Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2005-ös évfolyam

2005/3/ A munkaterületről

Pentagram > 2005-ös évfolyamA modern Rózsakereszt, fennállásának nyolcvan esztendeje alatt már négy világrészen tudta megvetni a lábát. Időközben pedig szinte hagyománnyá vált, hogy az év első felében a Pentagram egyik számában a munkaterületek elmúlt évi fejlődéséről tudósítunk. A súlypontot ezúttal azokra az afrikai országokra helyeztük, melyekben az Iskola, európai fogalmakkal mérve, szinte elképzelhetetlen körülmények között dolgozik.Új centrumok

Már 2004 januárjának első heteiben három új centrum nyílt meg Európában. Január 3-án, szombaton, az észak-franciaországi Rennesben, január 6-án, kedden az Ausztria és Olaszország határán fekvő Bozen/Bolzanoban, és január 8-án, csütörtökön a lengyelországi Kosczalinban. A bozeni centrum az országhatárokat áthidaló működése folytán különleges szerepet tölt be. A német nyelvű osztrák tanulók látogatják, és ugyanakkor egy csoport olasz tanulónak is ez a centrumotthona. 2004 szeptemberében, közös munkával egy tájékoztató délutánt és egy kiállítást rendeztek 400 év Rózsakereszt címmel. Ebből az alkalomból Bozen város levéltárának egyik munkatársa előadást tartott Adam Haslmayr-ról, a város egykori írnokáról és „a Rózsakeresztes Kiáltványok kihirdetőjéről”. Haslmayr, aki zenész, filozófus, alkimista és teozófus is volt, elsőként adott választ a Rózsakereszt Szerzetének 1614-ben megjelent Fama Fraternitatis című kiáltványára. A jezsuiták, ezen megbotránkozva, határozatlan időre szóló gályarabságra ítélték, amelyből csak négy és fél év után szabadulhatott fel.Észak-Amerika

Kanada angol nyelvterületén áprilisban rendezték meg az első megújító konferenciát. A Kingston Conference Center az Ontario állambeli Inverary-ban található, Kanada legnagyobb városai, Toronto és Montreal között félúton. Kezdetben évi két konferencia megrendezésére fog sor kerülni itt, különös tekintettel az ontarioi tanulókra, akik a New York államban lévő Chatham-ba való utazást csak ritkán tudták vállalni. A konferencián holland és kaliforniai vendégek is részt vettek.Közép-Amerika, Mexikó

Mexikóban ismételten beigazolódott a Szellemi Iskola alapítóinak előrelátása: az egész világon számtalan kereső vágyakozik az Arany Rózsakereszt Iskolája által meghozott szabadító erőre és a belső, szellemi életre vonatkozó gyakorlati útmutatásokra. Egy csoport mexikói barátunk, miután már jó ideje kereste az igazságot, 2000-ben kapcsolatba került a nagymester irodalmával. Ennek örömteli következményeként szeptember 26-án, Guadalajara városában megnyithatta kapuit a Lectorium Rosicrucianum első mexikói centruma. A megnyitás alkalmából rendezett konferencián közel 70 tanuló volt jelen, közöttük amerikai, holland és spanyol vendégek is. Az eseményt követő napokban tartott két nyilvános előadás pedig nagy érdeklődést keltett. A Pentagram oldalain még ebben az évben részletesen fogunk tudósítani Mexikó szellemi szempontból különleges helyet képviselő körülményeiről.Dél-Amerika, Brazília

A déli szélesség 3. és a keleti hosszúság 103. fokán, pontosan az egyenlítő alatt található Manaus másfélmilliós városa, amely a Rio Negro, az Amazonas egyik mellékfolyójának északi partján fekszik. Paramaribo-tól légvonalban 1200 km-re délre található, a szárazföld felől azonban gyakorlatilag megközelíthetetlen. Kizárólag repülőgéppel vagy hajóval - 1000 km az Amazonason - lehet elérni. Amazonas Állam fővárosa Brazília egyik legfontosabb behozatali kikötője. Ebben a hatalmas kikötővárosban az Iskola már a hetvenes évek végétől jelen van. Körülbelül 25 tanuló él itt. Elképzelhetjük e csoport örömét, amikor július 17-én a manausi centrum, a hozzá tartozó templommal, megnyitotta kapuit. A konferencia résztvevői között amerikai, svájci és holland vendégek is voltak.

