Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2004-es évfolyam

2004/1/ 25 éves a Pentagram

Pentagram > 2004-es évfolyam


Igen, valóban nincs szó tévedésről: folyóiratunk immár negyed évszázados! Ezen idő alatt 174 kiadásában 1533 cikk jelent meg, köztük Jan van Rijckenborgh és Catharose de Petri több olyan beszéde is, melyeket könyv alakban sosem adtak ki.A Pentagram egy kis lappal kezdődött, mely évente tizenkét alkalommal jelent meg, és elsősorban az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának tanulóihoz szólt. Ez nem volt mindig így - az Iskola első folyóiratait a keresők széleskörű csoportjának szánták: a 'Het Rozekruis' 1927-1938 között jelent meg, az 'Aquarius' című havilap 1935-1939 időszakában, a 'Het Licht van het Rozekruis' nevű hetilap pedig 1939-től 1940 májusáig, majd közvetlenül a háború előtt a 'Nieuw Esoterisch Weekblatt' (1940 májustól októberig) és a 'Morgenlicht' (1941) látott napvilágot. A második világháború alatt a megszállók bezáratták az Iskolát, ezért akkoriban Jan van Rijckenborgh az ún. van Rijckenborgh-Levelek útján tartotta a kapcsolatot tanulóival. Röviddel a háború után jelent meg a 'De Hoeksteen' című ezoterikus havilap. Ezt követte a 'Renova-nieuws', majd az Aquariusszal folytatódott a sor. 1957-től a havonta megjelenő lap az 'Ecclesia Pistis Sophia' címet viselte, ennek utódja pedig l968-ban a 'De Topsteen' lett. Ez utóbbi volt az első olyan kiadvány, melyet németre, angolra és franciára is lefordítottak. 1979 januárjában pedig megjelent a Lectorium Rosicrucianum első nemzetközi havi folyóirata, a 'Pentagram': „Ebben a nemzetközi kiadványban a német nyelvű 'Aquarius' újság, a francia nyelvterület 'La Pierre du Sommet' füzete, a holland 'De Topsteen' és az angolul háromhavonta kiadott 'The Topstone' egyesült - hirdeti az első kiadás bevezetője.

„Miért választottuk a Pentagram nevet? Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája az emberiségre jelenleg kiáradó megszabadító impulzusokra reagál.” - folytatja ez a bevezető. „Ebbe ágyazódik a Szellemi Iskola jól érzékelhető, dinamikus fejlődése is. Ebben az összefüggésben a Szellemi Iskola, munkájának és fejlődésének új időszakába lépett, mely az 1978 őszi nap-éj egyenlőség idején kezdődött. Ez többek között a Lectorium Rosicrucianum új alakot öltött havi lapjában is tükröződik. A Szellemi Iskola teljesen az emberiség-megszabadító munka szolgálatába áll, melyet az Egyetemes Szerzet ezekben az időkben egyre erősebben folytat. Hogy ez a megszabadító munka miben áll, és hogyan lehet benne részt venni, arról az Iskola irodalmában részletes felvilágosítást találhatunk. A Pentagram című havi folyóirat is mindig erről fog tanúskodni.”

A Pentagram ma 16 nyelven, több mint 40 országban jelenik meg, kb. 15 000 példányban. A cikkeket tanulók írják, és az illusztrációkat is egyre többször ők maguk készítik. A Pentagram mai formájában a keresőkhöz szól - legyenek bár az Iskolában vagy azon kívül. Segíteni szeretne nekik az egyetemes igazság keresésében. Az ebben a folyóiratban közölt témák körét a lehető legmesszebbre terjesztjük ki, hogy - reményeink szerint - különböző kultúrák és nyelvterületek olvasói számára egyaránt érdekes legyen. Így például néhány kiadást Johann Valentin Andreae-nek szenteltünk. További témák voltak még: Az emberiség feladata a Vízöntő korszakban; Mi a tudat?; Miért hallgatott Buddha?; Jacob Böhme - a misztikus és látnok; Miért Comenius?; Az Ifjú Tanulók 2001-es Konferenciája; Kiállítás a Királyi Könyvtárban (Hágában); Goethe Faustja; Igazságosság - a világegyetem elsődleges elve; A Gnózis belső útja; A Grál - élő valóság; Milyen mondanivalója van a görög mitológiának a modern ember számára?; India a végtelenség ritmusában; Minden gyermek egy külön, egyszeri misztérium; Labirintus vagy tévút? A test mint a lélek eszköze; Máni - egy hírnök, aki megrengette a világot; A lélek evangéliuma; Meditáció, egy zavaros fogalom; A két természetrend; Háború és béke; Paracelsus - Isten követelményei szerinti élet; Platón, az egyetemes igazság tanúja; A reinkarnáció és a modern Rózsakereszt; A reneszánsz még nem fejeződött be; A Rózsakereszt Szerzete - keletkezése és jelképrendszere; Istenkép és egyetemesség; Kezdetben vala az Ige; Az új lélek fejlődése. Ezeken kívül pedig az egyetemes igazság keresésével kapcsolatos számtalan más téma is szerepelt.

Mindezekből a cikkekből összegyűjtöttünk egy csokorra valót, hogy felmutassuk azt a nagy fejlődést, melyben immár 25 éve a Pentagram folyóiratnak is része van. „A Pentagram folyóiratnak az a célja, hogy az olvasó figyelmét felhívja az új korszakra, mely az emberiség fejlődésmenetében elkezdődött. A Pentagram, az ötszög minden időkben az újjászületett ember, az új ember jelképe volt. Ugyanakkor a mindenséget és ennek örök alakulását is jelképezi, amelyben Isten terve megnyilvánul. Egy jelképnek azonban csak akkor van értelme, ha az életben megvalósítják. Aki a mikro­koz­mo­szá­ban, az ő kis világában valóra váltotta a Pentagramot, az legyőzte a halált, és bejárta a transzfiguráció ösvényét. Olvasóit ez a folyóirat erre a szellemi forradalomra akarja felszólítani, amelynek az emberben kell lejátszódnia.”A Pentagram szerkesztősége


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,