Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2000-es évfolyam

2000/3/ „Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten...”

Pentagram > 2000-es évfolyam

Catharose de Petri egyik beszédének részlete

MINT TUDJUK, A LÉLEKKÖZPONTBÓL SZÁMTALAN HATÁS INDUL KI. EZÉRT A LÉLEKKÖZPONTOT EGYBEN A FŐ- ÉS SZÍVSZENTÉLY KÖZPONTJÁNAK IS KELL TEKINTENÜNK. A LÉLEKKÖZPONT ÉLTETI EGYRÉSZT AZ AKARATOT ÉS A GONDOLKODÁST, MÁSRÉSZT A KÍVÁNSÁGOKAT ÉS A VÁGYAKOZÁST IS.

Az akarat, gondolkodás, kívánság és vágyakozás gyakran romboló szerepet játszik életünkben. Ha mondjuk csak érzelmi életünk kaotikus állapotát vesszük is, már akkor láthatjuk, hogy szívünk tisztátalan. Egyúttal azt is felismerhetjük, hogy elsősorban szívünk tisztaságára kell törekednünk; hisz a Gnózis számára a szív az a kapu, melyen át beléphet életrendszerünkbe. Minél tisztább a szívünk, annál erősebben és tisztábban halljuk önmagunkban a Gnózis hívó hangját. A szív tisztasága abszolút előfeltétel.

Vágyaink tisztasága,
indítékaink tisztasága,
hitünk, reményünk és szeretetünk tisztasága
a legfontosabb követelmény
számunkra.

Catharose de Petri kora ifjúságától fogva tisztában volt életének szellemi küldetésével. E megbízatást 1930-ban az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának szellemi vezetőjeként fogadta el Z.W. Leene-vel és Jan van Rijckenborgh-gal együtt.
Maradéktalanul a Krisztus Egyetemes Szerzetében végzendő szellemi munkának szentelte magát, a világ és az emberiség szolgálatában. Üzenetét mindenkinek átadta, aki hajlandó volt meghallgatni, és megmutatta nekik az élet célját: a halhatatlan lélek megszabadítását, ami a transzfigurációhoz vezet. Ő is magáénak vallotta a régi rózsakeresztesek mottóját: a másokért végzett önfeledt szolgálat a legbiztosabb és legörömtelibb út.

Ezt mindenki elkezdheti, aki épp csak hogy hozzáfogott megtenni első tétova lépéseit az ösvényen. A szív rózsája révén vagyunk képesek erre, amely nemcsak a kívülről jövő gnosztikus impulzusokra fogékony, hanem lélekmagvunk segélykiáltására is. Ha tudatunk megtapasztalja ínségét, és szabadulásért sóhajt, akkor a rózsa mintegy mágneses sokkot kap. Ez arra készteti, hogy a lélek kiáltásának visszhangját kiküldje a sternumon keresztül. Ily módon a rózsa ereje megnyitja a szívszentélyt. Így a Gnózis első válasza a rózsa segítségével jön létre.

Erre a kezdetre alapozva mindenkinek tovább kell építkeznie, mindenekelőtt a szív megtisztítására törekedve. E megtisztulás révén ugyanis egyre jobban megnyitjuk rendszerünket a szentelés további folyamatai számára. Ezért kap minden szent iratban különös hangsúlyt a szív megtisztítása és megmentése. A „tiszta szívet teremts bennem, oh Isten” az igazán vágyakozó és bűnbánó lélek kiáltása. A szentségtelen, énközpontú vágyak falát át kell törni.

Aki szakadatlanul alkalmazza ezt a tisztító folyamatot, és sohasem válik önelégültté, az teljes életállapotára nézve meg fogja tapasztalni ennek megszabadító eredményét. Az ezen az ösvényen megtett első lépés tehát egyúttal az olyannyira létfontosságú Hegyibeszéd-életről is tanúskodik.
„Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,