A jóval délebbre fekvő Espirito Santo-ban a munkához új helységeket találtak. Az épületet gondosan felújították. A speciális helységeken kívül egy terem áll a nyilvánossági munka rendelkezésére. A megfeszített munka csúcspontjaként május 5-én szentelték fel a közel 50 férőhelyes új templomot.

Október 24-én „nyílt napot” rendeztek Jarinu-ban a Pedra Angular Konferenciahelyen. A közel 550 látogatónak - barátnak, családtagnak és érdeklődőnek - megmutatták az épületeket és a templomot is. Az elhangzott rövid előadások témája pedig a Szent Grál és a Szellemi Iskola különleges feladata volt. Az előadások után élénk beszélgetés alakult ki. Az Ifjúsági Mű tagjai és az ifjú tanulók egy színdarabot is előadtak, amely a Párszifal-legendáról szólt. Nyíltság, átláthatóság, figyelmesség, megértés, öröm és belső felismerés - a tanulók és látogatók e szavakkal jellemezték a nap élményeit.Afrika, Kamerun

Kamerun akkora, mint Németország, és 16 millió lakosa van. A Lectorium Rosicrucianumnak ebben az országban két fontos centruma van. A fővárosban, Yaoundé-ban található a „la Nouvelle Aube” (az Új Pirkadat) nevű konferencia-centrum, és kb. 350 km-re Yaoundé-től, Douala kikötővárosában van a második centrum. E két centrumon kívül, egy kis helyiségben, Edeában, egy különösen szép kis templom áll, melyben többek között a Douala környékéről származó tanulók jönnek össze rendszeresen.

A „la Nouvelle Aube” Konferenciahelyet ebben az évben elhagyják, mert 300 fős befogadóképességével kicsinek bizonyult a gyorsan növekedő tanulócsoport számára. A résztvevők fele így is a templomon kívüli helyiségekben élte át a szolgálatokat. Nagy erőfeszítések árán a Mont Febé-n egy pompás, új, szállás-lehetőséggel ellátott konferenciahely épült. Erről a lakott területektől kissé távolabb fekvő dombról szép kilátás nyílik a városra. Fekvése miatt pedig egy kellemesebb klímájú terület is, amely jóval hűvösebb a város tropikus forróságánál. A kb. 500 tanulónak helyet biztosító főtemplom 2005 márciusától már betöltheti feladatát. Kamerunnak körülbelül 700 tanulója van, és egy virágzó Ifjúsági Művel is büszkélkedhet. A környező kis falvakban előadásokat és összejöveteleket tartanak, a fővárosban pedig szimpóziumot rendeznek, amely iránt nagy érdeklődés mutatkozik.Afrika, Kongói Demokratikus Köztársaság

A hatmillió lakosú Kinshasa-ban, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában található a „la Source Vive” (az Élő Forrás) nevű konferenciacentrum. A szolgálatokon és egyéb összejöveteleken kívül havonta egy megújító konferencia megrendezésére is sor kerül itt, kb. 150-200 tanuló részvételével. Ezt a centrumot folyamatosan bővítik. Pillanatnyilag az étterem és a hálószobák kialakítása van folyamatban. A pénzhiány miatt azonban csak lassan haladhatnak a munkálatok. A Kongói Demokratikus Köztársaság területe ötször nagyobb Németországénál, népessége pedig 57 millió főt számlál. A nehéz körülmények ellenére (egy jól képzett orvos 30 Dollárt keres egy hónapban - ha egyáltalán megfizetik) a Szellemi Iskola munkája dinamikusan fejlődik.

Matadi (szirtek) városa a Kongó folyó partján fekszik, 350 km-re Kinshasa-tól, alacsony hegyekkel körülvéve, az Atlanti-óceán közelében. Egy kb. 70 főt számláló tanulócsoport itt fejezi be egy szép centrum épületét, amelyhez templom-munkahely is tartozik. Az épület még idén januárban elkészül. A Kongói Demokratikus Köztársaságban sok tanuló él, azonban gyakran hatalmas távolságokra egymástól. Boma-ban (Alsó-kongó), az angolai határ vidékén közel 50 tanuló él. A Katanga tartományban fekvő Lubumbashi-ban (Kinshasa-tól délkeletre, 200 km távolságra) szintén kb. ötvenen élnek, a közeli Likasi-ban pedig 35-en. Ezen a területen sok réz-, kobalt-, urán-, és rádiumbánya működik.

