Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2003-as évfolyam

2003/3/ A kenyér és bor jelképe

Pentagram > 2003-as évfolyam
A kenyér és a bor jelképe ősrégi. Gyakran szerepel a Bibliában, mind az Ó-, mind az Újszövetségben, különösen pedig a példázatokban.
A kenyér és a bor látszólag nélkülözhetetlen volt eleink életében, ezért teljesen alkalmas volt arra, hogy általuk vonjanak párhuzamot a mindennapi élelem és a szellemi eledel között. Ahogyan a fizikai test szétesik természetes élelem nélkül, a lélek is elsorvad a szent eledelek nélkül. Ebben az értelemben használták e jelképeket a kereszténység előtti időkben. Ezt később a keresztény misztériumokban is átvették: magasztos titkokat öltöztettek jelképek formájába.

A természetet is példázatnak látták, a mögötte lévő valóság lenyomatának, képének. Még napjainkban is, a gabona kenyérré alakítása és a szőlő borrá érlelése kultúránk kiemelkedő teljesítményének számít. A kenyeret és a bort mindig is mennyei adománynak tartották és tartják még ma is. A görög mitológia szavakkal és képekkel széles körben ecseteli az emberiségnek adott hasonló ajándékokat.

Az anyagi kenyér a földi, mulandó testet táplálja, míg a szellemi kenyér az emberi lény szellemi testét építi és támogatja. Pál mondja a Korinthus­beli­ek­hez írt első levelében, hogy először a természetes test épül fel, és csak azután a szellemi test. Az utóbbi számára van szükségünk az isteni bor és az isteni kenyér erőire.

A görög eleusziszi misztériumokban Déméter istennő gabonát ajándékozott az embereknek, és ő tanította meg őket a gabonatermesztésre. Dionüszoszt, a bor istenét szőlőágakkal és fürtökkel koszorúzva ábrázolták a serlegeken és a kelyheken. A görögök számára a borivás fennkölt hagyománynak számított, de a bort méltósággal kellett fogyasztani. A részegséget műveletlenségnek tartották. Szellemi bort is csak egy különleges belső irányultsággal szabad fogyasztani, és teljesen tisztában kell lenni a hatásaival. Végül is ez a fajta bor magából a szellemből fakad, hogy belsőleg megtisztítsa az embereket, és felkészítse őket a szellemmel való közvetlen érintkezésre. A szellemi bor erősen dinamizáló hatású. Ezért figyelmeztet minket az Újszövetség kifejezetten arra, hogy „ne töltsetek új bort régi tömlőkbe”. Mielőtt az „új bort” megkapnánk, alá kell vetnünk magunkat egy tisztulási, átalakulási és megújulási folyamatnak. A kérdés az, hogy a lélek eléggé felkészült-e, képes-e felemelkedni a lesüllyedés helyett, és ki tud-e tartani elválasztottságának állapotában.

A szellemi bor szellemi gyógyszer a szenvedő lélek meggyógyítására, és ezt a tulajdonságát a misztériumokban mindig is hangsúlyozták.

A földi borral ellentétben, amely elködösíti az értelmet, a szellemi bor kitisztítja a tudatot, és a szellemi kenyér szintén ezzel ajándékoz meg. Az Újszövetségben szereplő csodálatos megvendégelés történetéből kiderül, hogy ez a kenyér kifogyhatatlan és mindaddig elérhető, amíg vannak olyanok, akik a szellemre vágynak.

A szellemi fejlődés elképzelhetetlen szellemi bor és szellemi kenyér nélkül. Az Újszövetség egyik példabeszéde Krisztust mint igaz szőlőtőt mutatja be, és a lelkeket mint szőlővesszőket. Isten - a szőlőműves - megmetszi őket, hogy gazdag termést hozzanak. A beteg vesszők nem teremnek gyümölcsöt. Ők nem részesülhetnek a krisztusi életnedvben, hogy tovább fejlődhessenek. Ezért az első követelmény a gyógyulás, vagyis a teljessé, egész-ségessé válás. Ez a példabeszéd is arról a tisztulási és átváltozási folyamatról szól, melyet a szellemi növekedés megvalósításáért vállalnunk kell. Ezt a motívumot látjuk a Kánai menyegző példázatában is, ahol Krisztus a vizet borrá változtatja.

A fátylak eltávolításával e jelképes történetek új belátást nyújthatnak, és az eredeti élet belső ösvényének keresésére bátorítanak minket. Ekkor homályos rejtélyből világos ismeretté válhatnak.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,