Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Pistis Sophia (jelenleg nem rendelhető)

Pistis Sophia olvasójához

Könyvajánló > Pistis Sophia (jelenleg nem rendelhető)

Ez a könyv sajnos befejezetlen maradt, mert írása közben szerzője - Jan van Rijckenborgh (1896 - 1968) - elhalálozott.

Könyvében a szerző leírja, hogyan lehet valaki képes arra, hogy Pistis Sophiához hasonlóan áthatoljon a tizenharmadik eon fátyla mögé. Teljes magyarázatot ad a hívást, új életfeladatot, új megbízatást jelentő új világosságerőről, melynek meg kell felelnünk ahhoz, hogy a halál helyett az egyetlen igaz élet lehessen osztályrészünk.

Sok olvasóban felmerülhet a kérdés: „Vajon mik a tizenharmadik eon misztériumai?” A válasz a következőképpen hangzik: Ezek Krisztus Egyetemes Szerzetláncának misztériumai, vagy ahogy Jakob Böhme mondja: „Ez maga Krisztus, aki a bukott természet szívét megtámadta.”

A tizenharmadik eon - vagyis az az egyetemes erőtér, melynek révén az ősanyag ötödik alapeleme, a tűzéter vagy elektromos éter a négy másik éterállapottal együtt isteni világosságerővé lobban - örökké létezik. És innen, ebből az erőtérből semmilyen erőt sem vesznek el. A szellemlélek-ember ez által a tizenharmadik eon által él és létezik. Akik elfogadják Jézust, a Krisztust, mindazoknak Ő megadja az erőt és hatalmat, hogy a tizenharmadik eonhoz felfejlődjenek.

Mit jelent az, hogy valaki ehhez a tizenharmadik eonhoz felfejlődik? A gnosztikus misztériumok jelöltje tizenhárom lélekmegfordulás előtt áll, amelyeken keresztül kell küzdenie magát ahhoz, hogy az igazi lélek-újjászületést elérje. Ezek a lélekmegfordulások öltenek alakot Pistis Sophia tizenhárom bűnbánó énekében.

1. Az első énekben Pistis Sophia felfedezi a dialektikát és az emberiség átkát. Elénekli az Emberiség dalát.

2. A második énekben felfedezi saját természetállapotát. Elénekli a Tudat dalát.

3. Ennek alapján elénekli az egyetlen igaz világossággal szembeni Alázat dalát.

4. Ezt követi az Összetörés dala: az ént sírba helyezik.

5. Az Odaadás dala a következő lépés: Pistis Sophia teljes önátadásban áll.

6. Ezen az alapon énekli el a Bizalom dalát. Teljes hitbizalommal könyörög a világosságért.

7. A hetedik bűnbánó énekben Pistis Sophia elénekli a Döntés dalát. Ez a felemelkedés, vagy a lesüllyedés.

8. Erre elkezdődik az üldöztetés. A természet eonjai nagy erővel megtámadják Pistis Sophiát, mire ő elénekli az Üldöztetés dalát.

9. Miután elénekelte az Áttörés dalát, határozottan lerázza üldözőit.

10. Ezután Pistis Sophia elénekli az Imameghallgatás dalát. Első alkalommal pillantja meg a világosságok világosságát.

11. A hit erejét végső próbának vetik alá. Elénekli a Hit megpróbálásának dalát.

12. Tizenkettedik gyanánt átéli a nagy próbát, amelyet a pusztai megkísértéshez hasonlíthatnánk. Elénekli a Nagy próbatétel dalát.

13. Végül Pistis Sophia elénekli tizenharmadik bűnbánó énekét, a Győzelem dalát: a lélek felemelkedett, felismeri a Szellemet, saját Pymanderét, és találkozik vele.

Ennek alapján az olvasó valamelyest elgondolkodhat azon az isteni bölcsességen és erőn, amelynek az arra előkészített emberbe be kell lépnie. A bölcsesség és erő az első követelmény ahhoz, hogy a lélekmegszabadító ösvényen valóban tetterősen haladjunk, és azt jó véghez vihessük.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,