Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Az egyiptomi ős-Gnózis 3

Ösvényüket akkor szenvedés és fájdalom nélkül vihetik jó véghez!

Könyvajánló > Az egyiptomi ős-Gnózis 3

Ha Önöknek valóban sikerülne rátérni arra az önálló módszerre, amely a Gnózisban rejlik, ha sikerülne alkalmazni ezt a megbeszélt módszert - amelyet azért nevezünk önállónak, mert mindenféle tekintélyek felügyelete és segítsége nélkül kell kifejleszteni és csakis így lehet sikeres, amely tehát a függetlenség módszere az ehhez csatlakozó gnosztikus lélek­újjá­szüle­tés­sel -, akkor további életútjukon a haláltermészet területein át szenvedés és fájdalom nélkül járhatnak. Ösvényüket akkor szenvedés és fájdalom nélkül vihetik jó véghez. Mert, mondja Hermész, „a szenvedés és fájdalom a gonosznak egy része”. És csakis a megszabadulás egyetlen módszerének alkalmazása révén részesülhetnek az egyedül jó sugárzásaiban.

Ebben a sugárbőségben hét szempontból állapítunk meg különbségeket, és ezért beszélünk Hétszellemről is. Ez a Hétszellem persze az egyedül jó dicsőségéről beszél. Sugárzásában nem található szenvedés és fájdalom. Szenvedés és fájdalom ugyanis mindig a teremtmények nyüzsgésének következménye, akik a megszabadulás útját nem ismervén nap mint nap kiszipolyozzák és kizsákmányolják egymást a haláltermészet törvényszerűségei szerint.

A hermészi filozófia alapítói az egyedül jó tulajdonságait megállapíthatták a Hétszellem mibenlétéből. Ha aztán Önöket is pozitívan eltalálja a Hétszellem sugárzása, akkor ugyanazo­kat a tapasztalatokat teszik, mint Hermész Triszmegisztosz. Ezért tanúskodik ő az egyedül jóról a következőképpen:

Semmi sem erősebb nála, hogy hadakozhatna ellene, és éppoly kevéssé felel meg az ő lényének, hogy bármi is szégyent hozhatna rá. Semmi sem múlja felül őt szépségben, hogy szerelemre lobbanthatná. Semmi sem képes megtagadni neki az engedelmességet, hogy ezzel megharagíthatná. Semmi sem bölcsebb nála, hogy irigységet kelthetne benne. Mivel tehát a mindenséglényben ezen kedélyhullámok egyike sem található, őbenne csakis a jó van. Ahogyan pedig a többi tulajdonságoknak egyike sem fordulhat elő egy ilyen lényben, éppúgy nem található a jó a többi lényben.

Ezek szerint a kereső, mint megváltásért könyörgő ember számára csak egyetlen kiút létezik: a fent megadott módon kapcsolatot kell teremteni az egyedül jóval. A megszabadulást kereső ember számára minden más út eredménytelen és teljesen kizárt. Értsék meg jól, minden a rendelkezésükre áll, szabadon cselekedhetnek. Ezer felől integetnek Önöknek: „gyertek hozzánk, járjatok a mi ösvényünkön!” Ha azonban lenne is annyi idejük, hogy mindezeket az utakat bejárják, végül rájönnének, hogy csak egyetlen menekvés létezik: az egyedül jóval való kapcsolat. Emiatt a tájékozódás, amelyből mint gnosztikus Szellemi Iskola évek óta kiindulunk, nagyon egyszerű:

függetlenség,

önmagának a kiszolgáltatása, átadása a szív rózsájának,

a lélek újjászületése,

és újjászületés a lélek által.

Az ifjú Gnózis Élő Teste bárkának épült és jól van megszerkesztve. A klasszikus bárkában, amelyről az Ószövetség ad hírt nekünk, és amely felől az egyiptomi rejtélyek is kimerítően kioktatnak minket, a szellem, a lélek és az anyag minden igazi értéke és ereje megtalálható. A bárkában oltalmazták és őrizték ezeket. Amikor pedig mint tanulók, benépesítik az ifjú Gnózis Élő Testét, és ismerik a célt, amelyre bárkánknak a mi korszakunkban is irányulnia kell, világos, hogy a modern Gnózis távol tartja magát, sőt, távol kell tartania magát minden meglévőtől a normális alkotás területén. Ha más álláspontra helyezkedünk, akkor ellentétbe kerülünk a függetlenség elvével.

A megszabadulásnak csak egyetlen útja van, a kapcsolat az egyedül jóval. Minden más út, bármilyen szép is, sikertelen.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,