Mbuji Mayi, Kelet-kasai tartomány fővárosa, gyémántbányáiról nevezetes. Itt 90 tanuló él. Ezen kívül Nyugat-kasai városaiban, Mwene-Ditu-ban és Kananga-ban is vannak tanulók. A városok közötti összeköttetés azonban rendkívül rossz. Az utak veszélyesek, nem járhatók, vagy egyszerűen eltűntek. Itt is működik egy szépen fejlődő Ifjúsági Mű. A gyerekek szívesen látogatják a centrumokat. Az utat vagy gyalog, vagy egy zsúfolt, zötyögő szállítóeszközön teszik meg.Afrika, Gabon

Gabonnak 1 millió lakosa van, akik legalább 40 etnikai csoporthoz tartoznak. A fővárosban, Libreville-ben található a Lectorium Rosicrucianum egy szép centruma, amely nagy jelentőségű a Szellemi Iskola számára. Az előadások és szolgálatok nagy részvétellel zajlanak. A nyilvános előadások alkalmával pedig nem ritka a 150 érdeklődő megjelenése sem. Néhány tanuló egy nagy, gyönyörű, a hatalmas városon kívül fekvő földterületet ajándékozott az Iskolának, ahol a közeljövőben egy konferenciahelyet fognak létrehozni. A munkálatok már el is kezdődtek. Gabonban kb. 130 tanuló él.Afrika, Elefántcsontpart

Elefántcsontpart polgárháború sújtotta területein negyven, az Iskolához hű tanuló él. A közelmúltban költöztek Abidjan (a korábbi főváros) kikötővárosának új centrumába. Sajnos a régi centrum Bouaké-ban, mely Abidjan-tól 450 kilométerre, északra fekszik, a helyi zavargások miatt elveszett. Az új abidjani centrumot októberben avatták fel. Itt is nagyon nagy a Szellemi Iskola iránti érdeklődés. Elefántcsontpart éppen akkora, mint Gabon, lakosainak száma azonban 17 millió. Az ország a háborút követő súlyos visszaeséstől szenved, adóssága pedig eléri a 11 milliárd Eurót.Afrika, Benin

Beninnek 7 millió lakosa van, és Togo, valamint az olajban gazdag Nigéria között terül el. Kétszer olyan nagy, mint a Benelux-államok. A Quéme folyó torkolatánál fekvő Cotonou, és a főváros, Porto Novo között fekszik Djerégbe falucska, ahol vidéki környezetben, minden közlekedési zajtól távol található a „Sole Novo” (Új Nap) nevű konferenciahely. Beninben kb. 100 tanuló van, akik főleg a két nagy városban élnek. „Sole Novo”-ban havonta tartanak megújító konferenciákat. Északon még található egy kisebb szálláslehetőség is, amely még nem centrum, itt néhány tanuló rendszeresen találkozik egymással.Afrika, Kongói Köztársaság

Kinshasa-val szemben, a hatalmas Kongó folyó másik partján fekszik Brazzaville, a Kongói Köztársaság 1,5 millió lakosú fővárosa. Brazzaville-ben kb. 35 tanuló van, akik saját telken hoznak létre egy centrumépületet. A Kongói Köztársaság közvetlenül az egyenlítő alatt terül el, és népessége 3,5 millió főt számlál. Brazzaville a közelmúltban súlyos megpróbáltatásokon esett át. A belvárost 1997 júliusában, a politikai fegyveres összecsapások következtében nagyrészt lerombolták. A város környékét még mindig bizonytalanságban tartják a kóborló katonák. Ezért a várost vonattal megközelíteni nem ajánlatos. Itt, Point Noire-ban, az egyik legrégebbi tanuló házában rendeztek be egy kis centrumot. A tanulók most egy városon kívül fekvő szép telket vásároltak, és az új centrum épületének falai már el is készültek.Európa, Németország

A Németország délnyugati részén fekvő Saarbrückenben március 6-án, szombaton, egy új centrum épületét vették használatba. Március 20-án, szombaton pedig Birnbachban, a Christianopolis templomban egy jelképes műalkotást állítottak fel, amely a természetfeletti és egy felfelé törekvő embercsoport együttműködését fejezi ki. Mindezt két piramissal ábrázolták, melyeknek felső csúcsai összeérnek. Az ereszkedő piramis csúcsa az Arany Fej rózsájára, a feltámadási térre utal.

