Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1996-os évfolyam

1996/4/ A szívvel olvasni

Pentagram > 1996-os évfolyam

AZ OLVASÁS LÉNYEGESEN TÖBB LEHET ANNÁL, MINT FALNI A VÉGTELEN BETŰSOROKAT, ÉS SZAVAKKAL TÖMNI MAGUNKAT. TÖBB LEHET EGY SZÖVEG SZÓ SZERINTI FELFOGÁSÁNÁL, ÉRTELMEZÉSÉNÉL ÉS ELRAKTÁROZÁSÁNÁL, TÖBB, MINT GYÖNYÖRKÖDNI A SZÓVIRÁGOKBAN ÉS ELMÉS FORDULATOKBAN, MINT BELEFELEDKEZNI ÉS ELMERÜLNI A HÖMPÖLYGŐ SZÓÁRADATBAN.

Szokásos olvasási módszerei révén a modern ember elképzelések ezreivel aggatja tele személyes világát, míg végül valósággal lefüggönyözi túlzsúfolt magánmúzeumának valóságra nyíló ablakait, és tulajdon képzeteinek kárpitján már valóságos életközegének mégoly harsány képei sem képesek átszüremleni. Ekképpen vakká válik a valóságra, sőt odáig juthat, hogy saját ködképeit tartja valóságnak, és az élet eredeti realitása a feledés homályába vész.
Aki azonban a szívével olvas, az egészen mást tapasztal. A szívvel való olvasás olyan teljességet jelent, amelyben a Krisztusban alakot öltő úttal, igazsággal és élettel szembesülhetünk. Az ilyen olvasás nem a szemmel, csak a szemen keresztül történik, de az új lélek, a szellem és a test együttműködése alapján. Aki megtanul így olvasni, az képessé válik az élet könyve hét pecsétjének a feltörésére. Az feltámad az új életben: olvas és él, él és megél.
Olvasási módszerünktől függően nemcsak a szavak jelentését tesszük magunkévá, hanem megelevenítjük a bennük rejlő erőt és lelkesültséget is. Ha az olvasónak ezt az energiát sikerül felszabadítania a gnosztikus irodalomból, akkor a betűk leválnak az üzenetről. Akkor a szó élő igévé válik, mely megelevenít; gnosztikus gyógyszer lesz, amely az Istentől származót belsőleg megerősíti, megvilágosítja és megszabadítja, hogy visszatérhessen Őhozzá.

Akinek a szívét gnosztikus érintés hatja át, annak folyamatszerűen megváltozik a tudata és az élete. Akkor is, ha ennek az érintésnek nincs is tudatában.

Ennek a változásnak az elmélyítése és dinamizálása szempontjából igen előnyös lehet a gnosztikus irodalom olvasása, mert ez élénkíti és megerősíti a szív rózsája és a gnosztikus-asztrális térség közötti összeköttetést, s így alapvető hitkapcsolat keletkezik. Az olvasó ekkor gnosztikus táplálék gyanánt fogadja be a szavakat, melyeknek immár nem a formája számít, noha annak is megvan a fontossága.

A tartalom kerül előtérbe, mely azért él a formával, hogy a lehető legvilágosabban kifejezésre juttassa magát.

Aki a szívvel olvas, az rájött, hogy bizony nem az értelem kielégítése a cél. A szemlélődéssel és elgondolkodással egybekötött olvasás világosságot vethet a tanra, és az embert önátadásra ösztönözheti. Kezdetben, a gnosztikus ösvényhez való közeledés során olykor még hasznos is lehet az értelemmel támogatott olvasás. Fontos azonban, hogy hagyjuk elhatolni a szavakat legmélyebb bensőnkig, hogy ott kifejthessék erejüket. Ott megszabadulnak külső burkuktól. A szív rózsájának rejtett tündöklésében a megszabadulás útját fényfolyamként mutató nyaklánc csillogó igazgyöngyeivé válnak.

Senki sincsen valóban egyedül, noha a legtöbb ember másként érzi. Az én szemszögéből bizonyára lehet „egyéni magányosságról” beszélni, jóllehet minden ember egyetlen test része. Ily módon vannak egymással összekötve, és úgy is maradnak. Ezt a képet vázolja elénk a gnosztikus filozófia is. A belső szabadsághoz vivő úton bepillantást kell nyernünk az egyetemes törvényekbe, hogy világosan megkülönböztethessük az életben fellépő formákat, folyamatokat és megnyilvánulásokat. Ha az ember felismeri helyét a világegyetemben, akkor képzelt magányosságának is vége szakad. A szívvel való olvasás így felszámolhatja az egyedüllét rögeszméjét, és rávilágíthat a gnosztikus élettel való összetartozásra.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,