Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Az egyiptomi ős-Gnózis 2

Pimander érintése a gnosztikus szertartás kezdete

Könyvajánló > Az egyiptomi ős-Gnózis 2

Mindez eljött hozzám, mert Pimandertől, lelkületemtől, a magától létező lénytől megkaptam a kezdetek igéjét. Így hát most eltölt az igazság isteni lélegzete, s ezért egész lelkemmel és teljes erőmmel a hála himnuszával fordulok Istenhez, az Atyához:

Szent az Isten, az egyetemesség Atyja,

Szent az Isten, aki akaratát a saját erőivel végrehajtja.

Szent az Isten, akit az övéi megismernek mert Ő ezt akarja.

Szent vagy, aki az Igével mindent létrehoztál,

Szent vagy, akinek képe minden természet lett,

Szent vagy, akit nem a természet alkotott.

Szent vagy, minden hatalomnál hatalmasabb.

Szent vagy, mindennél remekebb.

Szent vagy, minden dicsértetésen felül.

Fogadd el a tiszta áldozatot, melyet az Ige keltett a lelkemben és a szívemben, mert ezek Hozzád fordulnak, ó Kimondhatatlan, ó Megnevezhetetlen, akinek a Nevét csak a csend képes hangoztatni.

Hallgass meg, mert arra kérlek, hogy soha se legyek elválasztva a Gnózistól, az igazi ismerettől, mely belső lényem tulajdonsága.

Hajolj le hozzám, és tölts el a Te erőddel: ezzel a kegyelemmel a világosságot elviszem emberi nemem minden tagjának, aki tudatlanságban él, a testvéreimnek, a Te fiaidnak. Igen, hiszem és a véremmel tanúskodom: az élethez és a világossághoz megyek.

Dicsértessél, ó Atya, alkotásod, az ember Veled akarja szentté tenni, amihez megadtál neki minden hatalmat.

Hermész 73. szakaszban felcsendülő himnuszában elmélyülve azt vesszük észre, hogy kilencszeres „szentnek” mondással kezdődik. A „szent” szóban, melyet Szellemi Iskolánkban gyakran használunk „meggyógyult” vagy „egészséges” értelemben (a „szana” latin szóból), ezen kívül a tisztaság, tökéletesség, bűntelenség ötlete is benne rejlik. Minden dolgok Atyja valóban szent, tökéletes. Ez a tökéletesség a Fiúban jön hozzánk és érint meg bennünket. Az érintés pedig a Szent Szellemben válik egészségünkre és gyógyít meg minket.

Aki a megtisztított szívet megnyitja a Gnózis számára, az lényét a Tökéletesnek nyitja meg. Akinek szabad megkapnia a tökéletesség erejét, az ezt kétszeres cél érdekében nyeri el. Az érintés egyrészt arra irányul, hogy az ember rendszerében felélessze az igazi embert, nélkülözhetetlen táplálékkal lássa el, és így újra életlehetőséghez juttassa. Másrészt viszont ennek az érintésnek az erejében kell megszüntetni a természetben-szü­le­tettség akadályozó állapotát, és egyúttal másik járműre cserélni a személyiséget. A természetalak így keresztet hordoz: a pusztulás keresztjét, de ezzel az újjászületés vagy transz­fi­gu­rá­ció keresztjét is.

Ez jut kifejezésre a dicsőítő ének kilencszeres, megrendíthetetlen, örök szentnek mondásában.

A kilenc az emberiség, az igaz emberiség száma, azé az emberiségé, amely a természetszülte látszatemberi állapotban rabságát éli. Ez a magasztos, egyetemes ember száma, aki bukásából eredeti pompájában támad fel.

A kilences szám az egyetemes kört jelképezi, amelyből fénysugár lép ki és hatol a földbe. Aki rátér az ösvényre és Isten birodalmát szabaddá teszi önmagában, az újra világító oszloppá lett az örökkévalóság körének templomában. Érthető tehát, hogy a kilences szám miért az egyetemes ember jelképe.

Ez a himnusz mind szent felhívása, mind tartalma révén a 9-es szám jelképes erejét közvetíti. A kilencszeres felhívást kilencszeres kérelem és hitvallás követi. Ez a himnusz egy mágikus, Hermészi ima- és hálaszertartás, mely egészében az örökkévalóság köréből származó ragyogó lángként olvad ismét a kilencesbe.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,