Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Confessio Fraternitatis (részletek)

Minden bölcsesség oltalmazza önmagát

Könyvajánló > Confessio Fraternitatis (részletek)

V. A mágia, mint új nyelv


Minden bölcsesség oltalmazza önmagát. A bölcsességet nem ragadhatják meg szentségtelen kézzel. Mégis mindenkinek rendelkezésére áll. Régen minden bölcsességet a rejtélyiskolák szoros csatornáin át sugároztak ki, mert nem volt más lehetőség. Az akkoriban éretlen ember a bölcsességet csak így közelíthette meg. Most azonban a mágia új nyelvére tanítanak meg minket. Ezt nem mi találtuk fel, hanem már a Confessio is említi, s ezekben az óriási években elhatalmasodnak fölöttünk. A rejtélyiskola feladata, a tanító, az idősebb testvérek, a vallás és más segédeszközök feladata teljesen megváltozott korszakunkban a magasztos Krisztusszellem beavatkozása miatt. Most már magáról az útról és az életről van szó.

A leszállásban, az involúcióban, és a kezdődő evolúció, a felemelkedés első korszakában a szellem minden nagyja megpróbálta az előre törő, útnyitó csoportokban kifejleszteni mindazokat az értékeket, amelyek az embert képessé teszik az elérés hegyén való áthatolásra. Szellemi és anyagi szerkezetünk teljesen el van látva mindennel, ahogyan az ösvényt korszakokkal ezelőtt elegyengették már. Az ígéret szivárványa már Noé napjaiban ott ragyogott a szellemi égbolton.

Az ösvény képezi az alapot, a célhoz vezető arany hidat. Krisztus és szolgái szüntelenül ennek a hídnak a karbantartásán dolgoznak, mert a feketemágus erők szakadatlanul támadják ezt.

Itt van pedig az élet, itt vagyunk mindannyian. Ezt az utat Krisztus erejében kell bejárnunk lépésről-lépésre. Nem az út azonban a cél, hanem maga az élet. Az örök teremtésnek ebben a művében, amelyben - mint szűz-szellemek - az egyik főszerepet játsszuk, az emberlények tudatossá válásáról van szó. Ezt az óriási színdarabot mutatjuk be mindannyian évmilliók óta.

Ez a fejlődés azzal is jár, hogy az eddig ismeretes rejtélyiskolákat megszüntetik és teljesen megújítják. Amikor Krisztus kiküldött segédei a munka elvégeztével lelkesen visszatértek, azt mondta nekik: „Bizony mondom nektek, ezeknél nagyobb dolgokat is cselekedtek majd”. Ahogyan pedig most a Krisztus és segédei képeznek és tartanak fenn hidat a mi számunkra, úgy kell nekünk is később hidat képeznünk testvéreinknek, akik az ösvényt még nem találták meg. Akik tehát meghallották a hívást és a belső hangot, akik tudatába jutottak ennek a dolognak, azokat a szent hegyhez terelik. És ebben a hegyben arany sziklává válnak, a bölcsek kövévé, beépíttetnek az Úr szivárványába, az arany hídba.

Amikor Pál kijelenti: „Vigyétek véghez a ti üdvösségteket félelemben és rettegésben”, akkor nem azt akarja kifejezésre juttatni, hogy gondoskodjon mindenki önmagáról, hanem feltételezi, hogy a Szerzetben igazi barátság uralkodik. Senki sem szabadulhat meg a másik megszabadítása nélkül. Várnunk kell egymásra, mert együtt képezzük a lények egyetlen hierarchiáját. Egyetlen test, egyetlen lüktető szervezet vagyunk.

Mivel végül is minden gyűlöletnek és ellenségességnek törvényszerűen szeretetté és barátsággá kell válnia, az ellenségesség és gyűlölet rendkívül értelmetlen. Ezért kell szeretnünk ellenségeinket és jót tennünk azokkal, akik gyűlölnek minket. Ez a legmagasságosabb törvény és a próféták teljesítése. Ez a legmagasabb logika, amelyet Önök is megérthetnek.

A szeretettörvény azonban nem szelíd és gyöngéd, hanem a mindent, vagy semmit követeli meg! A szeretettörvény nem pacifizmus, nem békeszerződések indítványozója, hanem lebontóan összetörő. „Isten szeretet” - idézzük a szentírásból. De Isten emésztő tűz is. Hogy a szeretettörvény teljesülhessen rajtunk és mibennünk, ahhoz szakítani kell minden régivel. A szeretet nem terem meg romlott talajon, nem virul a sötétségben, a szeretet nem kiegyezést keres.

Az igaz szeretet a kezdettől fogva abszolút, a kezdet kizárólagosa. Ez mindent megmond. Ez a szeretet mindent legyőz és letarol, ami ellene szegül. Ez a szeretet mindent képes véghez vinni. Az eléréshez vezető hidat áldozattal és szolgálattal kell megépítenünk. Áldozatunk révén testvéreink átvonulhatnak rajtunk, fölöttünk, és gyűlölőink is megtehetik az emberi fejlődés újabb lépését. Amely lélek így együttműködik a nagy feladat elvégzésében, az sok vérontás megakadályozásához fog hozzájárulni. Amely lélek hallja a hangot, de elutasítja, az maga hívja fel az ítéletet önmagára.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,