Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2000-es évfolyam

2000/5/ A Jan van Rijckenborgh iskolák születése

Pentagram > 2000-es évfolyam

A TELEVÍZIÓ AZ ÖTVENES ÉVEKBEN VÁLT A NYUGATI KULTURÁLIS ÉLET RÉSZÉVÉ. EGY TELEVÍZIÓGYÁRTÓ CÉG ÍGY HIRDETTE TERMÉKÉT: „TELEVÍZIÓ. AHOL A CSALÁD ÖSSZEJÖN.” EGY ISMERT HOLLAND HUMORISTA ÍGY RIPOSZTOZOTT: „TELEVÍZIÓ. AHOL A CSALÁD ÖSSZEDŐL!”. A KATÓDSUGÁRCSŐ HIDEG ’SZEME’ EZENKÍVÜL AZ ISKOLAI OKTATÁST IS VESZÉLYEZTETTE, ÍGY A FEJLŐDÉS LEGÚJABB VÍVMÁNYA NEM OKOZOTT OSZTATLAN ÖRÖMÖT.

A médiák nagy lendülettel és energiával törtek rá a világra, és a tévénéző olyasmivel kényszerült szembesülni, amit egyáltalán nem volt még képes feldolgozni. Ez sok nyugtalanságot okozott. A tudósok még mindig vitatkoznak azon, van-e a tévézésnek negatív hatása. „Semmiféle rossz hatása nincsen” – állítják egyesek. Tény azonban, hogy mind a felnőttek, mind a gyerekek utánozzák a TV-n át sugárzott bűnözést. Minden szülő tudja, hogy a gyermek utánzás útján tanul, ám a tudomány az egyszerűség kedvéért figyelembe sem veszi ezt az alaptörvényt, és továbbra is állítja, hogy a tévézés nem ártalmas. Ha fel is merül, hogy csökkentsék a képernyőn látható erőszakot, akkor nevetséges törvényjavaslatokat gondolnak ki, csakhogy legyen mivel foglalkozni. A gonosz azonban nincs legyőzve.
Mivel mindez várható volt, a Lectorium Rosicrucianum alapítói az ötvenes években arra törekedtek, hogy egy olyan sajátos iskolai módszert vezessenek be, amely igyekszik távol maradni a tévénézés többek között hideg és lélekölő befolyásától. Mert mind a fiatalok, mind a felnőttek szellemi fejlődése komoly veszélyben volt! „Minden egyes gyermekért meg kell küzdenünk” – jelentette ki Jan van Rijckenborgh az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája megalapításakor mondott beszédében.


HARMÓNIA, NYUGALOM, BARÁTSÁG ÉS SZERETET

Az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy egy olyan védelmező erőteret hozzanak létre, melyben a gyermekek megkaphatják egy tudatos életút alapjául szolgáló életleckéiket. Az eleinte még nem támogatott, hollandiai hilversumi és haarlemi általános iskolákban kezdődött meg a munka mintegy harminc tanulóval és két tanítóval, akik maguk is a Lectorium Rosicrucianum tanulói voltak. Kiegyensúlyozott, nyugodt, barátságos és szeretetteljes légkör megteremtésére törekedtek, mert az első iskolaévekben ezek azok a pillérek, melyeken a gyermekek fejlődésének nyugodnia kell.
Az akkori tanítóknak címzett egyik levelében ezt írta Catharose de Petri asszony: „Minden azon múlik, hogy az ifjú életben már nagyon korán kifejlődjön két érzékszervi állapot: egyrészt a tiszta irányulás a későbbi gondolatéletre, melynek lélekként vagy lélektudatként kell megnyilvánulnia, másrészt a szív- vagy ősatom megnyilvánulása és hatékonnyá válása. Ezen az alapon óriási lehetőségek szabadulhatnak fel a gyermekben.”


A JÖVŐ SZÁMÁRA NYITVA ÁLLNI

Ennél az oktatásformánál tehát odafigyelnek arra, hogy olyan képességeket és minőségeket, mint a tiszta gondolkodás, érzékenység, intuíció, belátás, megismerés, bölcsesség és belső szabadság nyitva tartsanak a gyermekben, szükség esetén pedig elősegítsék őket. A kötelező tananyagot ezért kiegészítik az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájára bízott tan segítségével. Nem az a cél, hogy a gyerekekből rózsakeresztes tanulót faragjanak, hanem az, hogy ily módon megőrizzék a gyermekben a belső hívásra való nyitottságot és a magasabb élet utáni vágyakozást mindaddig, amíg a személyiség felnőtté nem válik, s az én át nem veszi a vezetést az emberi rendszer fölött. Akkor a lélek hangja újra megszólalhat. S hogy ez nem csak utópia, azt az a tény bizonyítja, hogy sok fiatal, aki gyermekként a Jan van Rijckenborgh Iskola tanulója volt, most szülőként – gyermekeivel ellentétben – a szellemi szabadság utáni mély, belső vágyakozásról tanúskodik. „Gyermekkorom legszebb időszaka volt az a néhány év, amit a Jan van Rijckenborgh Iskolában töltöttem” – mondta osztálytalálkozóján egy volt diáklány.
Ehhez a segítséghez minden gyermeknek megvan a joga, amihez pedig szüleik és nevelőik legjobb tudásuk és lehetőségük szerint kötelesek hozzájárulni.


