Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2003-as évfolyam

2003/4/ Miért szól ez a Pentagram Indiáról?

Pentagram > 2003-as évfolyam


A világ szüntelen mozgásban van. Az emberek új támpontok és lehetőségek után kutatnak. Megpróbálnak életük korlátozásain áttörni, miközben lelkesen és önkéntelenül nyúlnak vissza a gazdag múlt tündöklő hagyományaihoz. Ez természetes is, hiszen e kultúrák mély nyomokat hagytak tudatunkban. Napjainkban különösen a keleti vallások és filozófiák váltak nagyon népszerűvé.A távoli múltban - az indiai időszámítás tízezer évekről beszél - egy olyan szellemi impulzus fejlődött ki India területén, melynek hatásai mély nyomokat hagytak mind a Kelet, mind a Nyugat kultúráin. Ennek az ősi szellemi megnyilatkozásnak az volt a célja, hogy segítsen az akkori emberiségnek továbblépni az Isten országába visszavezető úton. Mindig voltak és mindig is lesznek ilyen új impulzusok, amíg az emberiség el nem éri életének e csodás célját.

Ezeknek a szellemi hatásoknak három nézete van: az eszme, az eszme kifejtése, és végül annak megvalósítása. Ha megértik e hármas egységet, akkor felfedezik, hogy ezek olyan lépcsőfo­kok, amelyeken felemelkedhetünk eredeti, szellemi hazánkba. Az idők során azonban az emberiség az ilyen impulzusokat fokozatosan kultusszá, a kultuszt pedig kultúrává merevítette. Az eszmét behatárolja tudatuk, az eszme kifejtését saját belátásuk szerint alakítják, a megvalósításnak pedig a szükséges megújító, egyetemes energia hiánya szab határt. Így ragyogott fel, emelkedett fenséges magasságokba, és süllyedt végül üres formává többek között a hinduizmus, a brahmanizmus, a buddhizmus és a kereszténység is. Ezért jönnek hát újra és újra egymást követve az új impulzusok hullámai, hogy felemeljék az emberiséget a legfőbb jóhoz. Miután azonban a maguk idején elérték a tetőfokot, e hullámok mindig átlendültek a csúcsponton, s megtörtek: így váltak gyakran a legmagasabból a legmélyebbé.

Az idő azonban szüntelenül halad, s a feltételek átalakulnak. Az emberiség pedig e feltételekkel együtt változik. Az emberiség biológiai állapota évezredekkel ezelőtt talán csak kis mértékben különbözött a maitól, szellemi tulajdonságai azonban bizonyosan sokat változtak. Ezért van szükség ma is új kezdeményezésekre, amelyek talán építenek az előző impulzusokra is - melyek mögött ugyan már nincs meg a szellem tüze, mégis szegletkővé váltak tudatunkban. A tiszta energiával feltöltött, újabb és újabb szellemi impulzusok mindig is körülveszik az emberiséget, hogy újabb lehetőséget adjanak neki. Lao Ce megvilágosító filozófiát hirdetett, Buddha azért jött, hogy áttörjön a hinduizmus sokistenhitén, Jézus az üdvözülés tanait hozta el. A XX. és a XXI. század új gnosztikus impulzusa pedig azt a lehetőséget tárja az emberiség elé, hogy végre szabadítsa meg magát minden dogmától és megkövesedett hagyománytól. Ez a folyamat már sokszor megismétlődött a történelem folyamán.

Az Isteni beavatkozásoknak legtisztább formájukban tehát sohasem az volt a céljuk, hogy az emberiséget szabályokkal és hagyományokkal kössék gúzsba. Ellenkezőleg, felszabadulást hoztak: a belső megújítás volt a céljuk. Tragikus látni, ahogy a kereszténység impulzusa teljesen külsődlegessé vált, s így az emberiség elveszítette saját misztériumát. Az új lehetőségek, melyeket minden világvallás elhozott, megrekedtek az ego és a felettes én kultúrájában. Akárhol is tanították az emberiséget igazi énjének megtalálására, azt saját énjére, saját személyes erőire vonatkoztatta. Ez azonban zsákutca: az én művelése többé nem vezethet kiúthoz.

A transzfiguráció gnosztikus-keresz­tény tanításaiban a mai emberiség újra szembesül a sürgető feladattal, hogy halhatatlan lelkét megszületésre késztesse, és teljesen kifejlessze. Az örök bölcsesség minden korszakban, így a mi időnkben is változatlanul ezt az igaz ösvényt próbálja megmutatni. Reméljük, hogy e Pentagram kiadásnak sikerül mindezt világossá tennie az olvasók számára.A Pentagram szerkesztői


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,