A Gnózis jelenlegi megnyilvánulása című könyv III. részének első fejezetében Jan van Rijckenborgh elmagyarázza ennek a kapcsolatnak a fontosságát. Egy földi területen működő Szellemi Iskolában a karmikus erőket - a világkarmát és az egyéni karmát - a tanulóknak folyamatosan le kell győzniük ahhoz, hogy mindig a Gnózis tiszta területén állhassanak. Ez személyes erőfeszítéseket és minden energia bevetését kívánja tőlünk. A világot (a tiszta misztikában e kifejezéssel jelölik a karmikus erőket) le kell győzni. Ha ez sikerül, akkor a Szellemi Iskola mágneses terének északi sarka megszabadul ettől a természettől, és tiszta fénnyé válik. Akkor a Szellemi Iskola tanulói számára ez a megtisztult pólus a feltámadási terület. A Földön lévő Szellemi Iskolában ennek az aktív bevetésnek, a világ legyőzésének mindig újra meg kell történnie. Ezzel maguk a tanulók alakítják ki, és tartják fent az új életterülettel való folyamatos, tiszta kapcsolatot.Európa, Svédország

Augusztus 4-8-ig Edshultban nagy érdeklődést keltő nemzetközi konferenciát tartottak. A konferenciahely vidékies atmoszférájában kb. 80 külföldi tanuló gyűlt össze. Hollandiából egy csoport tanuló busszal érkezett. Kirándulást szerveztek Visingöbe, észak Jönköping egyik szigetére. A sziget közepén egy hatalmas, kőből faragott pentagram található, amely egész Svédországban egyedülálló. A konferencia ideje alatt, az egyik este megemlítették Edshult történelmét is. Az elmondottakból kiderült, hogy a világosság ezen a területen már régóta hatékony.

December 4-én Stockholmban a svéd tanulók szemináriumot tartottak, melynek témája a költő, Erik Johan Stagnelius (1793-1823) volt, aki „észak romantikusa”-ként vált híressé. Életéről nem sokat tudunk, azonban a svéd irodalom legnagyobb alakjai között tartják számon. Kora tipikus képviselőjeként beteljesületlen vágyak és korszakának létproblémái által kínozva olyan érzésektől szenvedett, melyek a legmélyebb megpróbáltatástól a legnagyobb extázisig értek. A Földön idegennek érezte magát - de nem tudta miért. Barát a reménytelen korban című költeményében így ír erről: „Ki az a vigasztaló angyal, aki újra helyreállítja lelked mélyének rendjét és szépségét, ki meggyógyítja szétzúzott világodat, a ledőlt oltárt felegyenesíti és - ha az már áll - újra meggyújtja a szent tüzet? Senki más, mint az a hatalmas lény, aki Seraphine-t végtelen sötétségéből elsőként csókolta életre, és számtalan napot táncra ébresztett, s a világok így azok erejében keringenek mind a mai napig. Ezért örülj barátom, s a legsötétebb gondok ellenére dalolj: Az Éj a Nappal anyja, Káosz Isten legközelebbi szomszédja.”

Stagneliust gyakran nevezik „gnosztikus költőnek”. A szeminárium folyamán a művésznek pontosan ezt az oldalát világították meg.Európa, Spanyolország

Szeptemberben és októberben kiállítást rendeztek Barcelonában „Hermetizmus és Rózsakereszt: Az egyiptomi misztériumok és azok befolyása Európa szellemi életére” címmel. A kiállítást a spanyol Rozekruis Pers és Amszterdamból a Bibliotheca Philosophica Hermetica szervezte, az 1895-ben, Barcelonában alapított Biblioteca Arús közreműködésével. E könyvtár a világon egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik a legfontosabb szabadkőműves művekből. Franco tábornok uralma idején el kellett rejteniük ezoterikus könyveiket, különben elkobozták volna őket. A rendezvény folyamán két nyilvános előadást is tartottak. A kiállítás részletesen beszámolt arról, hogy a hermetizmus forrása, amely a fáraók Egyiptomából ered, az alkímián keresztül megvetette az alapját a klasszikus rózsakeresztesek mind a mai napig továbbfolytatott munkájának.Hermész a forrás!

