Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2002-es évfolyam

2002/3/ Az új korszak gyermekei

Pentagram > 2002-es évfolyam

1999-ben az Egyesült Államokban megjelent egy könyv „Az indigógyermekek” címmel. 2000-ben nyomtatták ki első holland fordítását: „Az indigógyerekek, egy új generáció lép színre”. Az ’indigó’ szó arra az ibolyakék színre utal, amelyet a hetvenes éveket követően egyre több gyermek aurájában észleltek. Korábban nem tudósítottak a látnokok ilyesfajta megfigyeléseiről. Egy neves pszichológus, aki később maga is látnoki képességre tett szert, ebben az összefüggésben beszélt ’indigógyermekekről’. Ez az elnevezés hamar elterjedt.

Hollandiában időközben iskola is nyílt ’az új idők gyermekei’ számára. Szüleik összefogtak, hogy egy új oktatási formát hozzanak létre, amely gyermekeik fejlődéséhez más és új lehetőségeket kínál. Ezek a gyerekek tisztánlátók, tisztánhallók vagy tisztánérzők. Mások, és másként is viselkednek, mint kortársaik, és ezért azok igencsak csúfolják őket. Pillanatnyilag csupán egy kisebbségről van szó. Jóllehet ezt a jelenséget már néhány évtizeddel ezelőtt megfigyelték – vagy talán már korábban is, ám erről nincs hír – mégis csupán most szentelnek neki nagyobb figyelmet. Itt talán új érintkezési pont adódik a nehezen kezelhető iskolás gyerekekkel foglalkozó kutatók számára.
Néhány évvel ezelőtt mesélte nekünk egy tisztánlátó fiú, hogy iskolájában elloptak egy kulcsot, amely az összes tanuló szekrényét nyitotta. A kulcs eltűnése után pénzt és értéktárgyakat loptak a szekrényekből. Megjelent a rendőrség, összehívott minden tanulót, és kikérdezte őket. A tisztánlátó fiú elmondta nekünk, hogy világosan látta a kulcsot a tolvaj aurájában ’függeni’. De mit tehetett volna? Senki sem hitt volna neki, hiszen nem rendelkezett kellő bizonyítékokkal. Egyébként pedig nem akarta, hogy a többiek tudomást szerezzenek tisztánlátó képességéről.


„Elég legyen a képzelődésből!”

Az ilyen gyerekek inkább leharapják a nyelvüket, semhogy felfedjék másságukat. E vonatkozásban megtanulták a leckét. Legzsengébb ifjúságuktól fogva értetlenséget tapasztaltak, természetesen a kivételektől eltekintve.
Gyerekeket gyakran megbüntetnek vagy megvernek, mert „egyszer s mindenkorra véget kell vetni az ilyen fantazmagóriáknak!” Szüleik nem ismerik fel, hogy gyermekeik számára a paranormális világ valóság. Sőt, néha ez az egyetlen valóság, ahova ezek a gyerekek környezetük értetlensége elől elmenekülhetnek. Néhány gyermek emiatt olyannyira szorongattatva érzi magát, hogy kilátástalannak látja az életet. Az ilyen szülők némelyike megretten, ha gyermeke az étkezés alatt például azt mondja: „Ó, Ágota néni meghalt!” Az természetesen kellemetlen, ha egy idő múlva kiderül, hogy az említett nagynéni tényleg megboldogult. Vagy például azt mondja egy kislány egy vendégnek: „Oda nem ülhet, mert ott már a nagypapa ül!”, miközben a nagypapa már régóta halott, és a szék üres. A legtöbb szülő ilyenkor szégyelli magát ’bolondos’ gyermekének fura megnyilatkozásai miatt. Bocsánatot kérnek, majd a gyermeket eltávolítják a szobából, mielőtt még több sületlenségére derülne fény. Az ilyen gyermekek számára ez az önbizalmuk ellen intézett, állandóan visszatérő támadást jelent. Idővel teljesen bezárkóznak, nehogy még egyszer megsebezzék őket.
Az érzékfeletti dolgok észlelésének képessége azonban még fokozódik majd az emberek egyre éteribbé váló élettere miatt. Talán egykor majd azokat a gyerekeket ugratják, akik még nem bírnak e képességgel, mert fejlődésükben ’visszamaradtak’. Egy gyerek azért bosszantja és csúfolja a másikat, hogy saját magát kiemelje, a másikat pedig lealacsonyítsa. Ez a csúfolódási kényszer többnyire kisebbrendűségi érzésből származik. Így azért hangoskodik valaki, hogy mások ne vegyék észre, hogy fél. Amíg emberek léteznek, távolságot tartanak embertársaiktól. Korunkban a csúfolódás nem új jelenség, legfeljebb a kifejezés formái és technikái azok.


