Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Az egyiptomi ős-Gnózis 2

Személyiségünk feladata

Könyvajánló > Az egyiptomi ős-Gnózis 2

Személyiségünk egy szükségrendi személyiség, mely arra hivatott, hogy magát teljesen az eredeti embernek szentelje, akiből mai mikrokozmoszunkban van még egy maradvány, amelyet a modern rózsakereszt filozófiája ősatomnak, krisztusatomnak, vagy a szív rózsájának is nevez.

Szükségrend-személyiségünknek az a feladata, hogy magát teljesen a mikrokozmoszunkban lévő eredeti lénynek adja oda, mert csakis transzfiguráltan, csakis az eredeti lénnyel teljesen egyesülve mehetünk be az üdvösség kikötőibe. Hogy Istennek ezt a megbízását teljesíthessük, ahhoz a mai személyiség-álla­po­tunkban két szervvel rendelkezünk, melyekkel a hazautazás kezdetét és sikerét biztosíthatjuk. Ez a két szerv a szívszentély és a főszentély.

Mindkettőnek, a szívnek és a fejnek is megvan a nagyon sajátos anyagcsere-folyamata, és e tekintetben nagyon különbözik személyiségünk többi részétől. A szívszentély és a főszentély atomszerkezete eltér a többi szerv atomszerkezetétől. A fej és a szív fontos részeinek anyagcsere-folyamatait, amennyire csak lehetséges, születéstől kezdve szigorúan elkülönítik a többi fenntartó folyamattól. Miért? Hogy lehetőleg sokáig biztosítsák a természetszülte ember rendeltetésének és az ezzel kapcsolatos feladatnak a megtalálását, amely elmerülés az eredeti lényben, énünk átadása a mikrokozmoszunkban lévő eredeti, isteni embernek.

A hétszeres szív a székhely, Ízisz székhelye, az élet anyjáé, ahol az ősatomot őrzik. Itt kell a Hétvilágosságnak, a hét sugár világosságának, a Szent Szellem világosságának is bejáratra találnia. Ezért nevezik a szívet Betlehem fénykapujának is.

A hétszeres fejet a kínai Gnózis „a nefritből lévő városnak”, az evangélium pedig „Jeruzsálemnek” nevezi. A Jelenések könyve hangsúlyozza, hogy ezt a Jeruzsálemet, az új Jeruzsálemet Isten városává kell tennünk. Ebben a városban találjuk meg a mennyei szívet, vagy a bíbor termet, a bennünk lévő Isten tróntermét. Ízisz szívéből, az élet anyjának szívéből kell ezt a bennünk lévő Istent megváltani, hogy elfoglalhassa trónját a bíbor teremben. Ha pedig Ön belsőleg tudatába jutott mindannak, amit tennie és kerülnie kell, hogy ennek az isteni rendeltetésnek megfelelhessen, akkor megjelenik az ellenfél, a vádoló, a tudatlanság gonoszsága. Ez a gonoszság - mondja Hermész - elárasztja az egész Földet. A vádoló pedig nagy erőfeszítéseket fog tenni, hogy Önnek az üdvösség kikötőibe való befutását megakadályozza.

Semmi ok sincsen tehát a misztikus sütkérezésre, hanem megfontoltan és világos belátással lássunk munkához saját lényünkben, határozottan vegyük kezünkbe saját sorsunkat. Mert a gnosztikus üdvnyilatkozat nagyon is személyesen mindegyikőnknek szól. Ha tehát megértjük a hívást, és pozitívan akarunk reagálni, akkor személyes életünkön állhatatosan kell dolgoznunk, amíg napvilág van.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,