A fenti kiállítást - valamennyi eredeti könyvével együtt - Zaragozában, az „El Nuevo Mercurio” konferenciahelyen, majd azt követően Madridban is megrendezték.

Egy részletes, mély benyomást keltő katalógus, valamint a pompás könyvek kiemelték a látogatókat a mindennapok szintjéről, és megérintették mindazok szívét, akik egy pillanatra elmélyültek bennük.Európa, Málta

Málta szigete nevezetes az évezredes, ősi templomairól, melyekben olyan szimbólumok, mint a kígyóbot és a bika jele, fontos helyet foglalnak el. A templomokat és föld alatti termeket a „világ első szabadtéri, kőből készült emlékműveiként” tartják számon. Ez a kb. 6000 éves megalit építészet oly egyedülálló, hogy az Unesco a világ kulturális örökségének részévé nyilvánította. November 15-én a fővárosban, Valettában, egy konferenciát követően Karma és reinkarnáció címmel nyilvános előadást tartottak. A megjelent vendégek figyelmesen hallgatták az előadást, majd a szünetben élénk gondolatcserére került sor. A kávéházban kifüggesztett közel negyven információs poszter élénk vitára adott lehetőséget. A két héttel később kezdődő tanfolyam iránt is nagy volt az érdeklődés.Oroszország, Szentpétervár

2004-ben Szentpétervár környékén megvásároltak egy földterületet, melyen néhány újjáépítésre szoruló épület áll. Oroszországban a hivatalos eljárások nagyon hosszú időt igényelnek. Az akták áttekintése 10 hónapig tartott, és ugyanennyi idő várható a szomszédos telek ügyének döntésében is, amelyre a Szellemi Iskola szintén igényt tartana. Az építkezés meggyorsításának érdekében azt tervezik, hogy a kb. 100 személy számára építendő szálláshelyet kész elemekből állítanák össze.Moszkva - Új konferenciahely

Természetes, hogy az orosz tanulók is saját konferenciahelyről álmodoznak. Mindezidáig azonban a centrumok élveztek elsőbbséget. Néhány tanuló nemrég megvásárolt egy Moszkvától 30 km-re északnyugatra fekvő mintegy 5 hektárnyi területet, a leendő konferenciahely számára. Bár a fekvés és az infrastruktúra pillanatnyilag még nem teszi lehetővé az építkezést, de a gazdaságilag gyorsan fejlődő Oroszországban sok minden elképzelhető.Oroszország - különleges összmunka

Egy fiatal munkaterületnek számtalan lehetőséget, új utakat, ezen belül új információs utakat kell bejárnia. A Rozekruis Pers az Amrita-Rous ezoterikus kiadónak megadta a jogot Az egyiptomi Ős-gnózis I. és II. kötetének kiadására. Mindkét kötetben további információk olvashatók a Lectorium Rosicrucianumról és annak irodalmáról. A mű 5000 példányban fog megjelenni. E kiadó hálózata egész Oroszország területére kiterjed. Nagymesterünk művei ezzel egész Oroszországban ismertté válhatnak. A kiadó azt a reményét fejezte ki, hogy egy éven belül valamennyi példányt el tudják majd adni. A mű I-IV. kötetei egyébként már megjelentek Oroszországban a Rozekruis Pers gondozásában.Kiállítás és szimpózium

Oroszországban, 1993 áprilisában két nyilvános előadás és egy kiállítás nyitotta meg a munkát. A modern Rózsakereszt Szellemi Iskolája a Bibliotheca Philosophica Hermetica és a moszkvai Rudomino Könyvtár közösen megrendezett szimpóziuma révén mutatkozott be. A kezdeményezés az utóbbi könyvtár igazgatónőjétől, Jekatyerina Genieva-tól indult ki.