Minden gondolatot észlelni lehetne

Mivel a Vízöntő korszak elkezdődött, és minden területen változások mennek végbe, gyermekeink is meg fognak változni. Ők a jövőnk, és másságukkal más társadalmat is formálnak majd. Képzeljék csak el, hogy a közeljövőben mindenki tisztánlátóvá válna. Akkor az emberek már nem hazudhatnának egymásnak, mert mindenki előtt láthatóvá lenne, ami most még láthatatlan. Minden gondolatot, minden érzést észlelni lehetne. A tisztánlátás, tisztánhallás és az érzések észlelésének képessége eltörölné a határokat a rejtett és az észlelhető között. A csalás mindenki előtt azonnal kiderülne. Az ember már nem adhatná ki magát másnak, mint ami valójában. Nyitott könyvvé válna, amit mindenki olvashat. Ez nagymértékben előmozdítaná a becsületességet.
A gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy tiszteletben tartsák egymást és azt, aki más, mint ők. Szüleiktől és nevelőiktől kell ezt megtanulniuk. Az ő példaadó életvitelüket átveszi a gyermek. Általános azonban a panasz, hogy a felnőttek tulajdonképpen csak magukkal vannak elfoglalva – szigorúak magukkal és másokkal szemben!
Mindenki a maga útját akarja járni, és nem akarja, hogy mások ebben zavarják. Hány gyermeket raknak már csecsemőkorában a televízió elé, hogy a szülők előtt ’szabad legyen a pálya’, holott éppen az első életévekben oly fontos, hogy a szülők és a gyermekek tanuljanak egymástól! Néhány évvel később aztán a számítógépes játékok által tanulja meg játszva a gyerek azt, hogy mindent likvidálnia kell, mindent el kell takarítania az útjából, hogy maga az élre törjön. Anélkül, hogy ez a gyerekben tudatossá válna, lelkét megmérgezi az a gondolat, hogy csak ő maga ér valamit, és a másikat habozás nélkül félre lehet állítani az útból.


A megértés és megbecsülés iránti vágy

Nos, melyek tehát az indigógyerekek sajátos ismertetőjegyei? Lee Carroll és Jan Tober bevezetőben említett könyve a paranormális képességeken kívül további 11 tulajdonságot nevez meg:
1.a királyi jelleg érzete, és az ennek megfelelő cselekvés;
2.annak az érzése, hogy megérdemelten van ebben a világban, valamint annak a meg nem értése, hogy a másik ezt az érzést nem ismeri;
3.a saját értékéről való erős meggyőződés (ezek a gyerekek gyakran le tudják festeni szüleiknek, hogy milyenek voltak előző életükben);
4.a külső tekintélyek minden indokolás vagy fontolgatás nélkül történő elutasítása;
5.bizonyos dolgokat határozottan nem akarnak megtenni;
6.nem érzik szükségét, hogy megismételjenek olyan cselekedeteket, amelyek valamilyen rendszeren alapulnak; a hivatalos oktatás halálos frusztrációt okozhat nekik, és kiolthat minden alkotókészséget a cselekvés valamint a gondolkodás terén;
7.képesek gyors megoldásokra, s ezek felkínálásával – úgy tűnik – aláaknázzák vagy szétzúzzák a fennálló rendszereket;
8.viselkedésük néha látszólag közösségellenes, mert mások értetlenségét tapasztalva elzárkóznak; gyakran nehéz a dolguk az iskolában, de a rokonlelkűek között nyíltak és szabadok;
9.nem reagálnak az olyan fenyegetésekre, mint a: „No várj csak, ha apád hazajön, meglátja, mit csináltál”;
10.nem haboznak kívánságaikat kifejezésre juttatni;
11.gyakran hiperaktívak, és helytelen bánásmód esetén teljesen megközelíthetetlenek.

Mindezek a szempontok világosan megmutatják: az ilyen gyerekek szüleiktől, nevelőiktől és kortársaiktól megértésre és megbecsülésre vágynak. A megértésre és megbecsülésre megértéssel és megbecsüléssel válaszolnak. Az Új idők apokalipszise című művében Jan van Rijckenborgh egy ide vonatkozó kérdésre azt válaszolja, hogy a közeljövőben csak úgy lehet majd nevelni, hogy ha a felnőttek a gyermekek igazi példaképei lesznek, s otthont, valamint harmonikus környezetet teremtenek nekik. A csupán külsődleges tekintélyre nem hallgatnak többé, ahhoz az ’új idők’ gyermekei már túlságosan szabadok.
Egy új bánásmód és nevelés esetén a hangsúlyt már nem a gyerek személyiségének további művelésére és javítására, hanem a gyerekben lévő élő lélek megszabadítására kell helyezni. A gyermeknek új, az éntől be nem szennyezett lélekre van szüksége ahhoz, hogy pozitívan élhesse meg a Vízöntő korszak változásait.
Néha a gyerekek bölcsebbek, mint szüleik. Ezek a lelkek megértést és megbecsülést érdemelnek. Akkor később biztos alkalmat kapnak rá, hogy másokban is szabaddá tegyék a magasabb élethez vezető utat.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,