Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Tiánai Apollós Nuktemeronja

Az ember ördögi oldala

Könyvajánló > Tiánai Apollós Nuktemeronja


Első óra:

Az egységben a démonok Isten dicsőségét zengik; elveszítik gonoszságukat és haragjukat.

Aki az egyetemes Gnózis ösvényére akar lépni, annak azzal kell kezdenie, hogy belép az első órába. Ez a Jánosi ösvényre vonatkozik, amely a bennünk lévő Isten, vagyis a bennünk lévő bukott lélekember útját egyengeti.

Azok a démonok, melyekről ebben az órában szó van, nem a tükörszféra árnyai, hanem olyan démonok, melyek mindenkiben megtalálhatók. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy minden dialektikus ember démonok megszállottja. A démoni nem más, mint a bennünk lévő gonoszság, tisztátalanság és bűn. Az emberben lévő démoniság a mikrokozmoszban leélt minden eddigi élet negatív összege, amely mágneses feszültségek gócaiként a tudatalattiban található.

Mikrokozmoszunkban számtalan mágneses feszültség rejlik, melyek a dialektikus természeten át vezető végtelen utazás során keletkeztek, a különböző élethelyzetek, érzések, gondolatok, tettek és tapasztalatok által. Így érthető, hogy mindenki folyamatosan azzal foglalkozik, hogy újra és újra negatív, még nyugvó mágneses feszültségeket hozzon létre. Ezek a különböző mágneses feszültségek alkotják személyes lélegzőterünket, azt a teret, amelyben élünk, azt a légkört, melyben egyes emberekként lélegzünk.

Megfigyelhető, hogy a lélek kutatói minden időkben két ént különböztettek meg az emberben, a hétköznapi tudat énjét és a tudatalatti ént, a szokásos természet énjét és a diszharmonikus, ördögi természet énjét. Mindenki félreismerhetetlenül ebből a két énből áll, és ebből él. Az egyik pillanatban a hétköznapi énből élnek, ami normálisnak tűnik, a következő pillanatban azonban a tudatalatti énből, és ez már - ahogy mondani szokták - abnormális. A múlt őserői gyakran késztetik az embereket olyan cselekedetekre, gondolatokra és érzésekre, amit aztán a hétköznapi én nagyon megbán. Sokan vannak, akiket a diszharmonikus mágneses feszültségek már oly mértékben uralnak, hogy inkább az abnormális életelvből élnek, mintsem a normálisból. Őket úgymond megszállta az ördög, és gyakran süllyednek a társadalmi normák alá, mert idegrendszerük nem képes ezt a helyzetet elviselni.

Hogyan kell e megdöbbentő valóság láttán viselkedni? El kell fogadni ezt a valóságot! Arra kell törekedni, hogy e sokféle mágneses feszültség egész bonyolult összességét a Gnózis elé, az Ő világosságába helyezzük, ha a Nuktemeron első órája eljön. Így hívjuk fel Betlehem vigasztaló, gyógyító sugarait, abban a mély hitben, hogy egyedül e magasztosság hegyeiről jön a segítségünk. Ha Ön ezeket a segítő erőket felhívja, és átadja magát e mágneses sugaraknak, akkor teljesen ezekből kell élnie is. Arra kell teljes komolysággal törekednie - mondja Tiánai Apollós - hogy ebből valamit megvalósítson.
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,