Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Az egyiptomi ős-Gnózis 1

A gnosztikus szertartás szerkezete

Könyvajánló > Az egyiptomi ős-Gnózis 1

XII. fejezet

"Szent az Isten, az egyetemesség Atyja,

Szent az Isten, aki akaratát a saját erőivel végrehajtja.

Szent az Isten, akit az övéi megismernek mert Ő ezt akarja.

Szent vagy, aki az Igével mindent létrehoztál,

Szent vagy, akinek képe minden természet lett,

Szent vagy, akit nem a természet alkotott.

Szent vagy, minden hatalomnál hatalmasabb.

Szent vagy, mindennél remekebb.

Szent vagy, minden dicsértetésen felül."

Hermész 73. szakaszban felcsendülő himnuszában elmélyülve azt vesszük észre, hogy kilencszeres „szentnek” mondással kezdődik. A „szent” szóban, melyet Szellemi Iskolánkban gyakran használunk „meggyógyult” vagy „egészséges” értelemben (a „szana” latin szóból), ezen kívül a tisztaság, tökéletesség, bűntelenség ötlete is benne rejlik. Minden dolgok Atyja valóban szent, tökéletes. Ez a tökéletesség a Fiúban jön hozzánk és érint meg bennünket. Az érintés pedig a Szent Szellemben válik egészségünkre és gyógyít meg minket.

Aki a megtisztított szívet megnyitja a Gnózis számára, az lényét a Tökéletesnek nyitja meg. Akinek szabad megkapnia a tökéletesség erejét, az ezt kétszeres cél érdekében nyeri el. Az érintés egyrészt arra irányul, hogy az ember rendszerében felélessze az igazi embert, nélkülözhetetlen táplálékkal lássa el, és így újra életlehetőséghez juttassa. Másrészt viszont ennek az érintésnek az erejében kell megszüntetni a természetben-szü­le­tettség akadályozó állapotát, és egyúttal másik járműre cserélni a személyiséget. A természetalak így keresztet hordoz: a pusztulás keresztjét, de ezzel az újjászületés vagy transz­fi­gu­rá­ció keresztjét is.

Ez jut kifejezésre a dicsőítő ének kilencszeres, megrendíthetetlen, örök szentnek mondásában.

A kilenc az emberiség, az igaz emberiség száma, azé az emberiségé, amely a természetszülte látszatemberi állapotban rabságát éli. Ez a magasztos, egyetemes ember száma, aki bukásából eredeti pompájában támad fel.

A kilences szám az egyetemes kört jelképezi, amelyből fénysugár lép ki és hatol a földbe. Aki rátér az ösvényre és Isten birodalmát szabaddá teszi önmagában, az újra világító oszloppá lett az örökkévalóság körének templomában. Érthető tehát, hogy a kilences szám miért az egyetemes ember jelképe.

Ez a himnusz mind szent felhívása, mind tartalma révén a 9-es szám jelképes erejét közvetíti. A kilencszeres felhívást kilencszeres kérelem és hitvallás követi. Ez a himnusz egy mágikus, Hermészi ima- és hálaszertartás, mely egészében az örökkévalóság köréből származó ragyogó lángként olvad ismét a kilencesbe. Ha a 73. szakaszt még egyszer megvizsgálva az olvasó megpróbálja benne a Hermészi himnusz mágikus formáját nyomon követni, akkor meg kell gondolnia, hogy mint lenni szokott, az eredeti ősi szöveg a fordítást némileg megsínylette.

Szükségesnek tartjuk, hogy a himnusz szövegén kívül, melyhez nem kell további magyarázat, ennek a nagyszerű éneknek a gnosztikus-tudományos szándékáról is hírt adjunk. Mindenekelőtt azt akarjuk megmutatni, hogy egy ima, egy hálaadás, egy ének az igaz ember gyakorlati életében nemcsak zengzetes szavak felsorolása vagy szép és értelmes gondolatok csokorba szedése. A Gnózis szertartásainak értelme gyakorlatilag mindezt messze túlszárnyalja.

Egy gnosztikus-szertartásos ének vagy ima először is olyan gondolatot hoz felszínre, mely a jelen pillanatot tökéletesen jellemzi, és amely a helyzet miatt szükséges lett. Másodszor pedig: a pillanatra hangolt és ebből magyarázható belső élettel van kapcsolatban. Harmadszor: az ilyen szertartás mögött az akarat hatalmas ösztönző ereje tevékeny, hogy a szertartás szándéka cselekedetben jusson kifejezésre. Negyedszer pedig az egészet már a végső győzelmet megelőlegező cselekedeti élet hordozza és tartja fenn.

Ezzel azonban az igazi gnosztikus szertartás törvénye még nincsen betöltve; mindez csak a kezdet. A szertartásnak ezenkívül minden nehézség nélkül képesnek kell lennie áthatolni azokra a területekre, ahová irányul, a hangra, ritmusra és felépítésre vonatkozó matematikai szabályoknak megfelelően. Tudnia kell ott erőhatást kifejteni és visszafelé választ is hozni.

Hermész himnusza ebben a tekintetben minden feltételt betölt. Egyszer remélhetőleg megadatik nekünk, hogy együtt folytathassuk a gnosztikus-szertartásos énekek és imák pompás törvényeinek a tanulmányozását.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,