Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2003-as évfolyam

2003/1/ A kis herceg

Pentagram > 2003-as évfolyam


„Az teszi széppé a sivatagot, hogy valahol egy kút rejlik benne.”

(Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)Bizonyára az is el tudja képzelni, milyen megerőltető egy sivatagi út, aki nem tudja, hogy a tűző nap, a magány, a rendkívül hideg éjszakák, a homokviharok, a délibábok és az egyhangúság egyrészt kihívást jelent, másrészt pedig sok nélkülözéssel jár. Sokan már a sivatagi utazás gondolatára is megborzonganak, s nem egykönnyen hagyják rábeszélni magukat ilyesmire. Számukra a „sivatag” fogalma a „bor­zalommal” egyenlő.
Mégis reményt keltőek a pilóta és költő Antoine de Saint-Exupéry e cikk címéül választott szavai. Ezeket A kis herceg című könyvecskéből vettük. Ez volt utolsó írása, mielőtt 1944-ben, a háborúban eltűntnek nyilvánították.

Mit jelent ez a költői kijelentés? A sivatagnak van talán egy másik oldala is? Bizonyára olyanok is felkeresik, akiket lenyűgöznek az óriási vándorló homokdombok, a fantasztikus színek és a végtelen nagy csend. Kalandorok ők, akiket a sivatag titka vonz. Miféle titok ez?

Talán a földalatti forrásokban rejlő víznek a titka? Hiszen nincsenek-e a föld felszínére törő források és folyók körül oázisok, ismeretlen színpompájú mikrovilágok, amelyeknek számtalan élőlényét a homokból előbuggyanó drága víz táplálja? E láthatatlan kutak szépsége és vonzereje minden félelmet és idegenkedést eloszlat.

Jelképes jelentése is van annak, amivel itt e költői szavakban találkozunk. Jelképet rendszerint azért használnak, hogy egy folyamat vagy jelenség szellemi nézetét ábrázolják, éspedig azért, hogy a kép mögött rejlő tartalmat közvetítsék. A „sivatag” például az aszottság és tartalmatlanság, a szükség és elhagyatottság hasonlatául szolgálhat. Ezzel szemben a „forrás” az élet, a szeretet, a bőség és teljesség jelképe.

Szellemi szempontból tekintve a jelenségek világa a nélkülözés, a tartalmatlanság és kiszikkadtság világa, mert hiányzik belőle Isten szelleme. Nem tart fenn tudatos kapcsolatot az isteni szellemmel. A szellem mégis beragyog a világba. Erre a világra nézve egyszerre transzcendens és immanens is. Ez azt jelenti, hogy megkereshető, megtalálható és felismerhető. Abban a pillanatban, amikor a szellemmel való kapcsolat ismét helyreáll, az elsorvadt és magányos világ szintén megújulhat, és megmutathatja eredeti szépségét.

Mindenki birtokol egy ilyen titkos forrást, amelyet azonban rendszerint a mindennapi élet szemete és törmeléke borít. Ezt a forrást ismét fel kell fedezni és fel kell tárni, hogy újra gazdagon buzoghasson. Akik az élet sivatagában ismét életre keltették ezt a forrást, azok másokat is részesíthetnek belőle, hogy ők is keresni kezdjenek. Akkor egy új életszakaszba jutnak, amelyben kiemelkedhetnek a sivatag mindennapi gyötrelmeiből. Ekkor új tudat keletkezik. És ahogy a sivatag őslakója pontosan tudja, hol talál vizet, ezek az emberek ugyanúgy rábukkanhatnak szellemi élet-forrásukra, és kapcsolatba léphetnek vele.

A kereső ebben a folyamatban megtapasztalja, hogy milyen szoros kapcsolatban van a földön és a világegyetemben létező minden élettel. Ekkor mintegy két világban él: egyrészt itt van a megszokott földi lét, másrészt viszont egy olyan élet is kifejlődik, amelyet a titkos forrás táplál; egy szellemi élet, mely legyőzi a földi korlátokat.

A személyiség sivataghoz hasonlít, amely a szellemi maggal való kapcsolat híján üres, meddő és hiányos. Csak ha feléled benne a szellemi elv, ha a benne rejlő forrás ismét élő vizet fakaszt, akkor tisztul meg saját kis világa, hogy a valódi élet magasabb értelemben is lehetővé váljék. A kis herceg titokzatos szavai - felfedve mély értelmüket - most már kristálytisztán állnak előttünk: Az teszi széppé a sivatagot, hogy valahol egy kút rejlik benne.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,