Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1996-os évfolyam

1996/4/ A hang- és légzés-gyakorlatok hatása

Pentagram > 1996-os évfolyam

SZÁMOS OKA LEHET ANNAK, HA VALAKI LÉGZÉSE VAGY BESZÉDE EDZÉSÉBE KEZD. SZERETNE PÉLDÁUL JOBBAN ÉS SZEBBEN ÉNEKELNI, VALAMI HATÁST ELÉRNI, VAGY HALLGATÓSÁGÁNAK TUDATOSAN BIZONYOS ERŐKET KÖZVETÍTENI. AZ IS LEHET, HOGY BIOLÓGIAI RENDSZERÉT KÍVÁNJA EGYENSÚLYBA HOZNI A TERMÉSZETI ERŐKKEL. CIKKÜNKBEN AZT SZERETNÉNK MEGVILÁGÍTANI, HOGY MI TÖRTÉNIK A LÉGZÉS ÉS A HANG MŰVELÉSE SORÁN.

Némelyek gyakorlatok segítségével próbálnak meg változásokat kikényszeríteni személyiségükben. Aki figyelmét teljesen az anyagi életre irányítja, azt az effajta módszerek bizonyára ki is elégítik, hisz ily módon a személyiség kellemetlen sarkait és éleit le lehet csiszolni, sőt teljesen el lehet távolítani. Így aztán az illető valódi létállapotát meghazudtoló, kellemesebb benyomást tud kelteni, és vélhetően kapcsolataiban is sikeresebb lesz. A legtöbb tanítási és nevelési módszer kifejlesztőjének ez a cél lebegett a szeme előtt.


A LÉGZÉS ÖSSZECSENG A BELSŐ ÁLLAPOTTAL

A légzés szorosan összefügg a szimpatikus idegrendszerrel. Normális körülmények között minden ember úgy lélegzik, hogy belső egyensúlya megmaradjon. A légzés ütemét és mélységét a vérben végbemenő erjedési folyamat határozza meg, és ez folyton változik. A légzés tehát teljesen egyéni folyamat. Minden impulzusra, a kedély minden rezdülésére reagál, kormányozza a test energetikai folyamatait, és állandóan harmóniában van az ember belső állapotával. Feszült idegi helyzetben a légzés felgyorsulhat. Az ember ekkor megkönnyebbülésre törekszik, egy mély sóhajjal megpróbálja helyreállítani az egyensúlyt, mintegy megkísérli semlegesíteni az idegesítő befolyást. Ez a szabályozó folyamat legtöbbször teljesen öntudatlanul zajlik. Ilyen felfogásban a légzés bizonyára mágikus cselekedet, melyben a lélek élete fejeződik ki. A légzéstechnikák tudatos alkalmazásával az ember beavatkozik ebbe a természetes folyamatba, melynek során egyébként önkéntelenül reagál a szimpatikus idegrendszert érő benyomásokra.


BELSŐ KONFLIKTUSOK ELFOJTÁSA LÉGZÉSGYAKORLATOKKAL

Vannak olyan módszerek, melyek a légzést bizonyos követelményeknek vetik alá. A pranayana kultúrája mindenekelőtt arra fektet nagy hangsúlyt, hogy a belélegzett levegőt minél tovább benntartsuk. Egyéb módszerek transzállapotot, bizonyos táncokat vagy túlfokozott légzést alkalmaznak. Ez utóbbi főleg arra irányul, hogy átmenetileg oxigénnel telítse a vért, aminek következtében aztán új lehetőségek tárulnak fel. Csak az a kérdés, ésszerű dolog-e, ha megtanuljuk légzésünket például stresszhelyzetekben uralni, és ezáltal az egész rendszert átmenetileg ellazítani. Akit már nem vonz a dialektika harcmezeje, és életcéljának szenteli magát, az megállapítja, hogy az efféle technikák hátrányos következményekkel járhatnak az igaz szellemi fejlődésre nézve. Ki ne vágyna harmóniára és lelki nyugalomra? Nem természetes-e hát, ha valaki az ellazuláshoz vezető leggyorsabb utat választja? Igen ám, de ettől még nem tűnnek el az idegrendszeren keresztül kijelzett belső konfliktusok. A külső tünetek arra szolgálnak, hogy felhívják a figyelmet a megzavart lelki egyensúlyra. Szinte kényszerítenek, hogy derítsük ki, ismerjük fel, aztán pedig szüntessük meg e zavar okát. Noha a modern ember egyszerűen megkerülheti e problémákat átmeneti megkönnyebbülést hozó technikák és eszközök segítségével, ezzel csupán könnyedén kitér saját életállapotának igazságai elől. Ily módon a konfliktus valódi oka elkerüli figyelmét.


