Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Az egyiptomi ős-Gnózis 2

Hermész Istent dicsőítő beszéde

Könyvajánló > Az egyiptomi ős-Gnózis 2


1. Isten, Isten hatalma, és az isteni természet a mindenség dicsősége.

2. Isten minden teremtmény kezdete, ős-ötlete, gyarapodási képessége és anyaga, valamint a bölcsesség, mely minden dolog megnyilvánulásának az alapja.

3. Isten hatalma ok, születés és gyarapodás, ható erő, sors, meghalás és megújulás.

4. A mélységben végtelen sötétség és víz volt, és az alkotás hatni kezdő lélegzete. Mindez Isten ereje által káoszban volt.

5. Akkor felszabadította magát a szent világosság, az őselemek elváltak a nedves anyagoktól, besűrűsödtek, s minden isten együttesen kialakította az érett csírájú természet nézeteinek elkülönülését.

6. A meghatározatlanból és kialakulatlanból elkülönültek a könnyű elemek felfelé, míg a nehéz elemek a nedves homokra ülepedtek le, úgy hogy a mindenség a tűz hatására szerkezeti elemeire esve, és az alkotás lélegzete által elrendezve, szüntelen mozgásban maradt.

7. A mindenség hét körben nyilvánult meg, és az istenek csillagruhákban mutatkoztak meg a csillagrendszereikben. A természet, minden nézetével, a benne jelenlévő istenek segítségével szerves renddé tétetett, s az őt körülvevő kör, és az azt övező asztrális felhő keringését az isteni lélegzet hajtotta.

8. Minden isten saját erejéből készítette el azt, amivel megbízták, elültetve alkotásaikban az újraszületés vetését. Így keletkeztek négylábú, csúszómászó, vízben élő és szárnyas állatok, valamint csírázó vetések és a fű, s mindannak a friss hajtása, ami virágzik.

9. Éppígy hozták létre az istenek az emberek nemzedékeit is, hogy megismerjék Isten műveit, a természet dolgozó tanúbizonyságai legyenek,

10. sokasodjanak, korlátlanul uralkodjanak mindenen a mennyek alatt, megismerjék a jó dolgokat, s így gyarapodjanak, miközben fejlődnek és szaporodnak.

11. És az istenek elkészítettek minden lelket, amelyeket a sors határozata és az istenek küldetése szerint a körökön belül a testbe hintettek, hogy a mennyboltot, a mennyei istenek pályáját, az isteni műveket és a természet hatását pontosan észleljék,

12. az igazán jót, és az isteni hatalmat, mely a sors határozatának kerekét mozgatja, megismerjék,

13. s ezzel megtanulják megkülönböztetni a jót a rossztól, amivel a jótettek és jó művek véghezvitelének egész fenséges művészetét magukévá tehetik.

14. Kezdettől fogva ez az útjuk: élettapasztalatot gyűjtenek és bölcsességet halmoznak fel sorsukkal és rendeltetésükkel kapcsolatban az istenek keringéséből. Végül megszabadíttatnak, s a Földön nagy emlékműveket hagynak hátra, melyek azokra a fenséges művekre emlékeztetnek, amelyeket felszabadultakként vittek véghez.

15. Mindaz pedig, amitől az idők folyamán a fényessége elvétetett és most sötétséget terjeszt: a lélekkel ellátott test egész keletkezése, a fiatal állatok módjára létrehozott utódok, minden emberi hatás, mindaz, ami elhervad, ami az Isten által elrendelt gyarapodás ellentéte, minden végzet, és az istenek megújulása és a természet körforgása által - ha betelt az ideje - megújíttatik.

16. Mivel az isteni nem más, mint az egységbe olvadó kozmikus mindenség, amit a természet megújított. Mert a természet is Isten mindenhatóságában gyökerezik.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,