Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2003-as évfolyam

2003/4/ A hazatérés hatalmas folyamata

Pentagram > 2003-as évfolyam


Az Atya házába felvivő nagy utazás folyamatszerűen átvezet a haláltermészet minden területén. […] Világegyetemünkben számtalan rendszer található, a legdurvábbtól a legfinomabbig.Rendkívül sok lény és élethullám létezik, melyek között jellegük és erejük szerint elképesztő különbségek lehetnek. Ez olyan megnyilvánulások kikutathatatlan és felmérhetetlen óceánja, amelyek mind az istentelenségben és az alapvető, szerkezeti bukottságban léteznek. Ez a kísérletek életóceánja, a magukra hagyott „varázslóinasok” gigantikus munkaterülete. Egyes területek mintha mély álomba merülnének, másokban lüktető, dinamikus felépítés uralkodik, míg néhányban az elvakultság kábulata és örvénye mutatkozik; de mindenhol érezzük a végességet és a keletkezés, virulás és elmúlás lázas tevékenységét. Minden és mindenki a szinte örök átok alatt görnyedezik, és mindent latba kell vetnie és fel kell használnia ahhoz, hogy »csak egy keveset is kihozzon belőle«. A lázas tevékenységek és sokféleségek eme óceánjában saját mikrokozmikus tükörszféránk, de még kozmoszunk tükörszférája is csupán semmiség.

Ha a haláltermészet csak a mi kétszférájú életterületünkből állna, akkor az ettől való megszabadulás nagyon egyszerű lenne. Az ember azonban a halál világegyetemében létezik. Ezért a hazavivő utazás egy hatalmas, óriási folyamat, egy spirális, csavarvonalú fejlődés, melyben már nem beszélhetünk viszályról, ahogyan azt a mi világrendünkben ismerjük. Nincs viszály a saját énben, van ellenben egy személyes agressziók nélküli hatalmas erőlánc, ami miatt az istentelennek meg kell hátrálnia az isteni elől. Ezt ne az undorító gonoszság és az elfajuló bűnözés mocsarán keresztülvezető nagy lélekutazásnak tekintse, hanem a céltalanság, a jóság-rögeszme, az öndicsőítés és az egyetemes törekvések sokarcú művének bemutatását lássa benne.

Ahogyan a mi életterületünkön egy hétszeres egyetemes Szerzet tevékenykedik, hogy a megváltottakat hozzásegítse a fényruhához, úgy a halál egész világegyetemének munkaterületein is léteznek nagy megváltók. Minden megváltott erősíti ezeket a csoportokat, és fényruhájukkal, e tagjaikat átölelő hatalmas köpennyel mindannyian hozzájárulnak a rögeszme megsemmisítéséhez. Emberi mértékek szerint, látható világegyetemünkben sok tekintetben nagy dicsőség uralkodik, de a negyedik fok testvére teljesen felismeri e nagyszerűségek csalárdságát. A harmadik ruha ugyanis, melyet az ilyen testvérek viselhetnek és viselni is tudnak, az eredeti, isteni fenség ruhája, melyet az első törvény alatti térségben senki sem ismer. A halál világegyetemében egyetlen egy lény sincsen, aki e köntöst birtokolhatná.(Jan van Rijckenborgh: Die gnostischen Mysterien der Pistis Sophia - A Pistis Sophia gnosztikus misztériumai, Rozekruis Pers Kiadó, Haarlem, 1992; 21. fejezet, a német kiadásban 269/270. oldal.)
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,