Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1995-ös évfolyam

1995/4/ Az igazság -- a mindenség alapelve

Pentagram > 1995-ös évfolyam

AZ EMBEREK IGAZSÁGRÓL ÁLMODOZNAK, SÓVÁROGNAK UTÁNA, KÜZDENEK ÉRTE. KERESIK HELYÜKET AZ ÉLETBEN, AZT FÜRKÉSZVÉN, MI LENNE SZÁMUKRA A LEGMEGFELELŐBB, MI ELÉGÍTENÉ KI LEGINKÁBB IGÉNYEIKET. BELSŐ ÖSZTÖNZÉSTŐL HAJTVA IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS MÉLTÁNYOSSÁGRA VÁGYNAK.

Életünk és történelmünk útja így az igazságért folytatott küzdelmekkel és az ebből adódó szenvedéssel van kikövezve. Mégis jogos a kérdés: mindezek után vajon révbe jutott e az emberiség? Mondhatjuk e teljes belső meggyőződéssel: ez igazi hazám, ahol szabad megmaradnom ? Megtalálta e az emberiség az igazságot és emberi jogait, mármint az igazi természetével egybehangzó igazságot és törvényt?

Sokan élnek jól berendezkedve, vagyonukat és látszatjogaikat védelmezve. Mindenki előtt ismeretes azonban a javak, a vagyon és a jogok megdöbbentően egyenlőtlen elosztása. Napjainkban az igazság mindannyiunk számára oly távolinak tűnik, mint talán még soha.

Az igazság eszméjének, az igazság utáni vágyakozásnak s minden, keresésére ösztönző indíttatásnak van azonban valóságos forrása. Alapja az emberben és lakhelyén, a kozmoszban van lefektetve. Az igazság a mindenség vezérelve, lerombolhatatlan és érinthetetlen. A Szellemtől származik, amely mindeneket megnyilvánított, mindeneket hordoz, és amelyhez minden visszatér.


TERMÉSZETÖSZTÖNEINK FOGSÁGÁBAN

Az emberi tekintet igen kevés dolognak képes a mélyére hatolni –, azt a kijelentést is megkockáztathatnánk, hogy valójában semmit sem lát. Természeti ösztöneink börtönébe zárva ugyanis nem vagyunk többek puszta természeti jelenségeknél. Az anyag uralkodik felettünk, és létünkre rányomja gyötrelmes bélyegét. Meghatározza testi szükségleteinket és életéhségünket. A személyiség erre kénytelen a létért vívott küzdelemmel válaszolni. Az igazságról alkotott elképzelésünk ezért ott végződik, ahol saját érdekeink határa húzódik, ahol a túlélésért folytatott küzdelem megálljt parancsol neki. Világunk egyre gyorsabb iramban változik, s ehhez minden lakója kénytelen teljes erőbedobással alkalmazkodni, hacsak nem akar beleveszni az örvénybe.

Hogyan is uralkodhatna igazság ezen a nyomorúságos világon? Az igazság – mely jelen Pentagramunk egyik témájául is szolgál – mégis létezik, s a mindenség egyik tartóoszlopa. Ezek szerint az ember tudata talán teljesen Isten igazságának körén kívül áll, s attól teljesen el vagyunk választva? Lehetséges e, hogy az isteni igazságot kutatván tudatlanságunkkal éppen ennek az egyetemes igazságnak az útját torlaszoljuk el? Nem tudja e szíve mélyén minden kereső, hogy jelenlegi állapotunkban nincs jogunk a mennyei igazságossághoz, s hogy egy egészen más létformára hivattunk? Hogy a pillanatnyilag érthetetlen és égbekiáltó igazságtalanságnak tűnő dolgok nagy része csak a miránk váró zarándokútra akar minket éretté tenni?

Lehetséges, hogy az igazság valódi természetének felismerése, a világ és az emberiségfejlődés alapjául szolgáló istenterv ismeretét feltételezi? Hogy egyedül ez húzná meg a választóvonalat az igaz és a hamis között?

Jézus szavait idézzük a hegyibeszédből (Máté 5,20): „Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.”
A fentiek egy teljesen új életvitelre utalnak, olyan ember életvitelére, aki megkíséreli életét összhangba hozni az egyetemes igazsággal, s ennélfogva úton van a „megigazulás” felé.

×××

Az ember a plexus sacralison keresztül össze van kötve mind a világkarmával, mind pedig saját mikrokozmikus karmájával... A karmikus erőknek, a világkarmának és a saját mikrokozmoszban felhalmozódott karmikus erőknek az összegét nevezik misztikusan „világnak”.
(J. van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis, 2. rész)

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,