Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Az egyiptomi ős-Gnózis 3

Lenni vagy nem lenni?!

Könyvajánló > Az egyiptomi ős-Gnózis 3

A jó, a csakis jó ezen a világon nem található. A jónak a sugárzása azonban, az Egyetemes Hétszellem sugárzása ennek ellenére mindenhol jelenlévő! És Önök részesülhetnek ebben a sugárzásban. Ebben rejlik a kiszállás, a kiemelkedés lehetősége. Ennek a puszta tudata azonban még nem elegendő: ennek a tudata csak azt jelenti, hogy Önök ezt ésszel felfogják. Ameddig ez a tudás csak ésszerű megértés marad, addig semmi hasznuk belőle.

Ha valóban a Szellemi Iskola tanulói, akkor helyzetüket a következőképpen vázolhatjuk:

először is: tudnak az ösvényről;

másodszor: az ösvény érdekli Önöket, és a szívük vágyik rá;

harmadszor: ennek következtében felvétettek egy gnosztikus Élő Testbe;

negyedszer: emiatt érzik az Élő Test erős befolyását;

ennek alapján ötödször: egyrészt teljesen a haláltermészetben és ennek befolyásai alatt állnak, másrészt magukra vonják a Szellemi Iskola sugárzásait;

hatodszor: tény, hogy a világlégkör egyre gonoszabb és nyomorultabb lesz, míg ugyanakkor a Gnózis ma, az Élő Testen keresztül, Önökben és Önökön keresztül megnyilvánuló befolyása szintén egyre sürgetőbb;

emiatt hetedszer: kettős teher alatt görnyednek! Szinte összeroppannak! Az egyik oldalon teljes mértékben a haláltermészet, a másikon tökéletesen az Élő Test befolyásai. Dup­la teher nyomasztja Önöket. Szinte megszakadnak. Ezt senki sem bírja ki.

Hacsak nem térnek az ösvényre minden következtetés levonásával, amelyeket elméletileg olyan jól ismernek. Értsenek jól minket. Nem teszünk Önöknek szemrehányást. Csak a figyelmüket irányítjuk egy most még egészen vagy részben fennálló valós helyzetre. Szívből szeretik az Iskolát, szeretettel végzik a munkájukat. Odaadásuk nagyszerű.

De mire van most szükség? Arra, hogy a lehető leghamarabb, sőt azonnali hatállyal életre keltsék az ösvényüket! Arra van szükség, hogy szinte beleugorjanak tanulóságuk aktualitásának kellős közepébe, az ösvény élményébe, a tanulóság közvetlen, pozitív gyakorlatába.

Egy okkult iskolában nyugodtan mondhatják: a gyakorlatokat ma egy kicsit rövidebbre fogom, mert kevés az időm, és nem is érzem egészen jól magamat. Most valahogyan nincs kedvem. Egy gnosztikus szellemi iskolában azonban ezt nem engedhetik meg maguknak! Itt „lenni vagy nem lenni” a kérdés, mindenekelőtt az olyan időszakban, mint a miénk. Itt minden szabványnak az abszolút és azonnali alkalmazásáról van szó, amit az Iskola oly bőségesen átruház Önökre. Egyetlen órát sem szabad elfecsérelni.

Azt kérdezzük: benne vannak-e így teljesen és a jelen pillanatban a tanulóságukban? Reggeltől estig, nap mint nap, óráról órára? Válaszolják meg ezt Önmaguknak. A fent vázolt hétszeres állapotot nem bírják ki sokáig. Életükben és környezetükben is különböző események érik utol Önöket.

Szemeik pillanatnyilag továbbra is csak árnyképeket látnak, mert tudatuk természetszülte állapotában marad, mert a jót, az egyetlen jót csak elméletileg ismerik fel. De értsék ezt jól: a belső szem sem láthatja a jó pompáját. Így aztán viselik a természet terhét és a belső meghasonlást is a Gnózis befolyásai miatt, amelyeket ugyanakkor szintén magukkal hordoznak. Kettős teher tehát, és semmiféle kiegyenlítődés sem áll rendelkezésre. Esetleg egy konferencia valamelyik gyújtópontunkban, ahol kivonják Önöket a mindennapi szokások egyöntetűségéből, ahol minden más, ahol körülveszi Önöket a templom ereje. Lehetséges, hogy az Önök számára ez az egyetlen kiegyenlítődés. Életükben ezen kívül nincsen semmiféle egyensúly, egyetlen összhang sem.

Mert nem az-e a helyzet, hogy nagyon sok tanuló sohasem látta a jót, az igazán jót, mialatt természetben-születettsége miatt természetesen kapcsolatban van minden gonoszsággal? Barátaink, senki sem bírja ki, hogy csak az elméletből éljen. Hogy pedig a következők mennyiben érvényesek Önökre, azt önmaguknak kell belső törvényszékük előtt eldönteni. Hermész ugyanis arra utal, hogy az emberek nemcsak kapcsolatban vannak minden gonoszsággal, hanem erről azt is gondolják, hogy ez a jó. Az emberek mindazt, amihez a dolgok hajszolják őket, a legmagasságosabb jónak nézik, ahelyett, hogy rendkívül gonosznak tartanák.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,