Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2005-ös évfolyam

2005/2/ Egy jel a Szerzet nyomában

Pentagram > 2005-ös évfolyamAz Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának nyolcvan éves fennállása alkalmából tartott beszédHa visszatekintünk az első évekre, amikor Jan van Rijckenborgh és fivére, Z. W. Leene megkezdték a munkát, és átvették nagy megbízatásukat, szinte magunk előtt látjuk, hogyan vetették el az első magokat. Ez a vetés az elmúlt nyolcvan esztendő folyamán szárba szökkent, és sok nemzetre kiterjedő világméretű munkává fejlődött, míg mára egy szívet melengető, színpompás szellemi virágzásnak lehetünk tanúi.Amikor a Leene fivérek 1924. augusztus 24-én megtartották az első szolgálatot, kezdetét vette egy szellemi építkezés, mellyel a Sancti Spiritus háza, a Rózsakereszt Szerzete összekapcsolódhatott. 1930-ban Catharose de Petri is csatlakozott a munkához.

Ez a három különleges ember fejlesztette ki a szellemi tekintetük előtt kirajzolódó terv nagy, előkészítő művét. Bár egy ilyen terv körvonalai mindig a szellemi világban jelennek meg, mégis alulról, nagy erőfeszítések árán kell megvalósítani azokat.

A Második Világháború öt éve a tevékenység megszakítását jelentette. A szellemi vezetők azonban ezalatt is tovább dolgoztak a terv kifejlesztésén. A felszabadítás után, 1945 májusától, nagy buzgalommal vették fel újra a munka fonalát. Az első szolgálatot már május 20-án megtartották a haarlemi templomban.

A háború évei alatt Jan van Rijckenborgh pontosan leírta a transzfiguráció általi megszabadulás ösvényét, amely Dei Gloria Intacta címmel 1946-ban jelent meg. 1945. november 27-én pedig megvásárolták a Lage Vuursche területén fekvő „Elckerlyk” Építészeti Iskolát, ahol egy templomsátorban megrendezték a háború utáni első konferenciákat is. Nem sokkal később már az épület bővítéséhez kellett hozzálátni. A templom felavatása után, 1951-ben pedig az „Elckerlyk” nevet „Renova”-ra változtatták. Renova volt az első megújító-konferenciahely Európában.

Mindez ismét egy egészen új korszak kezdetét jelentette, melyben az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája hétszeres fejlődésének kellett alakot öltenie. Az „Élő Test” ragyogó aurikus mezőként nyilvánult meg, melynek új étererői minden munkát éltettek és átragyogtak, ahogyan ez mind a mai napig is történik.

A munka nem csak az anyagi világban fejlődött, hanem e természet visszatükröző szféráin kívül eső, tisztán szellemi lét anyagtalan területén is, melyet „Shamballa vákuumának” is neveznek. Ezt a területet időközben a hetedik nézet feltámadási területének jelölik, mint érzékfeletti szellemi teret, mely a természetfelettivel összekapcsolódva a megszabadulás kapuja.A mágneses mező, mint ragyogó auraEzt a hatalmas fejlődést, és ennek távoli perspektíváit még alig mérték fel teljes jelentőségükben, amikor az időközben hétszeresen megnyilvánult Szellemi Iskolát felvették a Gnosztikus Szerzet egyetemes láncába. Amikor Jan van Rijckenborgh átvette feladatát, 28 éves volt. Mindez tehát abban az életkorban történt, melyben a személyiség mind a négy teste teljesen kifejlődött már. Catharose de Petri is 28 éves volt, amikor 1930-ban csatlakozott a fivérekhez. Miután Z. W. Leene testvér 1938-ban elhalálozott, a megmaradt két szolgáló még hosszú évekig folytatta munkáját az anyagi világban.

Most, a Szellemi Iskola nyolcvanadik születésnapja alkalmából megállapítjuk, hogy egy új asztrális tér, ragyogó auraként ölel át minden konferenciahelyet és templom-munkahelyet. Ez az aura kelti az egész munkából kiáradó különleges rezgést, amelyet mindenki - a Szellemi Iskolán kívül, vagy belül, tudatosan, vagy tudattalanul - megtapasztalhat.

Ennek az erőtérnek a sugarai ebben a világban nyilvánulnak meg ugyan, de nem ebből a világból valók.

Az első hétvégi konferenciákat 1933-ban tartották Haarlemben. A nagy érdeklődés miatt azonban hamarosan egy konferenciahelyet kellett alapítani. Ez egy év múlva, 1934-ben valósult meg azon a telken, amelyen ma „Noverosa”, az Ifjúsági Mű nemzetközi konferenciahelye működik. A Szellemi Iskola története arról tudósít, hogy a harmincas években olyan nagy volt az érdeklődők áradata, hogy a tanfolyam előadótermei szűknek bizonyultak. Ezért a kurzusokat végül a haarlemi templomban kellett megtartani.

