Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Confessio Fraternitatis (részletek)

Jesus mihi omnia - Jézus mindenem

Könyvajánló > Confessio Fraternitatis (részletek)


Amikor az olvasó figyelmét a Rózsakeresztes Szerzet krisztusközpontúságára, krisztusi alapjaira irányítjuk, felmerülhetne annak a gondolata, hogy a rózsakeresztesség egész jelensége a Biblia tanulmányozásában, belső értékeinek magyarázatában és egy keresztény életvitel szabványainak a meghatározásában merül ki. Erre azt mondjuk, hogy csak az alapokat szerettük volna megmutatni, amelyeken az igazán gnosztikus élet nyugszik. Mert szüntelenül fennáll annak a veszélye, hogy az alapelv feledésbe merül, az őselv elködösül, betemetik a kutat, amelyből az élő víz buzog, s az ember emiatt kárt vall.

Ezért hirdetik a rózsakeresztesek működésük kezdetétől fogva a mai napig is, hogy gondolkodjunk el a kereszténységen, mert a kereszténység egy erő, Krisztus egy nagy erő! Ettől a mozgató, dinamikus elvtől senki és semmi sem képes elállni.

Arról ismerhető fel az igazi rózsakeresztes, hogy Krisztust vallja, mégpedig nem elvont elképzelések formájában, nem leplezetten, hogy bármit lehessen csinálni belőle, sem új tárgyilagossággal, mindenekelőtt nem megváltoztatott nyelvezet segítségével, hanem a magasztos bibliamágiához való ragaszkodással és Rózsakereszt Keresztély atyával egyetemben, az ő egész pozitív hozzáállásával nyugodtan és határozottan kijelenti: „Jézus mihi omnia - Jézus mindenem”.

Így lesz megnevezve az alap, így világítunk rá határozottan és ez újítja meg szüntelenül teljes erőből, mert az egyed és az emberiség gnosztikus-tudományos működését és törekvését ezen az alapon kell felépíteni. Nem állunk meg tehát a „Jézus mindenem” megállapításánál, hanem a tanuló - gnosztikus-tudományos vizsgálatok eredményezte mélységes meggyőződéssel - munkához lát, hogy vállalja és elvégezze kozmikus feladatát.

Ennek a feladatnak a terjedelmét és jelentőségét az ember alig képes áttekinteni és felfogni is. A Rózsakeresztes Szerzet, mint a nyugati világ rejtélyiskolája alapossággal és nagyon komolyan óriási és mélységes titkokat kutat. A mikrokozmoszban és a makrokozmoszban nyugvó erőket éleszt fel, kiszélesíti hatósugarukat, kifejleszti az emberben rejlő legfennköltebb lehetőségeket. Útja hősies út, titánokhoz méltó óriási munka: ugyanakkor elevenen él benne az erős függőség érzete, annak a tudata, hogy létezik egy magasztos erő, amellyel bármire képes: Jézus mindenem!
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,