Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Az egyiptomi ős-Gnózis 3

A jó rejtélye

Könyvajánló > Az egyiptomi ős-Gnózis 3

Kétségtelenül ismerik a gazdag ifjú legendáját az evangéliumból, annak az embernek a történetét, aki a következő kérdéssel folyamodik Jézus Urunkhoz: „Jó Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?” Mire Jézus először nem a kérdés lényegére felel: „Miért nevezel engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten!”

Ha pedig kézbe vesszük Hermész Triszmegisztosz tizedik könyvét, akkor azt vesszük észre, hogy az evangélium fenti kijelentése a hermészi filozófia idézete. Ezt nyugodtan megállapíthatjuk, mert a hermészi filozófia már évezredek óta létezett, mielőtt egy keresztény evangéliumról lehetett szó. A tizedik könyvnek már az első szakasza kijelenti:

A jó kizárólag Istenben van, helyesebben: Isten a jó mindörökké.

Ezzel ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a jó a mi számunkra ismerhetetlen valóság, olyan állapot jelölése, amelyet megközelítőleg sem tudunk felfogni.

Ha ezen elgondolkoznak, akkor belátják, hogy amit Önök szoktak jónak nevezni, az valami egészen másra vonatkozik. Egy teljesen viszonylagos fogalom, mely az énember számára korlátolt ideig létező érték. És nem titok, hogy amit Önök jónak tartanak, azt mások talán nagyon rossznak vagy kétesnek tartják. Amit az egyik a legnemesebbnek mond és dicsér, azt valaki más a legutálatosabbnak tarthatja.

Annyi jóság- és gonoszságnorma van, ahány ember él a Földön. Általában azt tartják jónak, ami kedvesnek és kellemesnek tűnik, vagy ami életfelfogásukkal megegyezik. Ennek az ellenkezőjét aztán rossznak vagy gonosznak tartják. Emiatt ez a dolog a legzavarosabb képet mutatja, mert életterületünkön egyetlen valóban jó ember sincsen, ahogyan a jó, a csakis jó sem található meg itt.

A jó és a rossz dialektikus meghatározásai teljesen alaptalanok. Ezért nem képezhetnek olyan szabályokat sem, amelyekre megszabadító filozófiát lehetne felépíteni. Ebben a tekintetben legtöbbször ijesztő, jól kigondolt csalásokkal találkozunk. Minden nép, minden faj, minden csoport, minden mozgalom, a jó úgynevezett alapjaira helyezkedik és azt mondja: „Az a jó, ahogyan mi látjuk, ahogyan mi tudjuk, ahogyan mi tesszük. Nézzenek csak minket!” Ez azonban valami nagyon buta és ugyanakkor nagyon veszélyes dolog, mert aki belemegy az ilyen öndicséretbe, az mindig nagyot fog csalódni. Kétségtelenül utoléri őt az ellentétek törvénye.

Senkinek sincs az ellen kifogása, ha az emberiség a problémáinak a lehető legjobb megoldására törekszik, és nagyon sokan fognak szívesen együttműködni ezen. De ettől ne várjanak el semmi lényegeset. Ne várjanak jót tőle. Mert amit a mi létterületünkön jó címén árusítanak, az hazugság vagy tévedés. Ezt már évezredekkel ezelőtt biztonsággal megállapították.

Ezzel kapcsolatban a világon már végtelenül sokat filo-zofáltak. Gondoljanak például Nietzschére, aki a jó és a rossz fogalmának megkülönböztetését joggal tartotta teljesen lényegtelennek. És egy másik filozófus, Kant szintén belátta, hogy a jó és a rossz itt emberi ítélettől függ. Ami Önöknek jónak tűnik, az Önöknek jó, másvalaki azonban nyugodtan lehet ellenkező véleményen. Aki ragaszkodik a véleményéhez, az sohasem fog megoldást találni.

Talán már nagyon sok, teljesen hasztalan beszélgetést folytattak a jóról és rosszról alkotott legkülönbözőbb véleményükre vonatkozóan! Emiatt semmiképpen sem szándékozzuk Önöket az ezzel kapcsolatos saját belátásainkkal untatni.

Ellenkezőleg, az a szándékunk, hogy Önöket teljesen megszabadítsuk mindettől, és figyelmüket az egyetlen igaz jóra irányítsuk, mely egyedül Istenben létezik.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,