EGYÜTTÉLÉSÜNK ALAPVETŐ ZAVARA

Belégzéskor oxigénen kívül nemesgázokat is felveszünk, valamint egy csomó egyéb, a légkört kitöltő anyagot és sugárzást. Mindezek az anyagok és sugárzások a tüdőn át bekerülnek a vérbe, majd ott érvényesülnek. Ha mármost a gondolkodás, beszéd és cselekedet kizárólag az alacsony, tisztátalan, állati szférákra irányul, akkor az ezzel összhangban álló anyagok és sugárzások is bekerülnek a szervezetbe. A saját, személyes légkört ezek az elemek fogják feltölteni, meghatározván a személyiség cselekvésfolyamatának következő lépését. A gondolkodás és cselekedet így áll szoros összeköttetésben azzal a térrel, amelyben és amelyből az ember lélegzik. Mint ahogyan az emberiség mai földi élettere homlokegyenest eltér az eredeti élettértől, ugyanez a helyzet a környező légkörből táplált ember életvitelével is. A földi élettér alapvető zavarodottságát ez a folyamat tartja fenn.

Mindemellett azonban az ember felveheti az Istentől küldött tiszta sugárzásokat is. Ezek a sugárzások minden embert körülvesznek, és csak bebocsátásuk pillanatára várnak. Mintegy „hívják” az embert, az anyagi kötöttségből kivezető szellemi fejlődésre ösztönözvén. Mivel azonban az ember ilyen irányú nyitottsága esetén ezek a földi erőkkel egyazon lélegzetben vétetnek fel, e sugárzások nagy belső ellentmondást okozhatnak. Ez a konfliktus, ez a diszharmónia a kereszt, melyre az emberiséget rászegezik. Ez a szakadatlan nyugtalanság jele, mely oly sok embert kiút keresésére ösztönöz. A Biblia így szól Krisztus szavaival: „Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy fegyvert.” Ez a belső konfliktushelyzet a bukás következménye, és a megmentési tervé, melyet az Alkotó a bukás érvénytelenítésére hívott létre. Az ellentétek tere csak akkor oszlik fel, ha tetteit és gondolatait az ember összhangba tudja hozni az istenterv tiszta befolyásaival.


AZ ÚJ LÉGZÉS KIFEJLŐDÉSE

Megértjük tehát, hogy minden embert szinte mesterségesen feszültségi állapotban tartanak, amiből csak egy alapvetően más életvitel hozhat szabadulást. Aki az istenterv megújító sugárzásait eredményesen lélegzi be, az ennek segítségével végül képes lesz megszüntetni élete konfliktusait.
Ez a folyamat teljes figyelmet és komoly erőfeszítést követel. Bizonyos légzésgyakorlatok segítségével azonban az ember bebeszélheti magának a nyugalmat és egyensúlyt, mialatt a bensőben esetleg egymással tusakodó érzelmek és indulatok háborgó tengere hullámzik. Ebben az esetben az ember nem más, mint „holtaknak csontjaival és minden undoksággal teli fehérre meszelt sír”. Az érzelmek légzéstechnikákkal történő elnyomása sohasem vezethet maradandó, pozitív eredményre. Karmikus hatásokat így nem lehet megszüntetni. A légzésgyakorlatokkal ezen kívül valami olyasmit próbál meg kikényszeríteni az ember, ami bensőjében nincs meg. Ezek a praktikák tartósan károsíthatják az ember különböző testeit.

Ilyen negatív következmények léphetnek fel erőltetett beszéd- és énektechnikák nyomán is. Az istenterv újjáteremtő sugárzásainak befolyása megreked, ha az én, a személyiség nem akarja feláldozni magát, hanem az ellenkező utat választva felfegyverkezik. Ezért mérvadó, hogy milyen indíték áll az önművelés mögött. Az előadó vagy a zenész, aki azon fáradozik, hogy semlegesítse személyisége befolyási területét a fejlődő új lélek javára, nem azért műveli légzését és hangját, hogy saját maga váljék jobbá, hanem hogy jobban megközelíthesse hallgatóságát, és új szellemi lehetőségek elé állítsa őket.

Amilyen mértékben az élet valamely konfliktusa feloldódik, úgy tisztul meg egyre jobban a lélegzőtér is. Akkor harmonikussá válik a légzés, és a beszéd kényszermentesen veszíti el dialektikus élét. Ha az ember eléri életcélját, akkor légzés és beszéd egyaránt az új tudatállapotról tanúskodik, amely ezen beteljesülés eredménye.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,