Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2001-es évfolyam

2001/3/ Az igazság utáni vágy beteljesedéshez vezet

Pentagram > 2001-es évfolyam

AZ EREDETI FAUST TRAGÉDIÁT – MELYBEN A FŐSZEREPLŐ, FAUST, TRAGIKUS VÉGET ÉR – LUTHER IDEJÉBEN A VÁSÁROKON BALLADAKÉNT ADTÁK ELŐ. GOETHE ELŐTT MÁR LESSING IS FOGLALKOZOTT A TÉMA DRAMATIZÁLÁSÁNAK GONDOLATÁVAL. E VÁLTOZATBAN FAUSTOT NEM ENGEDIK ÁT AZ ÖRDÖGNEK, HANEM ANGYALOK MENTIK MEG, „HISZEN – ÍRJA LESSING – ISTEN NEM AZÉRT OLTOTTA AZ EMBERBE A LEGNEMESEBB ÖSZTÖNT, AZ IGAZSÁG UTÁNI VÁGYAT, HOGY ÖRÖKRE BOLDOGTALANNÁ TEGYE”.

Ez a gondolat egybehangzik a következő bibliai idézettel: „Isten nem hagyja el kezeinek alkotását.” Mindazoknak, akik érzik önmagukban a fausti elemet, Fausthoz hasonlatosan be kell látniuk, hogy Mefisztó igazat szól, mikor azt mondja:

„Vendéghajat,
ezer bodor fürttel csináltass,
csatolj magadra hosszú gólyalábat,
maradsz örökre, ami vagy.”
[1807-1809 – 68-69. old.]

Más szavakkal: ameddig az önismeretből nem fakad belső változás, belső érettség, az ember földhöz kötött, űzött vad marad, míg be nem látja, hogy

„Rohantam a világon át,
mit megkívántam,
üstökön ragadtam,
amit meguntam, abbahagytam,
mit elszalasztottam, nem érdekelt.
Sóvárogtam s beteltem, újra vágy
fogott el, ekként száguldottam át
az életen, hajdan vadul robogva,
de bölcsen
s megfontoltan ballagok ma.”
[429. old.]

Csak e belátás révén képes az ember a földi létnek hátat fordítani. Ezért jelenik meg e pillanatban a Faustban a földi természet képviselője. Ez a felettes én, a személyes sátán, Mefisztó, aki e perctől fogva gyengülni kezd. Már nem a Faust mögött működő hajtóerő többé, hanem sokkal inkább az ő agyafúrtan mesterkedő szolgálójává vált. Faust egy tisztulási folyamatot él meg. Gondolatainak és vágyainak jellege megváltozik, és Mefisztónak ezt figyelembe kell vennie.

Aki az igazsághoz vezető úton akar járni – hiszen ez Faust igazi célja –, annak fel kell ismernie a földi aspektusokat a mikrokozmikus rendszerben. Ezért Faust viharként tapasztalja meg önnön belső életét. Úgy érzi, hogy két lélek küzd benne egymással. És e vihartól, ettől az erőtől meg akar szabadulni. Ezért gátakat emel, hogy ’újonnan alapított birodalmát’ megvédhesse.
Azonban már a Biblia is egyértelműen utal rá a pusztai megkísértés leírásában, Júdás árulásában és a Péter általi megtagadásban is, hogy az ellenség – Sátán, Mefisztó, bárhogy is nevezik – az utolsó pillanatig megpróbálja vélt zsákmányát hatalmában tartani. A belátás által azonban a kereső mind erősebbé és óvatosabbá válik. Így az ellenfél egyre erőtlenebb lesz, míg végül meghátrál. Faust lelke megszabadul.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,