A Szellemi Iskola munkája világviszonylatban a mai napig is a fejlődés és kiterjedés jegyében áll. Az évek során számos konferenciahely alakult az Élő Test gyújtópontjaként, melyekben rendszeresen több ezer tanuló gyűlik össze, hogy összekapcsolódjon az Élő Test kisugárzásaival.Kapcsolat a gnosztikus lánccalA Szerzetnek ezen a napján, 2004-ben, tudatában vagyunk annak, hogy valóban egy Szerzet, egy gnosztikus közösség részesei vagyunk, amely kapcsolatban áll a nagy Világszerzettel, és szolgálja azt. Akik részesülhettek abban az előjogban, hogy a Szellemi Iskola fejlődésének nagyobb szakaszát élhették át, azok tudják, micsoda titáni munkát végzett a két nagymester a modern Arany Rózsakereszt Olimposz-tornyának megépítéséhez. Gyakran különleges jelek mutatták nekik az utat. Ezek bizonyították számukra, hogy a Szellemi Iskolát a Szerzet nyomdokaiban, és a gnosztikus megnyilvánulás irányába vezették.

Miért kellett a műnek Haarlemben megkezdődnie? E kérdésre a válasz a Szerzetnél rejlik. A nagymestereknek azonban gyakran adtak szellemi és anyagi útmutatást. Példa erre egy különleges, szimbólumokkal gazdagon díszített, egyenesen álló kő, melyet 1957-ben az új főtemplom építése során találtak az építési árokban. Az eseménynek tanúja volt Antonine Gadal, az előttünk haladó katárok szerzetének pátriárkája is. Idézzük fel Catharose de Petri egyik beszédét, melyben megmagyarázza e lelet jelentőségét, és az ősi helyet, melyből kiindulva az ifjú gnosztikus szerzetnek meg kellett nyilvánulnia.

„A haarlemi templomban olyan erő sugárzik, amely nem magyarázható sem a testből vagy a lélekből, sem pedig a világból. Ez a Szent Szellem első sugárhatásának ereje. Mi okozza ezt a hatást? Ahhoz, hogy e dologban némi belátásra tegyünk szert, messzire vissza kell mennünk a történelemben. A haarlemi templom-együttes helye egy olyan terület, melyen az egyetemes lánc szerzete mindig is dolgozott, nem csak néhány száz év óta. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a haarlemi gyújtópont már az árja időszak pirkadatáig visszanyúló hosszú évszázadokon keresztül létezett, midőn Európa felett még alig derengett a hajnal.

Már gyakran elbeszéltük önöknek”
tudósít tovább Catharose de Petri, „hogyan találtunk a régi Bakenesser kertben elsüllyedt egyenesen álló kőre a templom építése folyamán. Ezen a kövön világosan felismertük a Rózsakereszt Szerzetének jelét, és így anyagi bizonyítékát is kaptuk annak, hogy a régi gyújtópontot újra megtaláltuk. Tovább nem akartunk menni akkor. Amikor azonban Gadal úr megtekintette a követ, azonnal felfedezett rajta tizenkét ismertetőjegyet, melyek a követ 'minden idők szimbólumává' tették. Először is ott volt az úgynevezett Éden Pentakelének jele, amely bizonyítja, hogy a kő a Szerzet világért végzett munkájának kezdetére mutat vissza.

Másodszor, a kő a Szent Grál illusztrációja, miként ezt a nagyon öregek mondogatták. Harmadszor, negyedszer és ötödször, ezen a kompakt (egy tömbből faragott) emlékművön a Grál-szimbólumokat tovább pontosították. Hatodszor, a kő az örökkévalóság körét jelképezi, ami azt bizonyítja, hogy az emlékmű megtalálásának helyén a szellem hatékony. Hetedszer, nyolcadszor és kilencedszer, Gadal úr felfedezte az első sugár ősi, hermétikus misztérium-jegyeit, amely mindenkinek megmutatkozik, aki járni akar az ösvényen. A többi jel pedig azt bizonyítja, hogy az emlékmű helye a Szabadkőműves Szerzet egy erőteljes munkahelye volt.

Többször említettük már, hogy vannak helyek a Föld felszínén, melyek az olyan emberekért és csoportokért végzett szellemi fáradozások felismerhető érintkezési pontjai, akik ezeket tudják és akarják is használni. Így mutatkozik meg, hogy az ifjú Gnózis szent műve sehol máshol, csak Haarlemben kezdődhetett meg.”


