Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Pistis Sophia (jelenleg nem rendelhető)

Asztrológusoknak és a Jósoknak

Könyvajánló > Pistis Sophia (jelenleg nem rendelhető)

Mária így szólt: „Uram, akik ismerik az eonokban lakozó ar­chonok mágiájának misztériumát, továbbá a sors és a szférák ar­chonjainak mágiáját, amelyre a bukott angyalok tanították meg őket, tehát ezek az emberek mostantól fogva véghez tudják-e majd vinni ezeket a mágiákat, ha a jó tettek megakadályozása végett felhívják őket misztériumaikban?”

Jézus így válaszolt Máriának: „Nem úgy fogják véghezvinni, mint annakelőtte, mert erejük egyharmadát elvettem. Hanem erőt fognak kölcsönözni azoktól, akik ismerik a tizenharmadik eon mágiájának misztériumait. Ha pedig azok mágiájának misztériumait idézik meg, akik a tizenharmadik eonban vannak, akkor bölcsen és biztosan bevégzik majd ezeket a misztériumokat, mert az Első Misztérium parancsával összhangban erről a területről nem vontam el erőt”.

Amikor Jézus bevégezte beszédét, újfent Mária kérdezett: „Uram, akkor a horoszkópkészítők és jósok nem tudnak többé az embereknek jövendőt mondani?”

Jézus így válaszolt: „Ha a horoszkópkészítők a sors szféráját és az első szférát balra fordulva találják, ahogyan az kezdetben is volt, akkor szavaik igazak lesznek, és képesek lesznek megjósolni az eljövendő dolgokat. Ha azonban jobbra fordulva találják őket, akkor nem tudnak igazat szólani, mert asztrális befolyásaikat, négyszögeiket, háromszögeiket és nyolcszögeiket megfordítottam. Asztrális befolyásaik, négyszögeik, háromszögeik és nyolcszögeik ugyanis kezdettől fogva állandóan balra voltak fordulva. Most azonban hat hónapig balra, hat hónapig pedig jobbra fordítottam őket. Aki mármost a megfordulást követően szeretné ezeket kiszámítani - mivelhogy hat hónapig a bal, hat hónapig pedig a jobb pályájukra irányulva hagyom őket -, tehát ha valaki így vallatja őket, akkor az pontosan ismerni fogja asztrális befolyásaikat, és minden hatásukat előre tudja majd jelezni.

Éppúgy a jósok is, ha megidézik az archonok nevét, és balra fordulva találják őket, akkor mindent pontosan meg tudnak mondani, amiről a dékánjaikat kérdezik. Ha viszont jobbra fordulva találják őket, akkor nem fognak rájuk hallgatni, mert más irányúak, mint eredeti helyzetükben, amit Jeu megszabott számukra. Hiszen jobbról nézve a nevük is más, mint balról olvasva! Ha tehát akkor szólítják őket, amikor jobbra állnak, akkor nem a valóságot nyilvánítják meg a kérdezőnek, hanem csak megzavarják és veszélyeztetik őt.

Aki tehát nem ismeri fel, hogy pályáik, háromszögeik, kvadrátjaik és más bolygóállásaik mikor néznek jobb felé, az nem az igazságot tudja meg, hanem csak összezavarodik, és a hamisat véli igaznak, mert tevékenységüket, amelyet azelőtt kvadrátjaikkal, trigonjaikkal és más szögeikkel balra fordulva fejtettek ki, most, miután megfordítottam őket, hat hónapig jobbra fordulva végzik, hogy teljesen összezavarodjanak.

Ezenkívül azért is hagytam, hogy hatásukat, asztrális befolyásaikat és minden állásukat hat hónapig balra fordulva fejtsék ki, hogy az eonokban, szférákban, egekben és minden más területen lévő archonok annyira megzavarodjanak és eltévelyedjenek, és már a saját pályájukat se értsék meg.”

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,