Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2002-es évfolyam

2002/3/ Ahol az örökkévalóság és az idő találkozik

Pentagram > 2002-es évfolyam

Egy látogatáson szerzett benyomások

A Nílus jobb partján, Asszuántól mintegy 50 km-re északra áll Kom Ombo temploma. A régészek véleménye szerint szerkezetét illetően Egyiptomban nincs párja. A benne rejlő elgondolás egyedülálló, alig ismert, és minden bizonnyal alaposan elgondolkodtató.

A templomnak a homokból még kiemelkedő része a Ptolemaiosziak korából (Kr. e. 323-30) származik, tehát jó 2000 éves. Amit pedig a homok rejt, az valószínűleg még néhány ezer évvel korábbi lehet. A Krisztus előtt 8400. és 5300. között viruló Capsa kultúra nyomaira is rábukkantak. Észak-Afrika éghajlata akkoriban, ahogy a mélyfúrásokból kiderült, trópusi-szubtrópusi volt. 5300 körül ez alaposan megváltozott, s valószínűleg ez is szerepet játszott a tömeges népvándorlásban.
A Kom Ombo-i templomegyüttes hét helyiségből áll, amelyek egy kelet-nyugati tengely mentén egymás mögött fekszenek. Közülük hatnak két-két ki- és bejárata van. A hetedik teremben két szentély található. Amennyire ismeretes, az egyiptomi templomokat mindig az először megépülő szentek szentje köré építették. A szentélyt rendszerint az istenek egyikének, vagy ezek valamelyik megtestesítőjének szentelték. Kom Ombo mindkét szentélyét egy sajátságos istennek – vagy ahogy az idegenvezető magyarázza – két, egymással szembenálló istennek szentelték. A déli, jobboldali szentély Sobeké, a krokodilfejű istené, aki a vizeket és vízi utakat uralta. A baloldalit, az északit pedig a Nagy vagy Öreg Horusnak (Harueris) szentelték, aki Ra napisten közvetlen alárendeltje volt, és néhány papiruszon a „Nap oltalmazójaként” is említik. Ra alkotta az elemeket, Harueris pedig az elemek között, illetve felett állt. Belülről nézve tehát a teremben – baloldalt – a víz uralkodik. Az volt a benyomásom, hogy itt világosan kifejeződött a világosság és a sötétség elválasztása, ami más egyiptomi templomokban nem ilyen egyértelmű és kézzelfogható.


A vizek felett lebegő szellem

Mint említettük, mindkét szentély hat közös terembe torkollik, amelyek mindegyikének saját kapuja van, két-két ki- és bejárattal. Ez engem a szívre emlékeztetett, a maga két kijáratával: az egyik a kis-, a másik a nagyvérköré. Ami az építési tervet illeti, a két belső szentély talán valóban a szívhez hasonlítható. Ezek szerint a jobboldali rész venné fel az oxigén-szegény vért, és egy új impulzus segítségével átpréselné a tüdőkön. (A jobb szívpitvar csúcsán lévő sinuscsomó szabályozza a szívritmust.) Némi fantáziával a szentély járatai a keringési rendszer felépítéséhez hasonlíthatók. A tüdőkből azután a felfrissített, megújult vér a bal szív-félbe áramlik, és még ugyanaz a szívverés tovább hajtja az egész testbe. Azt mondhatnánk, hogy a Szellem, az Öreg Horus, új összehúzódásra serkenti a szívet, Sobek, a víz istene pedig szétárasztja a vért a test minden részébe. Ez az egész folyamat erősen emlékeztet a Naptest energiaforgalmára. 10-11 évenként ugyanis erős energiakitörések figyelhetők meg a Napon. Ezek az energiák elárasztják az egész naprendszert, és így táplálják a bolygókat. Ekkor Földünk mindkét pólusán hatalmas lángok csapnak fel (a sarki fények), ami a Föld mágneses terét – legalábbis a tudósok véleménye szerint – érzékenyen érinti. A keringési ciklust befejezve a kiküldött energia visszatér a Naphoz, majd újabb szívverés következik. A templomtermeket, akár az emberi test tereit és hét szervét, a hét mikrokozmikus és hét makrokozmikus teret – tehát mindent a Teremtő szívének lüktetése táplál. Így tekintve, talán elmondhatjuk, hogy Kom Ombo temploma a két természetrend, a láthatatlan szellemi természet és a látható vagy anyagi természet találkozását ábrázolja. Így a kétszeres szív: az Atya-Anya. Az Atya nézet megtermékenyíti, táplálja és tisztítja az Anya nézetet, és megnyilvánulásra ösztönzi a teremtést. A sinuscsomó szívverést szabályozó ingerülete a Világosságból, az Öreg vagy Bölcs Horusból indulna ki. Talán ezért mondta egykor egy filozófus, hogy minden egyes szívverés Krisztus hívó hangja.
Kom Ombo temploma még egy másik, sajátságos jelképrendszert is hordoz, amely mindenekelőtt a helyes életvitelt keresőket szólíthatja meg. Az Egyiptomi halottaskönyv szerint az ember szíve megmérettetik. A mérleg másik serpenyőjébe Maat istennő, az igazság és igazságosság istennőjének egy tollát helyezik. A misztériumok jelöltje csak akkor haladhat tovább, ha szíve könnyebb, mint a toll. Ha nem ez a helyzet, akkor szívét elnyeli Ham-Ham, a durva anyagot jelképező szörny.

A két belső szentély mögött álló falon látható a templom tervrajza. És pontosan a Horus- és Sobek-szentélyt elválasztó vonalon fekszik Maat tolla. Ez azt fejezi ki, hogy az anyagi és szellemi út végig egymás mellett haladhat, a döntést azonban – nevezetesen, hogy melyik szentélybe lép be az ember – az indítéka, az irányulása, Maat istennő kicsiny tolla határozza meg.
Ez vajon nem utalás-e arra, hogy egy igen finom egyensúlyt kell teremteni a szellem és az ősanyag között? Mert a szellem csak akkor nyilvánulhat meg az anyagban akadálytalanul, ha ez utóbbi teljes nyugalomban van, és fogékony az isteni szellem érintésére. Ez mindenekelőtt az istenkereső emberre vonatkozik. E belső egyensúly nélkül sohasem foglalhatja el helyét az istentervben.
Így azt is el tudjuk képzelni, hogy az emberi test olyan templom, amelyben az anyag és Isten szelleme találkozik. Aki megteremti önmagában az egyensúlyt – Maat tollát –, az igen kifinomult eszközzé válik a Teremtő kezében. Ha viszont az egyensúly elvész, akkor belső romlási folyamat zajlik le, a templom használhatatlanná válik, és eltűnik a homokban.
A Teremtő azonban nem hagyja el teremtményét. Minden szívveréssel arra sarkallja, hogy újra megtalálja a finom egyensúlyt. Maat kicsiny tollának – az igazság és igazságosság mércéjének – az ember számára a legfontosabb dologgá kell válnia, ha el akarja érni önmagában a teljes megfordulást. Ez a fordulópont nem más, mint a kétszeres szív, amelyben az örök Világosság felhívást intéz az emberhez, hogy győzze le és hagyja el az anyagot. A sötétségből kivezető életút kezdete a szívben található.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,