Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2006-os évfolyam

2006/2/ Pacal Votan síremléke

Pentagram > 2006-os évfolyam


A templomok, piramisok és dombok formájában világszerte fellelhető síremlékek mind jelképes jelentőséget hordoznak. Az idők jelei ezek, melyeket vagy már kezdettől fogva azzal a céllal építettek, hogy egy bizonyos jelképrendszert fejezzenek ki, vagy pedig az emberiség történelme folyamán kaptak ilyen jelentést, a megfigyelőkre gyakorolt erős hatásuknak köszönhetően. Ezek az emlékek - mint amilyen például a gizehi piramis is - a következőt juttatják kifejezésre: ha az ember a földi élet iskolájában megértette és elsajátította a számára szükséges tananyagot, akkor ez a tanulságokban igen gazdag földi élet „nyugodt szívvel” letehető.Ebben az esetben az ember természetszülte tudata az életút során „egyre csökken”, míg végül szinte „feloldódik”, „alábbszáll”, eltűnik, ami által újra megszülethet a belső ember lélektudata. Ez a folyamat nem azonos a testi halállal, hanem finomanyagi energiák megszűnésére, a finomanyagi test halálára utal, amely már a földi élet folyamán bekövetkezhet. A kora-egyiptomi időkben ezt az egyetemes elvet a nagy Kheopsz-piramis királykamrájában található üres szarkofággal fejezték ki. Többen úgy vélik, hogy ebben a szarkofágban senkit sem helyeztek nyugalomra, hanem a szarkofágnak tisztán jelképes jelentősége volt.

A régi egyiptomiak a nagy piramis fennsíkját „Rostau”-nak nevezték, ez a szó pedig konkrétan „a másik világra nyíló kaput” jelenti. A kereszténységben ugyanezt a jelentést Jézus üres sírja jelképezi, amelyben csak néhány lepel maradt vissza. A rózsakeresztesek pedig - Hermész példáját követve - „Rózsakereszt Krisztián sértetlen testéről” beszélnek, amelyet egy véletlenül felfedezett, fényesen kivilágított sírboltozatban találtak meg.A Nap oltalmazójaKözép-Mexikóban, ahol a Nap- és a Hold-piramisok, valamint Quetzalcóatl templompiramisai állnak, a fenti elvet a „Teotihuacan” név hordozza. A szó jelentése: „ahol az ember Istenné válik”. A Kr.u. 600-800 körül virágzó kiterjedt templomvárost, Palenque-t 1773-ban fedezték fel Yucatánban. A kutatók azonban csak közel két évszázaddal később találták meg Pacal Votan maja papkirály testét az egyik piramis-formájú sírtemplomban. A papkirály hetedik századból származó sírjában a jelképek és a valóság összefonódását figyelhetjük meg. 1949-ben Alberto Ruz régész, miközben a maja uralkodó szarkofágja után kutatott, a Feliratok Templomában egy különösen nagy kőre bukkant. A kőbe egykor két sorban lyukakat fúrtak, majd ezeket kőből készített ékekkel tömték be. A kő egy törmelékkel teli lépcsővágatot zárt le. A kő nagysága és súlya miatt (5 tonna!) nem feltételezhették, hogy esetleg később vitték a templomba. Tehát ezt a díszes templomot, sokféle jelképrendszerével, már eleve sírtemplomnak szánták, és így is építették meg. Négy munkafázisra volt szükség, mire a törmeléket elhordták, és a lépcsővágat alatt egy kamrát fedeztek fel, melyet egyik oldalon egy háromszögletű kő zárt le. A kő mögötti járat egy 9 x 7 méteres terembe vezetett, amelyben ott állott Pacal Votan síremléke, teljesen sértetlenül. Maga a papkirály zöld jáde (nefrit) kőből készített arcmaszkot viselt. A maszk szájnyílásán egy T-alakú amulett feküdt, utalva isteni állapotára. Kezeiben szintén zöld jáde köveket tartott: a jobb kezében egy kockát, a bal kezében pedig egy golyót. A „Pacal Votan” név valószínűleg annyit jelent, mint „a Nap oltalmazója”, vagy „a kígyók fajából való”. A szájában talált kerek jáde kő a halhatatlan életet jelképezi, amit a király elért. Igazán szembetűnő a jelkép egyetemes jellege. A halottaknál talált kerek kő nem csupán Mexikóban jelenti a halhatatlanságot és az anyagból való kiemeltetést: a katárok idejében, Európában is egy lapos, kerek kővel a mellcsontjukon temették el a „tökéleteseket”.A kereszt - az életfaA sírt egy nagy, szögletes, különleges domborművekkel díszített lap fedte. Egész köteteket írtak már a középen fekvő alakról, amely valószínűleg a maják földönkívüli kapcsolataira vonatkozó utalásokat hordoz. Egy másik, sokatmondó, ezoterikus magyarázat szerint a szarkofágon található központi alak a termékenység istennője lehet. Az istennőt víz veszi körül, kezében pedig liliomlevelet tart. A Nap gyermekét szüli meg, akit férjétől, a víz istenétől - aki ugyanakkor a szent tűz istene is - fogant.