Az ősi gyújtópont erői így váltak 80 évvel ezelőtt ismét aktívvá. A kő újra elfoglalhatta az őt megillető helyet, mégpedig Haarlemben, a J. van Rijckenborgh-Centrum belső udvarában.

A Szellemi Iskola fejlődését számos különleges jel hangsúlyozta. Mély szellemi megnyilvánulások előhírnökei voltak ezek, melyeket a nagymesterek fényként, erőként és a Szerzet szavaiként továbbítottak a tanulók seregének. Az elmúlt évszázad hatvanas éveiben tartották az első Aquarius-konferenciákat. Ezeken elmagyarázták, hogy a bolygónk lélegzési terében már régóta jelentkező légköri változások hatására egy új sugártér alakult ki. Ez az interkozmikus sugártér, a beköszöntő Vízöntő-időszakkal közösen, bolygónkon hatalmas szellemi forradalmat, és az élet minden formájában végbemenő megfordulást okoz. Egy világválság nagy változásokat idéz elő, és mélyen beavatkozik az emberi létbe. Ezáltal egy új keresés jön majd létre. Számtalan ember tér majd le az addig járt útjáról, és mélységes elkeseredésében minden elképzelhető irányba halad, hogy az élet értelmére rátaláljon. Az emberiségnek ebben a válságában a világ és az emberiség egyre mélyebbre süllyed. A nagymesterek öt Aquarius-konferencián magyarázták, hogy a bolygóközi rendszerből, az eredeti mennyei zodiákusból kiáramló teljesen új sugárerő hogyan fog minden embert megérinteni.

Ez a sugárerő, potenciális képességként mindenkinek lehetővé teszi, hogy kövesse a megszabadító ösvényt. A bolygói lélegzőtérben lévő új sugárerő az eredeti területről a főszentélyre, és elsődlegesen a pinealis (tobozmirigy)-agyterületre irányul. A pinealis az akarat és a tudat központja.

Minden halandó - magyarázta Jan van Rijckenborgh - részesül a Szellem sugaraiban, de távolról sem mindenki reagál erre a megfelelő módon. Az ebből következő zavarodottságban, sok ember tudatát támadás éri, és ők felteszik maguknak a kérdést: mi célból, miért és hová? Ezeket a kérdéseket a Szellemi Iskola mindig újból megválaszolta, munkája pedig arra irányul, hogy mindenkit bevezessen az új időszakba, aki kapcsolatban áll vele.Az életmódból fakadó új éteri fényAz öt Aquarius-konferencia folyamán a tanulókat közvetlenül összekapcsolták a Szerzet sugárterületével. 1968 óta, tehát e konferenciákat követően, tökéletessé vált a Szellemi Iskola anyagi szerkezete. Mindazokat, akik pozitívan reagálnak, fel lehet venni az Élő Testbe, melyben az emberről és annak végső rendeltetéséről szóló igazságot megmagyarázzák. A Szellemi Iskola nyolcvan éves fennállását egy új szakaszba való belépés lehetőségének tekintjük. A szellemi elmélyülés fázisa ez, amely a Mysterium Magnum-ban, az élő lélekben bontakozik ki. Mert ezt most meg lehet tapasztalni a főszentélyben megnyilvánuló monádikus láng önmegvalósításával. Mindez a Szellemi Iskola hétszeres Élő Testének tökéletes megnyilvánulása óta vált lehetővé. Az interkozmikus sugártér által, amelyre az Élő Test ráhangolódott, mindazok, akik ebből a testből élnek, egyre jobban és tudatosabban összpontosíthatnak fényruhájuk állapotára. Arról van szó, hogy a Szellemi Iskola valamennyi tagjának fényruhájából egy új éteri fény árad kifelé. Ezáltal erősödik a Szellemi Iskola hívása a világon, úgy hogy nyolcvan év munkája után az eredmény belső erőként sugárzik a világtérbe. A belső szentély tüzét az életmóddal lehet kihordani. Ha a lélek az Ön szívében és tudatában beszél, akkor felismeri megszámlálhatatlanul sok embertársának hatalmas lelki szükségét, és látja, hogy a világ és az emberiség nagy része az interkozmikus sugárzásra nem tud pozitívan reagálni.

