Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2003-as évfolyam

2003/4/ A többjelentésű „atman”

Pentagram > 2003-as évfolyam


A szanszkrit „atman” szó önvalót jelent. Az Upanisádokból megtudhatjuk, hogyan viszonyul az atman Brahmanhoz. Atman az isteni szellem sugara, míg Brahman, mely önmagában létezik, az isteni lélek, az isteni esszencia és forrás, amelyből az egész teremtés létrejön.Az atman egyúttal olyan visszaható névmás is, mint például az angolban a self. Aki „én magam”-ot mond, az - tudatától függően - különböző dolgokat érthet rajta. Ezek egy részét valamint jelentéskörüket részletesen leírja a Bhaga­vad-gita.

E szanszkrit költemény szerzője az atman szót igen különböző jelentéseiben használja, mellyel arra utal, hogy az ember a végső igazsághoz vezető úton az atmant a saját testével, érzékszerveivel valamint gondolati és érzelmi életével azonosítja, hogy végül eljusson tulajdonképpeni önvalójához, az Atmanhoz, vagyis a szívben lakozó szellemszikrához.

Következzék néhány példa, amely e különböző jelentéseket mutatja be a Bhagavad-gita 5. fejezete alapján.7. vers:

„[…] akinek lelke (atman) megtisztult, és (testi) érzékeit legyőzte, […] akinek önvalója egy lett minden lény önvalójával, cselekedete miatt többé nem tisztátalan.” Itt az atmant az emberi szellem jelölésére használják, amely legyőzte a halandó lelket és a mulandó testet.11. vers:

„[…] Azért cselekszenek, hogy az önvalót (atmant) megtisztítsák.” Az atman itt szintén az „emberi szellemet” jelenti.16. vers:

„Amikor az önvaló (Atman) bölcsessége megsemmisíti a tudatlanságot, a világosság elárasztja e magasztosakat.” Ebben a mondatban az atman valódi jelentésében, mint az „emberben lévő isteni szellem” szerepel.

21. vers:

„Ha az önvaló (atman) megszabadult a külsődleges érzéki dolgoktól, átéli azt az örömöt, amely az önvalóban (Atmanban) rejlik.” Itt az első atman az érzékszerveket vagy a gondolkodó képességet jelenti, a második jelentése pedig ebben az összefüggésben egészen pontosan „az egyetlen igazi önvaló”.26. vers:

„Azoknak, akik önfeláldozóak és megismerték az önvalót (Atmant), mindenen ott van Brahman áldása.” Az atmant itt is „az egyetlen igaz önvaló” értelmében használja.Az atman szó különböző jelentései mind annak a folyamatnak a szakaszaira utalnak, amelyben az önvaló egyre többet tapasztal, míg végül elnyeri az igaz ismeretet, és ő is felismertetik.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,