2004. november 29-én ehhez az egykori eseményhez kapcsolódtak. Hollandia oroszországi nagykövete, Dr. Tiddo Hofstee, közel 200 szimpóziumlátogató jelenlétében nyitotta meg a 400 év Rózsakereszt című kiállítást. A Szellemi Iskola és a BPH kezdeményezésére, különféle ezoterikus mozgalmak részvételével, egy szimpóziumot tartottak a Rudomino Könyvtár hatalmas, újonnan rendbe hozott kongresszusi termében. A témát e mozgalmaknak a Rózsakereszthez főződő szellemi viszonya adta. Figyelemre méltó, hogy J. V. Andreae, saját bevallása szerint 1604-ben, tehát valóban 400 évvel ezelőtt írta meg a Rózsakereszt Krisztián alkímiai menyegzője anno 1459 című rózsakeresztes művet.

A szimpózium, valamint a kiállítás megnyitása előtt került sor a negyedik Moszkva környéki megújító konferencia megrendezésére, melyen kb. 40 európai és 210 orosz tanuló vett részt.Szimpóziumok és konferencianapok Hollandiában

Alkmaar

Szeptemberben a város fennállásának 750. évfordulójára rendezett ünnepségek során egy szimpóziumot tartottak, melyre a Cornelius Drebbel, egy kiemelkedő alkmaari egyéniség című kiállítás szolgáltatott alapot. A kiállításon, és a nyilvános olvasóteremben tartott előadásokon több mint száz látogató vett részt, melyek során Cornelius Drebbelt szoros kapcsolatba hozták a Corpus Hermeticum első teljes holland kiadásával. Ezen kívül szó volt arról a közösségről is, melynek Drebbel a tagja volt, és amely II. Rudolf Habsburg császár védelme alatt állt. E közösség felvilágosította tagjait az emberben rejlő lehetőségekről, az egyetemes emberről, mint az egyetlen Szellem, az egyetemes Jó képmásáról. Drebbel baráti kapcsolatban állt Robert Fluddal, akivel I. Jakab udvarában ismerkedett meg. Mindketten azon fáradoztak, hogy kísérletek, találmányok és kémiai kísérletek által bebizonyítsák, hogy a hermetikusoknak „egészen az anyag mélyéig” igazuk volt. Bizonyítani akarták, hogy a világosság az anyag legkisebb részeiben is hatékony, és érvényesíti törvényeit.Renova

„A Gnózis annak ismerete, hogy kik voltunk, mivé lettünk, hol voltunk és hová vettettünk, hová kell sietnünk, mitől kell megváltatnunk, mi a születés és mi az újjászületés.”


A filozófus Theodotos (i. sz. II. század) fenti idézete volt a mottója a május 15-én Renovában megrendezett szimpóziumnak, melynek A belső kereszténység alapjai és jelentősége címet adták. A szimpózium kiindulópontjául a Nag Hammadiban feltárt Tamás evangéliuma és a Reginusnak írt levél a feltámadásról szolgált, melyek az emberiség mai fejlődése szempontjából mérhetetlen fontossággal bírnak. Az első előadás a Nag Hammadiban megtalált iratokat „gnosztikus könyvtárként” kezelte. Az úgynevezett hermetikus-gnosztikus iratok nem mondhatók csupán keresztény jelenségnek, hanem majdnem minden kultúrában fellelhetők, és minden időre érvényesek.

A Gnózis felismerést, belátást, és nem külső, hanem belső tudást jelent. A második előadás központi témája annak ismerete volt, hogy Isten és ember nem egymástól elválasztott lények. Az ember, a kozmosz és Isten között fennálló összefüggések felismerése szintén a Gnózis jelentéskörébe tartozik. Tamás evangéliumának 24. szakaszában így olvashatunk erről: „Tanítványai azt kérték: Szólj nékünk arról a helyről, ahol Te vagy, mert mi nem tehetünk mást, csak ezt keressük. Ő így válaszolt: Akinek van füle, az hallja meg. Egy fényemberben az egész világot beragyogó fény van. Ha nem ragyog, akkor ő sötétség.” A harmadik előadás pedig a jelenbe helyezte a Reginusnak írt levél a feltámadásról című művet. Mert a feltámadás, miként azt elmagyarázták, nem a múlt eseménye. Ennek az egyiptomi sivatagban megtalált terjedelmes leletnek a tanulmányozása csak akkor nyer értelmet, ha az abban megnyilvánult bölcsesség itt és most valósul meg az élő emberek által.Az Aquarius-beszéd

