítását magyarázza, akkor csakis az a célja, hogy az igazán akaró ember számára megmutassa és megvilágítsa a megszabadító utat, amelyet az újjászületés szent tudománya tartalmaz.

Az ebben a világban elmerült egyetemes igazságot, melyet minden elképzelhető módon megszeplősítettek és elrontottak, most újra ki kell emelnünk, mert fényesen új nap virradt a világra. Önök tudják, hogy ez a nagy mű sokrétű, átfogó, kozmikus, légköri és szellemi, mélyreható világforradalom képében fog végbemenni. Ezért szükséges, hogy akik ebben együtt akar­nak működni, az eljövendő dolgokat helyesen fogják fel és értsék meg. Csak ekkor lesznek képesek megérteni az örökkévalóság menetét, amely az emberiségnek jelenleg megnyilatkozik.

A természet sírjából halhatatlanul kiemelkedő mennyei ember csodájáról nemcsak az evangélium tanúskodik, hanem ezt az igazságot már jóval időszámításunk előtt átnyújtották nekünk. Gondoljanak ezzel kapcsolatban az alkímiára. Az igazi alkémia olyan tudomány, melynek pontos ismerete már a jelenlegi történelmi időszak előtt teljesen veszendőbe ment. Ez a tudomány tökéletesen ismerte az úgynevezett transzmutációt, tehát a nem nemesnek, a nem Istenben lévőnek a feloszlatását, és a nemes, mennyei, igazi arany elkészítését.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,