Az embernek - a Nap gyermekének -, birtokában van a kereszt, mint az élet fája. A keresztet formázó, felállított életfa az ettől a világtól való megszabadulás útjára utal. Ha az ember az életében a vízszintes utat választja, akkor mindkét oldalról a dualitás kígyójával találkozik. Ha a felfelé vezető, függőleges utat választja, akkor le kell győznie önmagában a földhöz kötő hét erőt. A maják tapasztalati világában az újraszületés állapotát akkor éri el az ember, amikor az idő kilenc urát, vagy a sötétséget magában az emberben sikerült legyőzni. A halál legyőzése után az ember Quetzalcóatl, a szárnyas kígyó birodalmába száll fel. A Nap gyermeke ekkor minden korlátozást maga mögött hagyott.

A halált a denevér szimbolizálja. A feltámadást pedig a quetzal-madár jelenti, amely a legmagasabb Isteniség, Quetzalcóatl, az Ég és Föld Urának szimbóluma. Ezért nem is csodálkozunk annak hallatán, hogy 1976-ban a Karib-tenger partján lévő maja városban, Comalco-ban új-föníciai és egy régi afrikai nyelven írt feliratokkal díszített köveket találtak. Az egyik kövön a „Yasma Hamin” felirat látható, melynek jelentése: „Jézus megőriz”. Ezek a kövek időszámításunk kezdete és a Kr. u harmadik évszázad közötti időkből származnak. Comalco városában valószínűleg tökéletesen megértették a feliratokat!

Más kutatók az említett lapon a majáknak a makrokozmosszal és az emberiség tudatfejlődésének öt nagy időszakával kapcsolatos ismereteire vonatkozó utalásokat találtak. Ezeket az öt napkorong jelképezi, amelyekről a Popol Vuh, a maják teremtéstörténete is beszámol. Ezekből a domborművekből azonban mindenekelőtt a maják mitológiai ismeretei, a halál és az újraszületés misztériumainak ismerete szól hozzánk. Ezt a mély ismeretet azonban a méltatlan szemek elől sokrétű szimbolikus kifejezések takarják el.

A Feliratok Temploma mellett található épület-csoportot „Palotának”, vagy „Széltoronynak” is nevezik. A tornyot valószínűleg csillagászati megfigyelésekre használták. A torony négy emeletből áll - ezért jelentését a Kheopsz-piramis királykamrájával hasonlítják össze, amely szintén a negyedik szinten található.

Kissé távolabb áll a Kereszt Temploma. Ebben a templomban Pacal Votan és fia ábrázolását találták egy domborművön, melynek mindkét oldalán egy-egy nagy kereszt található. A maják a keresztet - pontosan úgy, mint a korai keresztények - a földi élet (a vízszintes gerenda) és a szellemi feltámadás (a függőleges gerenda) jelképének ismerték.

Végezetül megemlítjük, hogy Palenque-ben a Sírtemplomban is három síremléket találtak. A közelmúltban, 1994-ben pedig a Feliratok Temploma melletti kicsiny templomban szintén egy látványos síremléket fedeztek fel, benne az úgynevezett Reina Roja, a Lélekkirálynő jáde kövekkel díszített testével.

Kétségtelen, hogy Mexikóban az ősi kultúrák számos felderítetlen és nem is feltételezett maradványa fekszik eltemetve az őserdők alatt, amelyek különös módon mind az istenek és az emberek közötti örök kapcsolatról tanúskodnak. Azért alkották őket, hogy az ember soha ne feledkezzen meg arról, hogy igazi hazája nem itt a Földön van, hiszen csupán vándor ebben a földi átjáróházban. A mexikói indiánok a következőképpen fejezik ki ezt az igazságot: „Ez a világ egy álomvilág, amiből fel kell ébrednünk. Ehhez azonban az embernek először saját magát kell legyőznie.”

Az indián azért lesz harcossá, hogy ezt a feladatot végrehajtsa.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,