MAGA A GYERMEK A VEZÉRFONAL

Ez a fajta tanítás nem könnyű feladat – mint a kérdés is mutatja, amelyet a tanárok intéztek egyszer Jan van Rijckenborghhoz: „Fel tudná nekünk vázolni, hogyan képzeli el ezt a fajta tanítást?” És a válasz: „Ha Önök összeköttetésben állnak a Lectorium Rosicrucianum gnosztikus-mágikus sugárterével,
akkor feladatukat nem fogják többé pusztán dialektikusan felfogni. Nem azt akarjuk, hogy szavainkból törvényt vagy követendő hagyományt teremtsenek. Ennek megkristályosodás lenne következménye. Próbáljanak meg inkább olyan légkört teremteni, amelyben a finomanyagi testek éberek maradhatnak, amíg a gyermekek önállóan nem rendelkeznek majd életükkel. Azok az alapvető kérdések legyenek a vezérfonalaik, amelyeket minden gyerek feltesz egy adott pillanatban.”


AZ ÖSSZES TANTÁRGY KÖZÖS NÉV ALATT

A rendelkezésre álló gyakorlati tananyag mellett kidolgoztak egy saját, speciális tananyagot is. A hilversumi iskola 1970-ben felvette a „Jan van Rijckenborgh Iskola” nevet. Ugyanez lett a később Heiloo-ban alapított iskola neve is. Amennyire lehetséges volt, megpróbálták a biológia, történelem, földrajz, számtan és a nyelvi tantárgyakat egyetlen közös név alatt összefogni. Ez volt a „biozófia”. Világos, ezoterikus alapokon nyugvó világszemléletet nyújtó tanítási módszer, mely a különböző tantárgyak egymással való kapcsolatára igyekszik rámutatni.
A Jan van Rijckenborgh Iskola diákjai nagyfokú önállóságra tettek szert e módszernek köszönhetően, ami felbecsülhetetlen előnyt jelentett számukra a középiskolákban.
Ha szeretne többet megtudni a Jan van Rijckenborgh Iskolákról, akkor közvetlen kapcsolatot vehet fel az alábbi irodákkal:
’s Gravesandelaan 15, NL 1222 SX Hilversum, tel.: 00-31-35-683 2913, vagy:
Trompenburg 49, NL 1852 CC Heiloo, tel.: 00-31-72-533 8286.


HOGYAN JÖN LÉTRE A MIKROKOZMOSZ?

A mikrokozmosz az alapvető természetből keletkezik. Az isteni természet létezésből és akaratból, valamint vágyból és alkotóerőből álló kétszeres áramlat. Ez nem Isten, hanem Istenből van. Az alapvető természetnek ez a kétszeres, mindenütt jelenlévő, mindent körülölelő áramlata egy hatalmas, nagyon tüzes asztrális tér, amely áthatja a mindenséget. Az ember gondolkodásával meggyújtja saját asztráltestét. Ha valaki gondolatképeket termel, akkor ezzel a testében bizonyos asztrális hatásokat kelt, amik aztán az asztráltestben egy szikrát gerjesztenek a visszacsatolás minden következményével. Így talán érthető, hogy az alapvető természeten kívül álló isteni gondolat hogyan rezgi és izzítja át az alapvető természet hatalmas asztrális terét. Ennek következtében az alapvető természetben asztrális szikrák, lángok keletkeznek. Így lép be egy élethullám a létezésbe: az isteni gondolat által felébred, megnyilvánul. Emiatt a mikrokozmoszokat szellemszikráknak vagy Isten-szikráknak is nevezik.
Tehát a mikrokozmosz az alapvető természetnek egy asztrális szikrája. Így állunk hát belső összeköttetésben az alapvető természettel, és a mikrokozmosz, az isteni szikra annak minden jelét magán viseli, mert belőle keletkezett. Az anyatérség iránti sóvárgás miatt a szikrán belül éterek szabadulnak fel, mert a szikrát az isteni gondolat ösztönzi, ami az anyatérséget is meggyújtotta. Egy élethullám robbanó asztrális térként árad szét a mindenség-megnyilvánulásban. És e tűz minden szikráját az isteni gondolat izzítja át. Az éterek, amelyek a szikrából szabadulnak fel, a mikrokozmikus atom magja, a rózsa, a mikrokozmosz lelke körül koncentrálódnak. Ebben az étercsoportosulásban új formamegnyilvánulás, új erővonalrendszer keletkezik, amelyből kifejlődik az emberi forma. Az isteni gondolat az egész folyamat alatt a rózsa körül összpontosul. Az éterfelhő tehát az anyatérségben jelenlévő alapvető ötlet tükörképét formázza. Így jelenik meg pompás, éteri formában az igazi, eredeti lélekember, akiben a lélek, az anyatérség magja tükröződik.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,