Az ősz a Vízöntő jegyében telt. Nemcsak a J. van Rijckenborgh Centrumban október 10-én megtartott konferencianapon, hanem a két héttel később Renovában megrendezett szimpóziumon is erről a most beköszöntő időszakról és a misztérium-bolygókról beszéltek. A kozmikus fejlődések által erősen ösztönzött belső kibontakozás és léleknövekedés különleges lehetőségeiről volt szó. Olyan asztronómiai fogalmakról beszéltek, mint a tavaszpont retrográd mozgása, a Halak korszakának különböző fázisai, valamint a beköszöntő Vízöntő korszak asztrozófiai követelményei és lehetőségei. Ezeket a nehéz témákat egyszerű szavakkal, élénken és lebilincselően ismertették. Az Uránusz, Neptunusz és Plútó bolygókon keresztül a Földre érkező, és az emberekben kibontakozó hatások, Jan van Rijckenborgh magyarázatainak alapján nyertek világos körvonalakat.Jan van Rijckenborgh Centrum

2003. november14-én a haarlemi Ifjúsági konferencianap alkalmával az étkezés folyamán valaki megkérdezett egy látogatót: „Ön első alkalommal van itt?” „Nem” - válaszolta az érdeklődő - „már az október 10-i konferencianapon is jelen voltam.” „Hogy tetszik Önnek?” „Nagyon is. Azonban tudja Ön, hogy itt egy nagyon különleges templom van? Amikor először beléptem a templomba, olyan érzésem volt, mintha hazatértem volna.” Egy pillanatnyi gondolkodás után még hozzátette: „Ezért szívesen ideköltöznék.”

Az első előadáson, melyet fiatal tanulók írtak és tartottak, a következők hangzottak el: „Mindenkit, aki itt megjelent, érdekel az igazság, és hogy valójában mi is az élet. Különben nem is lenne itt. Számtalan ember keresi az élet értelmét. Azonban nagy megerőltetésbe kerül, míg az igazságból valamit felismerhetünk. Sokáig, és ugyanazzal az erővel kell az igazság hullámhosszán kitartanunk. Ez azt jelenti, hogy az ár ellen kell úszni, az életünket uraló szétforgácsolódás ellen! Amint ezt felismerik, rátaláltak a legelső igazságtöredékre.

A következő kérdés akkor az lesz, hogy miként élik meg ennek a korlátoltságnak, ennek az elveszettségnek az érzését! Érzik, hogy kell lennie valami másnak. Az az érzésük, hogy még nem elég mélyen érintették meg Önöket. Hiszik, remélik, sőt tudják, hogy léteznie kell még valami másnak, habár fogalmuk sincs arról, mi lenne az. Azonban felismerik a tudatlanságukat. Ez pedig szintén igazság: felfedezik, hogy Önök - mint a mindennapi élet peremére szorult emberek - semmit sem tudnak erről a Másikról. És ekkor megtörténhet, hogy megnyitják magukat. Mert létezik egy másik tudás, amely ahhoz kapcsolódik, „aminek még lennie kell”. A kétségbeesés nyugodt biztonsággá változik: ha létezik valami más, akkor annak része vagyok. És ebből a nyugalomból emelkedik ki a harmadik igazság. Ez a három igazság a Gnózis kezdete. A Gnózis jelentése: lényeges tudás, melyet a szív ismeretének is neveznek. Ez belülről ered, és csak lassanként található meg.”

A második előadás az elsőre épült, és az életmódra helyezte a hangsúlyt. „A Rózsakereszt tanítása nem papíron található. Ezért mérhetetlen fontosságú, hogy kritikus szemmel és öntekintéllyel álljanak az életben. Ami azt jelenti, hogy nem hagyják magukat a társadalom és az én által felkavart viharoktól és áramlatoktól elsodortatni. Éppen a világ káoszában lelhetnek egy nyugalmas pontra, melyet ezek a viharok nem érhetnek el, mert valami más van ott, amely ugyanakkor nem ebből a világból való. Ez azt jelenti, hogy az élet közepette állunk, és mégsem függünk attól, hanem egyre szabadabbá válunk tőle.”

