Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Tiánai Apollós Nuktemeronja

A kettősség kiegyenlítése

Könyvajánló > Tiánai Apollós Nuktemeronja

A kettősségben az állatöv halai Isten dicséretét zengik”

Ez az első képlet, amit meg kell,- fel kell oldania. Bizonyára ismeri az állatöv „Halak” (Pisces) szimbólumát. Két hal egymás mellett, melyeket kereszt köt össze. Az egyik hal az isteni ember jelképe, a másik a természethez kötött emberé. A keresztút által e kettőnek eggyé kell válnia. Ezt úgy értelmezzük, mint a természetszülte ember feloszlását az isteni lélekemberben. Ha ez a kettő eggyé vált, akkor az ellentétek kiegyenlítődnek.

Így birtokolhatja Ön a szidérikus születés területén átvezető kulcsot. A természetes élet szidérikus területén ég egy tűz, a vágyak erősen lobogó tüze, amit Ön három állapotában ismer: a vonzás, a taszítás és a semlegesség, vagyis a határozatlanság állapotában. Az ember teljesen ezekre az erőkre hangolódott, és teljesen egy velük.

Ön megérti, hogy éppen a dialektikus ember erős, végsőkig fokozott egyéniesedése miatt válik a szidérikus tűz lángoló pokollá, mert minden ember vágyélete egyforma a haláltermészethez tartozás miatt, csak abban különbözik, hogy más-más célra irányul. A tüzet, amit az egyik ember a vonzódása miatt meggyújt és életre kelt, a másik taszíthatja, kiolthatja, vagy akár semleges is lehet vele szemben. Az emberek egymás életét pokollá tehetik, mivel különböző módon vannak hangolva. Kölcsönösen megégetik egymást a tűzzel, noha ezt nem is akarták. Így gyújtják meg az általános tűzvészt, és az ellentétek vad játéka, a szakadatlan változás érthető és teljesen logikus. A szokásos természet szerint tehát az emberek egymást vetik a szidérikus tűz poklába, és kölcsönösen fogva tartják egymást. A vágyból önkéntelenül is viszály keletkezik.

Tegyük fel, hogy mindezt belátja, és semlegesíteni akarja azt a tüzet, aminek a fenntartásában minden ember bűnös egy kicsit, hogy elérje az ellentétek kiegyenlítődését, és így kijuthasson ebből a helyzetből. Mit kell akkor tennie?

Figyelje meg jól az állatöv „Halak” jelképét. Miért és mi köti össze az alacsony embert az isteni emberrel? Hogyan lesz a kettősségből egység? A kereszt által, tehát az isteni szeretet által, amely mindent meggyógyít, és mindent elnyer. Ez az igazi szellemlélek-erő, az élet harmóniája, amely egyedül a szeretet keresztútján születhet meg.

Érti miről van itt szó? Tegyük fel, hogy van egy ellensége. Mindenkinek, akarva-akaratlanul vannak ellenségei, számára ismert vagy ismeretlen emberek. Hogyan jön létre az ellenségeskedés? Az ellentétekből, a különbözőségből születik, ebből kell születnie. Ön például taszít valamit, tehát szeretné azt a dolgot kioltani, a másik pedig vonzza ugyanazt, tehát szeretné, ha a tűz fellobbanna. Önkéntelenül is nagy konfliktus keletkezik, az érdekek összeütközése az ellentétek életterületén. Ez azonnal háborút jelent! Ön pedig együttműködik ezzel, mivel a halál természetében él, és szidérikus születése területén vágyakozik. Így tartják fogva egymást az emberek, és járják a pokoli táncot saját kárhozatukra. Természettörvény érvényesül, amikor egyszer Ön sül a kemencében, majd újra kint áll a kemence előtt, hogy másokat sütögessen. Tiánai Apollós megpróbálja beláttatni velünk mindennek az ostobaságát és korlátoltságát.

Hogyan fogja a Halak kettőssége Isten dicséretét zengeni? A szeretet keresztútja által! Hogyan kell ezt érteni?

Az alap a Nuktemeron első órája. Tegyük fel, hogy Ön az első óra nyugalmában és egységében áll. Akkor tudja, hogy minden vágy, ami a szidérikus születési terület mélységének felel meg, az mindig felhívja az ellentétét, így ellenségeskedést és pokoli tüzet szít. Ebből világosan következik, hogy Ön ilyen vágyakat már nem táplál, és egyre növekvő mértékben kész arra, hogy ilyen tüzet már ne gyújtson meg, és így semlegesítse ezeket. Így aztán egyre inkább belemerül a lélek megszabadító életére irányuló magasabb vágyakozásba. Aki ezt teszi, az sértetlenül megy át a pokol mélységein. Összhangra lel az ellentétek kiegyenlítődésében.

Ha Ön mindennel kapcsolatban, ami a szidérikus életterülethez tartozik, vágytalanná vált, akkor minden szidérikus erő, amire Önnek biológiai állapota miatt életútján még szüksége van, úgy éri Önt, hogy nem hív fel ellentéteket! Egy másik természettörvény, a „Keressétek Isten országát, és minden egyéb megadatik néktek!” gondoskodik erről.

Ha Ön a vágytalanságban és a szeretet keresztútján áll, akkor ellenség keresi fel Önt. A természet, mint ellenség, mivel a természet alapján állva minden dialektikus ember az Ön ellensége, és meg akarja égetni a vágya tüzével, amit lénye alapján meg is kell tennie. A szidérikus születés területén átvezető úton szinte minden nap megütközik a nagy tűz lángnyelveivel. Önök megértik, hogy mindenki azt teszi, amit létállapota alapján tennie kell. Önök ezt teljesen átlátják. De vágytalanságuk miatt már nem tudják Önöket belevonni ebbe a tűzbe, és mások számára sem gyújtják meg többé ezt a tüzet. Mindez Önök előtt áll, és megpróbálja Önöket félelem, vagy hasonló dolgok révén cselekvésre bírni. Az egyetlen cselekvés azonban, ami kiindul Önökből, a rózsák keresztútjának nagy szeretete, a lélek világának életelve. Ez a másik helyzetének tökéletes, együttérző megértése. Az Ön számára ekkor már nincsenek többé ellentétek, csupán a keresztút létezik - a sivatagon átvezető út - a szidérikus területen keresztülvivő út, mert Ön a lélekállapot világára irányul.

Így megy tovább, és szereti az ellenségeit, mellyel minden ellenállás elhárul az útjából. Ön megtalálta a nagy harmóniát. A szidérikus állapota mellett jelen van az Istenfia, az élő lélek, és Ön feloszlott, semmivé vált a második óra énekeiben: „A kettősségben a halak Isten dicsőségét zengik”.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,