Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Confessio Fraternitatis (részletek)

A mágikus képlet

Könyvajánló > Confessio Fraternitatis (részletek)

V. A mágia, mint új nyelv


A Confessio tanulmányozója bizonyára észreveszi, hogy ez az irat semmiképpen sem hitvallás általános értelemben, tehát nem dogmatika, nem azon dolgok és fogalmak felsorolása, amelyek összeegyeztethetők a rózsakeresztesek meggyőződéseivel, vagy éppenséggel nem felelnek meg azoknak, hanem alaposabb vizsgálat kideríti, hogy a Confessio óriási prófétai munka, hatalmas jövendölés.

Ha sikerül figyelmen kívül hagyni olykor primitíven együgyűnek tűnő felületét, exoterikus nézetét, akkor feltárul egyetemes, korlátlan, végtelen értelme, és felfedezzük, hogy az igazság tündöklő útja szivárványként ível láthatártól láthatárig. Az ígéretnek ez a boltozata tükröz minden látható és láthatatlan színt, mely valójában bent cseng a szférák harmóniájában, úgyhogy nem csupán színpompás spektrumról, hanem az egész hanglétra jelenlétéről is beszélhetünk. Itt olyan törvényről van szó, amely ellen a mágia művésze soha sem vét. Ha a kereső megtalálja és alkalmazza ennek az ősbölcsességnek a kulcsát, akkor a bölcsesség mindent átható áradatának lenyűgöző hatalma tárul fel szemei előtt.

Az asztrális térben van egy hely, amelyet a szent hegynek neveznek. Amikor a tanuló először közeledik ehhez, megpróbálja megmászni. Féktelen energiával ront neki a meredek szikláknak. A hegy láttán próbatételre gondol. Megfeszíti izmait és a sziklákhoz nyúl, hogy felhúzódzkodjon. Csodálkozására azonban a levegőbe kap. A sziklák valótlanok. A szent hegy nem sziklaalakzat, hanem erőből áll.

Ennek felfedezésébe a tanuló szinte beleszédül. Ekkor megpróbál a hegybe behatolni. A felület azonban visszalöki. Szinte falba veri a fejét, a hegy anyaga ellenkezőjére változik az ő számára. Az erő anyagnak bizonyul.

Ez a mi korszakunk káprázata, amelyben a filozófusok is zátonyra futnak. Ebben botlik el egy Hegel, dialektikájával, az erő és anyag viszonyának őrült elképzelésével, ezek kölcsönhatásával ebben a meggyalázott természetrendben. Az ember az anyaghoz igazodik, hogy felfejlődjön. Felemelkedését az anyag segítségével akarja megvalósítani. Eközben azt kell felfedeznie, hogy az anyagi formák viszonylagosak, nem is léteznek, elképzelések, múlandók. Krízisbe zuhan. Felfedezésével, hogy az anyag erő, megkísérel áttörni az anyagon. Ekkor azonban nyilvánvalóvá válik a dialektika. Az erő visszalöki őt, és a viszonylagosságban találja magát. Egy cserép megsebzi. Jób klasszikus drámája ezerszeresen megismétlődik.

Azt mondják Jóbról: „Mindezekben Jób nem vétkezett”. Hite és bizalma megrendíthetetlen maradt. Így talál rá a tanuló a módszerre, amellyel megnyithatja a hegyet. Kimondja az igét, a mágikus képletet, mire megjelenik az Úr szivárványa. A kapu megnyílik, a zarándok beléphet.

Milyen varázsigéről, melyik mágikus képletről van szó? Mely csoda szünteti meg a dialektikát?

A nagy csoda a dolgok egyszerűségében rejlik. Ezt a varázsigét mindannyian ismerik. Megtalálják Bibliájukban. Imáikban elcsépelték. Megüresítették, kivájták, értelmetlenné tették.

A mágikus képlet, mely a tanulónak megnyitja a szent hegy kapuját, a keresztény rejtélyek alapítójának, Krisztusnak igéje: „Legyen meg a te akaratod”!

Aki ezt értetlenül mondja ki, arra eljöhet a nyugalom, az elvárás, annak a gondolata, hogy egy külső erő, Isten majd megteszi. Az ösvényen lévő tanuló azonban, aki felfedezte, hogy az egyetemes mindenhatóság, a nagy akarat a tanuló lényegében, tulajdon lénye közepén jelentkezik, a tanuló által akar megjelenni, mert a tanuló önfeláldozó szeretetáldozat révén hatolt át a szent hegyhez, a biztonság nyugalmát ismeri az őbenne lakozó istenerő tudatában. És így lép a szent hegy elé azzal az igével, amelyet nem szabad túl gyakran kimondani. Ahogyan az ószövetség jelképes elbeszélésében botjával Mózes elhasítja a hegyet, és az élő víz tör elő, úgy fogadja be a megérkezés hegye az erre érett tanulót. Elárasztja őt az eleven víz mérhetetlen bölcsessége. Felvétetik a határtalan létbe, mely nem ismer visszaesést.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,