Ezért minden életenergiájával mélyítse el tanulóságát. Sok ember tapasztalja döbbenten, amint a világban lévő negativitás még az egyén életében is visszatükröződik. Látjuk a fejlődés pozitív oldalát az emberiség kereső részénél, másrészről azonban a sokféle negatív reakciót is felismerjük. Az emberi lét minden biztonságát törvényszerűen aláássák. A társadalom oly bizarr változatokban megmutatkozó negatív megnyilvánulásai benyomulnak az egyén magánszférájába is. A virtuális kor a maga számítógépeivel, televíziójával és az Internettel, sokat hozzátesz ehhez. Mindenekelőtt az Internet vált asztrális szeméttárolóvá, melyben az alantas emberi megnyilvánulások számtalan formában tombolják ki magukat. Észrevétlenül, a számítógép mögé rejtőzve sok felnőtt és fiatalkorú hágja át a tisztesség határait, és így, gyakran agresszív módon, teljes mértékben a világ képét tükrözik vissza.

Nem véletlen, hogy a közelmúltban, e jelenség vizsgálata után a szülőknek szegezték a kérdést: „Tudják-e önök, hogy gyermekeik mivel is foglalkoznak tulajdonképpen?” Gondoljunk csak az erőszakot dicsőítő computer-játékokra, melyek már tízéveseket is gyilkosságra és öldöklésre ösztönöznek, vagy arra a szégyenteljes módra, mellyel idősebbek megkísérlik a gyermekeket és fiatal embereket áldatlan utakra csábítani.Ügyeljenek arra, hogy a szőlőtő virágozzék!A Szellemi Iskola egy virágzó Ifjúsági Művel dicsekedhet, melynek ifjú tagjai ezen a nyáron is (2004-ben) nagy számmal látogatták az ifjúsági konferenciahelyeket, mint amilyen Noverosa. Európán kívül, más munkaterületeken is tartottak ifjúsági konferenciákat, így Afrikában és Brazíliában is. Annak a reményünknek adunk kifejezést, hogy a Gnózis hívó hangja nem megy veszendőbe az élet viharaiban, ahol oly sok veszély fenyegeti. Ezért megismételjük az egykor nekünk adott bölcs tanácsot: „Folyamatosan ügyeljen arra, hogy a szőlőtő virágozzék, tovább virágozzék, és ne száradjon el!” Olyan tanács ez, amely mindannyiunkra erősebben vonatkozik, mint valaha. Minden fejlődő lélek veszélyben van. Világunk szívóereje, és annak veszélye, hogy a hétköznapjainkban megszámlálhatatlan formában megnyilvánuló erőszak magával sodor, erősebb, mint valaha. Ezért mondják: „Ügyeljen arra, hogy a szőlőtő virágozzék”.

A szőlőtőn a kígyótüzet értik, melyben a főszentélyből kiindulva a tudat kering. Ebben egy lélek nyilvánul meg, melyben a megszabadulás és feltámadás ígérete rejlik. Mindannyian egy kígyótüzünkben keringő negatív, fogékony lélekelvvel születünk. Ebből kell létrejönnie a pozitív, önálló léleknek, amely ekkor, tudatosan élő, új lélekként beleolvadhat a Szellembe.

Valamennyien benne vagyunk ebben a hatalmas lélekállapot-átalakító folyamatban. Az Élő Testben rendelkezésünkre álló új éterekkel a pozitív lélekállapotból áttörünk az élő lélek tudatállapotáig, amely kölcsönhatásban áll a szellemi területtel.

Elérkezett annak az ideje, hogy az eddiginél sokkal jobban belépjünk legmélyebb önvalónkba, és ezzel az újjászületett tudattal összekapcsoljuk magunkat a Szerzet területével, hogy az emberiség meggyógyításának valódi művét véghezvihessük. Eljött az idő, melyben a Szellemi Iskola új módon lép a világ nyilvánossága elé, vagyis az eredeti birodalom kollektíven elnyert fényerejével, melyet megoszthatunk és elajándékozhatunk.

A követ, amely most a haarlemi templom-együttesben találta meg a helyét, sokan ősi határkőnek tekintik. Ismerjük fel ebben a Szellemi Iskola nyolcvanadik születésnapjának jelképét. Hágjuk át az utolsó akadályokat jelentő határt, és lépjünk be a tiszta szellem-lélek-élet területeire.

Gondolatainkat Catharose de Petri szavaival zárjuk:„Felebaráti szeretetben öleljük át az egész emberiséget a Gnózis szereteterejével.

Szánalommal összekapcsolódunk vele, hogy a Gnózis eláraszthassa sugaraival.

Kényszerítés nélkül, örömmel és intelligensen ösztönözzük őket tovább.

A földi világ alapvető romlottságának ismeretében, személytelenül kiégetjük és legyőzzük a bűnöket.

Higgadtságunk és nyugalmunk alapján nem esünk áldozatul a mozgalmasságnak, hanem sziklaként állunk a hullámverésben.

Akkor a szőlőtő örömben, bőségben, szépségben és igazságban virágzik majd egy új reggel napfényében.”
A. H. van den Brul


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,