Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1996-os évfolyam

1996/3/ BUDDHA

Pentagram > 1996-os évfolyam

Bevezető

A PENTAGRAM EZEN SZÁMÁT EGYETLEN TÉMÁNAK, BUDDHA, AZ „ÁLDOTT” ÉLETÉNEK ÉS TANÍTÁSÁNAK SZENTELJÜK, AKIRŐL SZÁMTALAN LEGENDA MARADT FENN.

Buddha a Világosság hírnökeként, az Egyetemes Szerzet küldötteként lép a világ elé. Minden időben jönnek ilyen követek az emberiséghez, hogy megmutassák az utat, és átadják neki a tanokat, amelyek elvezethetik igazi céljához és rendeltetéséhez.

Az elérhető legendák és szövegek tanúsága szerint Buddha eredeti tanítása is az egyetemes bölcsesség kincsestárából származik.

A Pentagram szerkesztősége semmiképp sem kívánja ezt a témát kimerítően tárgyalni, lévén a buddhista kánon a Bibliánál ötvenszer, a Koránnál pedig 250-szer terjedelmesebb. Olvasóink figyelmét csupán Buddha néhány jelentős alapgondolatára szeretnénk felhívni, tanításának azon egyetemes nézeteinél maradva, melyek a szellemi irányultságú ember számára 2500 év távlatából is időszerűek.

A küldöttek sora által közvetített Egyetemes Tan ismertetőjele, hogy a megváltás, más szóval a transzfiguráció ösvényéről szól.
Gautama Buddha Krisztus előtt kb. 600 évvel nyilatkoztatta ki tanait Indiában, óriási ösztönzést adván az ott élő embereknek, akiket néhány ezer évvel a Krishnától származó impulzus után újra fel kellett rázni. Buddha korszakuk nagy életcélja elé állította őket: ez pedig az ösvény egyéni bejárása volt. Tanítása India határain túl is nagy befolyást gyakorolt a vallási áramlatokra. Kijelentései még ma is megmozgatják a belátást és bölcsességet kereső embereket.

Vajon mi volt a magja Buddha életének és tanításának? Azt hirdette, hogy az élet mulandó és szenvedésteli. Arról tanúskodott, hogy létezik egy út, mely az emberben lévő múlhatatlan tudatossá válása által a mulandóságból való megszabaduláshoz vezet.
Ez az elmúlhatatlan egy hüvelyében lévő kardhoz hasonlatos. Mihelyst kihúzzuk, élessé válik. A múlhatatlant tudatossá válás és önismeret révén vonhatjuk ki a mulandóság hüvelyéből. Ekkor pedig úgy nyilvánul meg, mint egyetemes igazság, jóság, öröm, együttérzés és nyugalom. Ez az egyetemes bölcsesség más időben és más helyen is eljutott az emberiséghez, például Hermész Triszmegisztosz, Lao Ce és a gnosztikusok közvetítésével. Jézus azt mondta: „Aki életét el akarja veszíteni énérettem (az igazi emberért) az megtartja azt”. A rejtély- és szellemi iskolák ennek az új életnek a titkaira tanítanak.
Guatama – akit H. P. Blavatsky hindu Krisztusnak nevezett – nem maga foglalta írásba tanításait. Halála után tanítványai jegyezték fel a tőle hallottakat. Egyedül a Pali-Kánonba összegyűjtött beszédek terjedelme hétszerte nagyobb a Bibliánál.

A századok folyamán az egyetemes igazság több nézete az értetlenség homályába veszett. Emiatt nehezebbé vált a tudatos kapcsolat létrehozása az isteni Szellem területével. Ennek a visszaesésnek materializmus, felületesség, egysíkúság, dogmatika és elidegenedés lett a következménye. A kereszténység egyébként sokkal több kárt szenvedett a hasonló folyamatban, mint a buddhizmus. Amit azonban elfelednek, az új formában és új körülmények között ismét előtűnik. Minden hiteles szellemi iskola arra törekszik, hogy újból megmutassa és szabaddá tegye az utat. Hozzáigazodik a megváltozott légköri viszonyokhoz és helyzetekhez, melyek között az adott kor népei élnek.
Ezen az alapon választ az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája is olyan kifejezésformát, mellyel korszakunk keresőihez fordul.
A tan külső ruházata tehát csak burok a belső munka számára.
Habár jelentésük mit sem változott, a buddhizmus számos jelképe és eleme korunk emberét már nem az eredeti szándéknak megfelelően szólítja meg. Az egykori fogalmak akár akadályt is képezhetnek a megszabadító úton, mivel a személyiségrendszer más körülmények között működik, mint Gautama idejében.
Ezért próbáljuk e kiadványban ismét eredeti jelentésükben Önök elé tárni a buddhizmus jelképeit.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,