Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!1996-os évfolyam

1996/6/ Gilgames király eposza

Pentagram > 1996-os évfolyam

A GILGAMES-EPOSZ EGY ELBESZÉLÉS, AMELY NEMZEDÉKEKEN ÁT APÁRÓL FIÚRA SZÁLLT, S AMELYET VÉGÜL I.E. 2000 KÖRÜL ÉKÍRÁSOS FORMÁBAN JEGYEZTEK FEL TIZENKÉT AGYAGTÁBLÁRA. LEGALÁBB KÉT FELDOLGOZÁSA LÉTEZIK: AZ EGYIK SUMÉR EREDETŰ, A MÁSIK BABILONI. MINDKETTŐ KB. A KERESZTÉNY IDŐSZÁMÍTÁS ELŐTTI HARMADIK ÉVEZREDBEN KELETKEZHETETT. AZ ELSŐ ÉNEK ARRÓL A JÖVENDÖLÉSRŐL SZÓL, AMELY SZERINT GILGAMES MAJDAN URUK KIRÁLYA LESZ; AZ UTOLSÓ PEDIG AZ ÖZÖNVÍZRŐL SZÁMOL BE, AMELY TUDÓSÍTÁS MEGEGYEZIK A BIBLIÁBAN LEÍRTAKKAL.

ELSŐ TÁBLA: Gilgames kőtáblára vési tetteit. Uruk városát fallal véteti körül, és megépítteti az Éanna templomot, amelyet Istárnak, a szerelem és szépség istennőjének szentel. Gilgames kétharmad részben isten, egyharmad részben ember. Midőn a nép panaszt emel ellene, Aruru, az istenanya világra hozza Enkidut, Gilgames hasonmását.

MÁSODIK TÁBLA: Enkidu egy torzonborz, vad lény, az erdőben lakik a vadállatokkal. Itt találnak rá. Miután tudomást szerzett létezéséről, Gilgames elküldi hozzá a templom Istárnak szentelt egyik szolgálónőjét, hogy csábítsa el, láncolja magához, s végül vezesse el Urukba, hogy ott megismerje a kultúra alapjait. Egy viharos párbaj után Gilgames és Enkidu barátok lesznek. Gilgames ráveszi Enkidut, hogy együtt induljanak csatába az óriás Humbaba, a szent cédrus őrzője ellen. Ehhez a küzdelemhez Samashoz, a napistenhez könyörög védelemért.

HARMADIK TÁBLA: Uruk vénei megáldják Gilgamest, és azt tanácsolják neki, hogy fogadja testőrének Enkidut. Ninsun, Gilgames anyja Samashoz könyörög, aki fia nyugtalan szívébe oltotta ezt a veszélyes küldetést. Ő is kéri Enkidut, hogy védelmezze Gilgamest.

NEGYEDIK TÁBLA: Útban Humbabához Gilgames három álmot lát. Enkidu megfejti őket, és jó előjelnek véli a közelgő harchoz.
ÖTÖDIK TÁBLA: Gilgames és Enkidu harcba száll Humbabával. Kivágják a cédrust, és megölik az óriást.
HATODIK TÁBLA: A győzelem után Gilgames visszautasítja a házasságot Istárral, mire az istenek elküldik az égi bikát, de Gilgames és Enkidu sikerrel legyőzi.

HETEDIK TÁBLA: A győzelmi ünnep után Enkidu álmot lát, melyben az istenek eldöntik, hogy meg kell halnia, és le kell szállnia az alvilágba. Ekkor felriad, megbetegszik és tizenkét nap múltán meghal.
NYOLCADIK TÁBLA: Gilgames vigasztalhatatlan; fivérét és barátját egyszerre siratja el Enkiduban.

KILENCEDIK TÁBLA: Halálfélelmében elhatározza, hogy ősének, Um-napistinek a keresésére indul. A sötét hegyen keresztül visz az útja, ahol a nap egy teljes napra lenyugszik. Másnap reggel a drágakövek kertjébe érkezik.

TIZEDIK TÁBLA: A tenger partján Szidurival találkozik. Az Um-napistihez vezető utat tudakolja tőle, az pedig Ur-sanábihoz küldi, az egyetlenhez, aki át tud kelni a „halál tengerén”. E vizek túloldalán lakik Um-napisti. Fogadja Um-napisti asszonya naponta kisüt egy kenyeret. A hetedik napon Um-napisti felébreszti Gilgamest. A révész azt a megbízást kapja, hogy kísérje haza a királyi ruhába öltöztetett Gilgamest. Búcsúajándékul Gilgames megtudhatja egy különleges növény nevét, amely őt újra fiatallá varázsolhatja.
Gilgames rá is lel, de amint éppen leszakítaná, megjelenik egy kígyó, amely hirtelen felfalja a növényt, majd átvedlik. Gilgames végül megérkezik Urukba. Az eposz a város körülfalazásáról szóló énekkel ér véget.

TIZENKETTEDIK TÁBLA: E töredéket sokan kései kiegészítésnek vélik. Az istenek megjelentetik Enkidu szellemét Gilgamesnek, hogy elmesélhesse alvilági utazását.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,