Az előadások egy Jan van Rijckenborghtól származó idézettel végződtek: „A fiatal élet életet keres! Ha Ön azokhoz a fiatalokhoz tartozik, akik mindennek ellenére képtelenek felhagyni a ragyogó, megszabadító perspektívák keresésével, és kutató szemeiket egy ahhoz vezető konkrét útra szegezik, akkor felhívjuk Önt arra, hogy szabadítsa meg saját magát önmagától. Belülről szabaduljon meg mindattól, amit e világ elnyűtt gondolkodási képeinek értelmében szokványosnak és természetesnek tekintenek. Mert arról van szó, hogy közösen fedezzünk fel valódi értékeket, melyek konkrét távlatokat nyitnak egy valóban megszabadító élet felé. Így keressük közösen az élő igazsághoz vezető utat!”

A beszélgetéseken öt csoportra osztva kb. 150 ember vett részt. Ezt a napot a Rózsakereszt szerzetének kiáltványa című műből felolvasott idézettel zárták. „Rendkívül ritka az olyan ember, aki nem önmagáról beszél, aki nem magának kér. Mi nem úgy mondjuk és tanítjuk az én-tudat feladását, ahogy a keleti ember, aki képes a legnagyobb rendetlenség közepette üres szemekkel álmodozni. A kereszténység azt tanítja, hogy önfeláldozással szolgáljuk a többieket, mindenkit! 'Aki elveszíti az életét énérettem, az megtartja azt.' A nyugat tovább megy egy lépéssel, és azt tanítja: csak akkor lehet Ön tiszta, ha környezete tiszta, ha országa tiszta, ha világa tiszta. Értse meg, hogy az egyén a közösséghez van kötve, hogy az ember az emberiséghez van kapcsolva. Ez a nyugati misztérium nagy titka, a második fokozat titka.” A konferencia résztvevői azzal az ígérettel vettek búcsút egymástól, hogy egy ilyen nap belátható időn belül (2005. június 18.) ismét megrendezésre kerül.Könyvek

A Rozekruis Pers alkalmanként olyan, más kiadók által kiadott könyvekre bukkan, melyekben az Iskola irodalmából származó idézetek olvashatók. Két példát szolgáltat erre a Vegetáriánus ínyencségek nagy szakácskönyve Herta Gal-tól, és Az est fényében. Költemények és elbeszélések az idős korról, Bianca Blessing összeállításában.

A művek a németországi Nordestedt Kiadó gondozásában jelentek meg. Mindkét könyvben a Mirdad könyve című műből találhatunk idézetet. A Vegetáriánus ínyencségek nagy szakácskönyve egy tanuló munkája. Az írónő megállapítása szerint, éppen a táplálék jelentőségének megvilágítása és a táplálékok elkészítése, valamint azok előállításának módjai képezhetik egy új életmód felé vezető úton megtett első lépéseket, melyek lehetőség szerint a Szellemi Iskola tanulóságába torkollhatnak.Az ifjú tanulók nemzetközi csoportja számára megrendezett nyári hét és konferencia

Az ifjú tanulók nemzetközi csoportja már gyakran járult hozzá nehéz körülmények között a Szellemi Iskola konferenciahelyeinek építéséhez vagy karbantartásához: hőség és szárazság az olaszországi Dovadolában; forróság és kimerültség Franciaországban; szélsőséges szúnyogtámadások Lengyelországban. Azonban olyan esős hét még soha nem fordult elő, mint 2004. augusztusában, amikor az ifjú tanulók 17 országból érkezett 270 fős résztvevőinek csoportja Noverosában, a fiatalok számára fenntartott holland konferenciahelyen találkozott. A 2004-es nyári ifjúsági hetek befejezését követően kezdődött el a munka. Az elvégzendő munkák listájának legelején a Noverosa-templom gondos renoválása állt. Ugyanakkor azonban a faházat az alapokig lebontották, kiásták, és újra felépítették. Minden asztalt és számtalan széket letisztítottak. Az új gázvezetékek számára több mint egy méter mély árkokat kellett ásni, mégpedig a templom mögötti tereptől kezdve egészen a szállásépületekig. Az ifjú tanulók kiépítettek egy közel 600 négyzetméternyi tökéletes parkolóhelyet is. Néhányan az egész területet körülhatároló kerítés megújításán munkálkodtak. A bungalók új tetőt kaptak, a kemping területét egy rendes hangosbemondóval szerelték fel, a templomhoz vezető ösvényt pedig új lámpatestekkel látták el. Mindez a minden lehetséges variációban lezúduló esőben történt, ami azonban e hét atmoszféráját a legcsekélyebb mértékben sem befolyásolta.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,